Moslimorganisaties nemen afstand van op moord Van Gogh

In nieuws op 02-11-2004 | 17:59

Bijna veertig moslims in Nederland hebben dinsdag in een gezamenlijke verklaring de moord op Theo van Gogh volledig afgekeurd. De aanslag op de filmmaker en publicist is volgens hen ,,een ontoelaatbare aanslag op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, de vrijheid die voor ons allen in dit land het leven mogelijk maakt”.

De geschokte vertegenwoordigers van moslimorganisaties, maatschappelijke organisaties en anderen wijzen erop dat Van Gogh vaak harde kritiek op de multiculturele samenleving uitte en zich kritisch uitliet over de islam.

,,Hij nam daarbij nooit een blad voor de mond. Dat hem op gewelddadige wijze het zwijgen is opgelegd, raakt iedereen in Nederland”, aldus de verklaring. Tot de ondertekenaars behoren de Tweede-Kamerleden Albayrak (PvdA), Azough (GroenLinks) en Örgü (VVD), directeur Haci Karacaer van Milli Görüs en voorzitter Mohamed Sini van Stichting Islam en Burgerschap.

Ook enkele niet-moslims hebben hun naam inmiddels aan de verklaring verbonden. De tekst komt op internet te staan, zodat ook anderen deze kunnen onderschrijven.

Reactie CMO

,,Verschrikkelijk”, noemt voorzitter A. Tonca van het Contactorgaan Moslims en Overheid in een eerste reactie de dood van Theo van Gogh. ,,Ik vind zijn opvattingen over de islam afschuwelijk en zeer kwetsend voor de islamitische gemeenschap, maar geen enkel motief rechtvaardigt moord.”

Van Gogh liet zich geregeld zeer negatief uit over de islam en conservatieve moslims. Zijn laatste wapenfeit waarmee hij zich de woede van moslims op de hals haalde, was de film Submission, die hij met VVD-Kamerlid Hirsi Ali maakte. In Submission figureren vier mishandelde vrouwen in een doorschijnend gewaad, waarbij de borsten zichtbaar zijn. Op de lichamen zijn vermeend vrouwonvriendelijke koranfragmenten in het Arabisch gekalligrafeerd.

Reactie UMMON

,,De Nederlandse democratie heeft opnieuw zware averij opgelopen”, reageerden directeur H. Karacaer van de Turkse sociaal-religieuze beweging Milli Görüs, D. el-Boujoufi van de Marokkaanse moskeekoepel UMMON en directeur M. van Diggelen van het Amsterdams Centrum Buitenlanders.

,,De aanslag op Theo van Gogh is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, de vrijheid die voor ons allen in dit land het leven mogelijk maakt”, aldus een gezamenlijke verklaring. Ze noemen Van Gogh ,,een van Nederlandse beste filmmakers”, die hen scherp hield met zijn films, columns en televisieprogramma’s.

Reactie LOM

Ook het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), dat organisaties van onder anderen Turken, Marokkanen, Surinamers en Molukkers bundelt, toonde zich diep geschokt over de ,,aanslag op de fundamenten van onze beschaving”, de vrijheid van meningsuiting. Het LOM vreest dat de moord de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland verder onder spanning zal zetten.

De organisatie van ahmadiyya-moslims Ulamon, die de moord ook afschuwelijk vindt, wijst erop dat de islam tegen elke vorm van geweld is. ,,Helaas zien wij dat veel moslims zich niet gedragen conform de leer en daarmee de islam zelfs een slechte naam bezorgen”, staat in een verklaring. Ulamon roept moslims op ,,de liefde van de islam te delen met iedereen en de harmonie in Nederland te helpen bewaren”.

Reactie SMR

De ,,laffe moord” op Theo van Gogh mag niet leiden tot een verslechtering van de verhoudingen tussen Amsterdamse moslims en de overige inwoners van de hoofdstad. Dat stelt de Stedelijke Marokkaanse Raad (SMR) in een reactie op de ,,verachtelijke daad”.

Nu bekend is geworden dat de verdachte de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit heeft, moeten maatschappelijke organisaties in Amsterdam alles op alles zetten om escalatie te voorkomen, zei voorzitter A. Menebhi van de SMR. Hij zei te hopen dat het niet tot een tegenreactie tegen de Marokkaanse gemeenschap komt. ,,Escalatie is in niemands belang.”

,,Wij roepen alle Amsterdammers op om het hoofd koel te houden en een ieder in de gelegenheid te stellen om in kalmte deze moord te verwerken en op waardige wijze afscheid te nemen van Theo van Gogh”, aldus de SMR in een verklaring. De raad beraadt zich op de vraag hoe de leden in deze omstandigheden de verdraagzaamheid in Amsterdam kunnen bevorderen.

Reactie SMT

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs (SMT) maakt zich grote zorgen over mogelijke repercussies van de moord op Theo van Gogh op de al verharde en gespannen verhoudingen tussen verschillende groepen in Nederland. Aanleiding daarvoor is het feit dat de vermoedelijke moordenaar van de filmmaker zowel een Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit heeft.

Het SMT roept in een verklaring daarom iedereen op zich krachtig uit te spreken tegen deze ,,schokkende en afschrikwekkende daad”. De organisatie veroordeelt de moord, die ,,nooit en nimmer gerechtvaardigd kan en mag worden”.

Reactie HAK.DER

De moord op Theo van Gogh mag er niet toe leiden dat mensen in Nederland niet meer voor hun mening durven uitkomen. Dat stelde de Federatie van de Alevitische Gemeenschap in Nederland (HAK.DER) dinsdag in een verklaring. De alevieten vormen een liberale stroming in de islam.

De dader heeft volgens hen de grondslag van de rechtsstaat ondermijnd. ,,De samenleving moet zich verzetten tegen intolerante, onverdraagzame stromingen, personen en bewegingen, van welke aard dan ook”, meent de gemeenschap. Volgens HAK.DER mag de maatschappij geen ruimte bieden aan mensen en organisaties die de vrijheid van meningsuiting onmogelijk proberen te maken door mensen te doden. ,,De samenleving moet het meer dan voorheen opnemen voor en bescherming bieden aan mensen die monddood dreigen te worden gemaakt door het plegen van aanslagen”, aldus de verklaring.

Reactie CIDI

De moord op Theo van Gogh, is een ,,klap voor de vrijheid van meningsuiting in ons land”, reageerde het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI). ,,Hoewel de meningen van Theo van Gogh soms provocerend of zelfs kwetsend waren – in het verleden ook voor joden – is moord nooit en te nimmer gerechtvaardigd”, aldus het CIDI in een verklaring.

,,Theo van Gogh was voor alles een verdediger van het vrije woord. Zijn dood is een trieste bevestiging van het verharde klimaat waarin het publieke debat wordt gevoerd”, stelt de organisatie. Het CIDI noemt Van Gogh ,,een markant en bevlogen filmmaker en columnist”.

Bron: Allochtonenweblog/CIDI


Meer over afstand nemen, theo van gogh, van gogh.

Delen: