Halve eeuw Marokkaanse migratie; een gedeelde geschiedenis

In nieuws door Ewoud Butter op 11-02-2019 | 22:03

Op 14 mei 2019 is het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. In het licht van deze historische gebeurtenis organiseert het Landelijk Platform “Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” gedurende het hele jaar een reeks activiteiten om stil te staan bij deze bijzondere geschiedenis.

Met deze viering willen de organisatoren Nederlanders, met en zonder migratieachtergrond, kennis laten maken met de rijke en gevarieerde geschiedenis van Marokkanen in Nederland. Het is ook een gedeelde geschiedenis, die voor velen helaas onbekend is. Dit geldt voor Nederlanders in het algemeen, maar ook voor veel nakomelingen van de eerste generaties Marokkaanse Nederlanders in het bijzonder.

Van arbeidsmigrant tot Nederlands staatsburger

Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was er in 1969 nog sprake van een paar duizend Marokkaanse arbeidsmigranten in Nederland, in 2019 telt Nederland circa 400.000 burgers met een Marokkaanse achtergrond. Bovendien is de status van Marokkanen in Nederland veranderd van tijdelijke arbeidsmigrant naar Nederlands staatsburger met rechten en plichten. Deze verandering is niet zonder slag of stoot gegaan, getuige de maatschappelijke en politieke debatten over integratie en burgerschap ook vandaag de dag nog. In onze ogen wordt de aanwezigheid en positie van Marokkaanse Nederlanders vooral geproblematiseerd met als gevolg een negatief en eenzijdig beeld. Met allerlei initiatieven ter gelegenheid van “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedeniswillen we tegen- wicht bieden tegen de heersende beelden.

Tentoonstelling

In “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” staat een reizende tentoonstelling centraal. Hierin wordt de geschiedenis verteld aan de hand van opgetekende verhalen van Marokkaanse migranten en hun nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal, oude gebruiksvoorwerpen, posters, brochures en publicaties. Dit archiefmateriaal is afkomstig uit het archief van instellingen, Marokkaanse organisaties en individuen. Ook komen de verhalen aan bod van Marokkaanse Nederlanders uit politiek, sport, kunst- en schrijfwereld en de bijdrage van autochtone Nederlanders die vanaf het begin betrokken waren bij de participatie en emancipatie van deze nieuwe Nederlanders.

In de tentoonstelling komt niet alleen de migratiegeschiedenis aan de orde, maar bijvoorbeeld ook
de gezamenlijke sociale strijd tegen kernwapens en racisme in Nederland. Hierdoor wordt deze onderbelichte gedeelde geschiedenis in woord en beeld weergegeven. De opening van de tentoon- stelling vindt plaats op 22 maart in de Duif in Amsterdam. Als lancering is bewust gekozen voor deze kerk. Hier vond in 1975 de hongerstaking plaats van een groep Marokkanen, die de legalisatie van hun verblijf eisten. Na Amsterdam trekt de tentoonstelling door het land. De afsluiting is in december in Limburg.

Andere activiteiten

Rondom deze reizende tentoonstelling worden veel activiteiten op lokaal en landelijk niveau gehouden. Er wordt stilgestaan bij de bijdrage van de eerste generatie, de rol van de Marokkaans- Nederlandse vrouw, jongeren in hun identiteit en burgerschap, solidariteit van actiegroepen voor de sociale strijd etc..

Verder wordt op 14 mei, de datum van de officiële ondertekening van het wervingsverdrag tussen Marokko en Nederland, een ceremoniële bijeenkomst in Amsterdam gehouden. Naast discussiebijeen- komsten over bovengenoemde thema’s is er muziek en vertier. Meer informatie over het programma en de planning van de tentoonstelling worden binnenkort bekendgemaakt op www.migratie50.nl en op sociale media.

Het Landelijk Platform “Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” roept andere initiatiefnemers op hun activiteiten aan te melden en/of samenwerking met ons platform te zoeken.

Deelnemende organisaties

Het Landelijk Platform “Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” bestaat uit de volgende organisaties:

EMCEMO (Amsterdam), Stichting Marmoucha, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Landelijke Werkgroep Mudawannah, Marokkaanse Ouderen Bond Nederland, Multicultureel Jongeren Geluid (Den Haag), Projectgroep 50 jaar gastarbeiders Utrecht, Attifa (Utrecht), Provinciaal Platform voor Diversiteit (Limburg), Stichting Aknarij (Amsterdam), Stichting Al Massar (Den Haag), Stichting Argan (Amsterdam), Stichting Digitaal Delfshaven (Rotterdam), Stichting Gilbert van Schoonbeke (Veenendaal), Stichting Inclusia (Rotterdam), Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (Limburg), Stichting Multicultureel Schiedam, Stichting Toekomstige Jongeren (Rotterdam), Stichting Vader en Zoon (Rotterdam), Stichting voor Maatschappelijke Participatie (Rotterdam), Werkgroep Marokkaanse Vrouwen Feijenoord (Rotterdam).

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over 50 jaar marokkaanse migratie, marokko, migratie.

Delen: