Halil Karaaslan treedt af als voorzitter CMO

In nieuws door Roemer van Oordt op 20-02-2019 | 23:23

Per 1 maart 2019 beëindigt Halil Karaaslan na minder dan een jaar zijn werkzaamheden als voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). UIt een vandaag verschenen persbericht kan worden opgemaakt dat zijn visie en die van overige bestuursleden - na een aantal pogingen om de impasse te doorbreken - onverenigbaar waren.

In juni 2018 volgde Karaaslan -  docent burgerschap en vaak scherpe columnist - Rasit Bal op. Met Karaaslan (1988) koos het CMO niet alleen voor verjonging, maar ook voor een meer open en tegelijkertijd kritische houding richting de overheid. Er lagen nogal wat uitdagende en controversiële dossiers op hem te wachten, waar binnen en buiten ‘de’ moslimgemeenschap flink wat discussie over wordt gevoerd. Het was dus vanaf het begin duidelijk dat het niet makkelijk zou worden.

CMO
Op het functioneren van het CMO is altijd en van alle kanten veel en forse kritiek geweest. Die kritiek richt zich zowel op vorm als op inhoud en heeft te maken met representatie, persoonlijke vetes, politieke meningsverschillen, machtspelletjes, competenties en generatieconflicten. Toch bestaat het CMO inmiddels al anderhalf decennium en heeft het vele stormen overleefd. 

De discussie over representativiteit gaat vooral over de vraag in hoeverre moskeeën, islamitische organisaties en (zeker) individuele moslims zich vertegenwoordigd voelen door het CMO of de organisatie überhaupt kennen. Maar in het verlengde daarvan draait het ook om inhoud. Veel critici hebben het CMO altijd beticht van ‘meelopen met de overheid’ of gebrek aan eigen visie en ruggengraad. Hoewel dat beeld door tegenstanders graag gechargeerd wordt, is het zeker zo dat de visie van het CMO vaak te weinig en vooral op een nogal ontoegankelijke of weinig aansprekende manier over het (publieke) voetlicht werd gebracht. 

Koers
Karaaslan wilde dat veranderen en met het CMO doorpakken op actuele thema’s als buitenlandse invloeden en financiering, veiligheid van moskeeën, extremistische predikers, de Scheiding van Kerk en Staat en imamopleidingen in Nederland. Dossiers met naast een religieuze dimensie ook een in urgentie toenemende maatschappelijke component. De kunst bleek vooral om een weg te bewandelen die voor veel moslims herkenbaar was, intern de boel bij elkaar hield en tegelijkertijd het gesprek en de samenwerking met de overheid niet zou blokkeren.

In een interview met Trouw zei Kaaraslan daar in juni 2018 over:

We gaan vaker van ons laten horen. Actiever worden. Daar hoort bij dat we een duurzamere samenwerking willen met de overheid. Ons voorstel is om een professionaliseringstraject op te zetten voor moskeebestuurders: nu nog vaak eerste generatie migranten die de taal niet goed spreken en regels onvoldoende kennen. Zo kunnen we hen de Nederlandse regelgeving uitleggen: over werkvergunningen voor buitenlandse predikers, over de anbi-status, over buitenlandse financiering, enzovoort. Ook gaan we ons meer roeren in het debat. Bij Pegida-demonstraties, die op de stoep van moskeeën varkensvlees op barbecues zouden braden, bleven we stil. Gebeurt zoiets nog eens, dan doen we dat anders.

Afgaande op het persbericht heeft Karaaslan in ieder geval de meerderheid van zijn medebestuurders niet van deze meer naar buitengerichte, maatschappelijke koers kunnen overtuigen. Of dit voor 'de moslimgemeenschappen' wél de gewenste richting is, blijft een lastig te beantwoorden vraag. Met Halil Karaarslan vertrekt bij het CMO hoe dan ook een aansprekende vertegenwoordiger van de jonge generatie moslims, die nadrukkelijk het debat opzocht. Het heeft er alle schijn van dat hij - zoals anderen bij islamitische koepels voor hem - de troepen te ver en/of te snel vooruitliep.

Meer over het CMO 

Voor een uitgebreide analyse over de ontstaansgeschiedenis en de taakstellingen van het CMO, zie: Ewoud Butter & Roemer van Oordt, 'Zuilen in de Polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland', New Brave Books/Amsterdam, 2018, 465 pp.


Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

 

Delen: