'De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland'

In nieuws door Roemer van Oordt op 11-12-2017 | 13:45

Dit weekend organiseerde de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON) in Amsterdam de conferentie 'De rol van interreligieuze samenwerking in Nederland'. In het Novotel in Amsterdam waren een groot aantal vertegenwoordigers van landelijke en plaatselijke interreligieuze initiatieven bijeen om te kijken naar de toekomst van dialoog en samenwerking.

Tal van deelonderwerpen kwamen aan de orde. Wat is interreligieuze dialoog, wat is het belang ervan en wat zijn de voorwaarden ervoor? Hoe verhoudt het landelijke en lokale perspectief zich tot elkaar? Hoe gaan we in onze samenwerking om met internationale incidenten en ander heikele kwesties in de maatschappelijke context? Hoe en op welke manier betrekken we de media en hoe bereiken we jongeren? Wat is mijn eigen rol en wat zijn best practices?

In de slotsessie werden de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Heikele kwesties in de interreligieuze dialoog niet uit de weggegaan. Het is belangrijk dat dit in een vertrouwde omgeving bespreekbaar wordt gemaakt. Dat vraagt om het investeren in onderlinge relaties. Aan geestelijke leiders wordt de oproep gedaan zich onderling over die heikele punten te onderhouden, met als doel intern en waar mogelijk onderling daarover het gesprek aan te gaan.

2. Richting Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM):

* Om het initiatief te onderzoeken - indien mogelijk in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) -  om een landelijke conferentie te organiseren, waarin plaatselijke interreligieuze dialoog- en samenwerkingsinitiatieven een platform krijgen om zich te presenteren en ervaringen uit te wisselen.

* Om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van een jongerentak van OJCM

* Om na te gaan hoe het belang van de interreligieuze dialoog in het levensbeschouwelijk onderwijs binnen de eigen organisaties versterkt kan worden.

* Om te verwelkomen dat er vanuit de gemeenschappen woordvoerders voorgedragen worden die proactief contact onderhouden over de ontwikkelingen binnen de interreligieuze dialoog- en samenwerkingsinitiatieven met media en overheid. 

Ten slotte: 

De UMMON heeft het voornemen om in oktober 2018 - al dan niet met andere  samenwerkingspartners -  een vervolgconferentie te organiseren waar bovenstaande aanbevelingen zullen worden geëvalueerd.

 

Foto: YESIN Videoproducties
 

 


Meer over interreligieuze dialoog, ojcm, ummon.

Delen: