Milli Görüş: NRC artikel is ongenuanceerd en bevat tal van onjuistheden

In nieuws door redactie op 21-08-2018 | 11:36

In een persbericht hebben de twee Nederlandse federaties die een onderdeel vormen van Milli Görüş, Milli Görüş Noord-Nederland (MGNN) en Nederlandse Islamitische Federatie (NIF), gereageerd op een artikel dat afgelopen zaterdag in het NRC is verschenen.

In het artikel Milli Görüs nam jongeren mee op 'kamp' naar radicale imam, wordt gesteld dat via Milli Görüs op ‘trainingskamp’ kunnen naar een Turkse imam die de gewapende jihad steunt.

Milli Görüş (letterlijk nationale visie) is de conservatieve politiek religieuze beweging waarvan Necmettin Erbakan bijna dertig jaar (1968-1997) het gezicht was. Ook de Turkse president Erdogan komt uit deze beweging voort. In Nederland heeft de beweging twee federaties: Milli Görüş Noord-Nederland (MGNN) en Nederlandse Islamitische Federatie (NIF)

De Nederlandse federaties MGNN en NIF verklaren in het persbericht:

De federaties Milli Görüş Noord-Nederland (MGNN) en Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) hebben kennisgenomen van het artikel in de NRC op 17 augustus 2018 en wijzen de beschuldigende inhoud richting de federaties af. Het artikel is ongenuanceerd en bevat tal van onjuistheden.

Het artikel bevat een poster die van social media is geplukt, waarop 'Egitim Kampi' als titel te zien is, wat vertaald kan worden als educatief kamp. De auteur heeft dit gemakshalve als trainingskamp vertaald.

De auteur lijkt ook niet helemaal overtuigd van de rol van Milli Görüş gezien de citaat 'De beweging ... democratische samenleving.' Onderzoek van Radar (2017) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wees uit dat Milli Görüş een maatschappelijke beweging vertegenwoordigt die intern debat niet uit de weg gaat en verschillen accepteert. Dat feit, of vergelijkbare feiten die duiden op een algemeen constructieve rol in de maatschappij worden betwist door de auteur.

In het artikel wordt beweerd dat Nureddin Yildiz gelieerd is aan Milli Görüş Turkije, dit is onjuist. In het artikel wordt ook gesuggereerd dat gemeentebesturen waar Milli Görüş actief is zich zorgen maken over de band tussen Milli Görüş en Yildiz. Ook deze blote stelling mist een onderbouwing.

De educatieve kamp is voor jongeren georganiseerd in het kader van identiteitsontwikkeling en kennisvergaring. Deze activiteiten behelzen een reis naar Istanbul, waarbij ook Nureddin Yildiz is bezocht. Deze activiteiten zijn georganiseerd in de jaren 2014, 2015 en 2016 en is ook in diezelfde jaren gepromoot via diverse social mediakanalen. Tijdens deze lessen zijn de jongeren onderwezen in hadith (overlevering van de profeet), de koran en hebben zij communicatietraining en timemanagement gevolgd. De combinatie van zowel islamitische theologie als vaardigheidstrainingen is een unieke combinatie waar onze jongeren van hebben genoten.

Het betreurt ons om te zien dat de woorden van Nureddin Yildiz, al enkele jaren, uit de context worden gehaald. Deze misvattingen hebben in Turkije tot maatschappelijke discussies geleid en zijn nu ook overgewaaid naar Nederland. Derhalve is in 2016 door de federaties besloten om deze activiteit niet meer voort te zetten totdat een genuanceerder beeld wordt geschetst van de werkelijkheid.

Bestuur federatie Milli Görüş Noord-Nederland Bestuur Nederlandse Islamitische Federatie

Zie ook:

Twintig jaar onderzoek naar Turkse Nederlanders, integratie en de Lange Arm

 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over media, milli görüş.

Delen: