Comité 21 maart in manifest: Geen racisten in de gemeenteraden

In nieuws door redactie op 23-01-2018 | 16:58

De Internationale Dag tegen Racisme op 21 maart valt dit jaar samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat in het hele land rechts-populistische partijen zoals de PVV, Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam mee zullen doen, wil het Comité 21 maart een tegengeluid laten horen. Dat laat het Comité 21 maart vandaag in een mail weten. Het standpunt van het Comité 21 maart is verwoord in onderstaand manifest, getiteld Geen racisten in de gemeenteraden. Dit manifest is tot nu toe ondertekend door 60 organisaties en zak als basis dienen voor een landelijk protest op 18 maart op de Dam in Amsterdam.

GEEN RACISTEN IN DE GEMEENTERADEN ! 

manifest

De achterliggende decennia hebben zich ingrijpende verschuivingen voorgedaan in de economische en sociale verhoudingen in Nederland en elders in de wereld. Oprukkend neoliberalisme heeft daarbij geleid tot een grotere polarisatie op de maatschappelijke voorzieningen. Op mondiaal niveau is het centrum van de economische macht aan het verschuiven, weg van het Westen. Dit alles gaat met de nodige politieke en militaire spanningen gepaard. Daar is een om zich heen grijpende bestuurlijke crisis bijgekomen: de heersende elites blijken in afnemende mate in staat om economische, politieke en bestuurlijke problemen te managen.

Het gevolg is dat een groeiend aantal mensen in een onzekere sociaaleconomische situatie leeft en voor zichzelf en anderen een onzekere toekomst ziet.

In Nederland hebben rechtse populisten als Leefbaar Rotterdam, de PVV en Forum voor Democratie de afgelopen jaren met succes op deze gevoelens van onzekerheid weten in te spelen. Daarbij hebben zij hele bevolkingsgroepen als de oorzaak van de problemen neergezet. Men verschuilt zich achter politieke thema’s als immigratie, integratie en veiligheid, en richt zich in vaak openlijk racistische termen tegen vluchtelingen en moslims. Gevestigde partijen gaan hier in toenemende mate in mee. Politieke polarisatie en groeiende onverdraagzaamheid die daarvan het gevolg is geweest, pakken slecht uit voor emancipatiebewegingen van onder meer migranten - gemeenschappen, zwarte activisten en LGBTI-ers.

Op 21 maart zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Die zijn meer dan ooit van belang. Want rechts-populistische partijen zullen – na hun entree in het Parlement en in Provinciale Staten – ditmaal proberen in meer gemeenten dan voorheen een machtspositie te verwerven.

De opstellers van deze oproep zien dit – in combinatie met de groeiende invloed van populistisch-rechts in de media – als een gevaarlijke ontwikkeling die door ons samen gestopt moet worden. De simplistische, onjuiste en vaak openlijk racistische ‘antwoorden’ van rechtse populisten zullen ons alleen maar verder van huis brengen.

Wij strijden vóór economische en sociale rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur en transparante besluitvorming, en tégen discriminatie en racisme. Wij zijn solidair met al diegenen die voor onderdrukking en oorlogsgeweld hebben moeten vluchten.

Wij werken toe naar een landelijke demonstratie op 18 maart in Amsterdam. Steun de campagne van het Comité 21 Maart en onderteken deze oproep ! Amsterdam, 12 oktober 2017 


Meer informatie op 21maartcomite.nl

Het manifest is tot nu toe ondertekend door de volgende organisaties

    1.      1 mei komitee
    2.      AFA Fryslan
    3.      AFVN/BVA
    4.      AFA Noord
    5.      Aknarij 
    6.      ASKV, Amsterdams Steun Komitee Vluchtelingen
    7.      Assadaka/comunitie 
    8.      Alle Kleuren Oost
    9.      Al Nisa
    10.    Bij1
    11.    Bij1 Amsterdam
    12.    Bijstandsbond
    13.    Carry on the Move
    14.    Centrum Emma
    15.    Collectief tegen Islamofobie
    16.    Comite Groningen Tolerant
    17.    Comite Kristallnachtherdenking
    18.    CFMO/Commision for Filipino Workers
    19.    Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indie 
    20.    Demned Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan
    21.    DENK Amsterdam
    22.    DIDF
    23.    EMCEMO, Euro-Mediterraan Centrum Migratie Ontwikkeling
    24.    FNV Wereldburgers
    25.    Geen kind aan de kant
    26.    Grenzeloos
    27.    Groenlinks, Amsterdam Raad
    28.    HakDer, de federatie van Alevitische gemeenschappen in Nederland 
    29.    HIJOS
    30.    HTIB
    31.    IOMA/Inspraak Orgaan Marrokaanen Amsterdam 
    32.    Internationale Socialisten
    33.    KMAN/Komite Marokkanse Arbeiders Nederlanders
    34.    MPV Nederland 
    35.    MovementX
    36.    MDRA
    37.    NCPN, Nieuwe Communistische Partij
    38.    Nederland Bekent Kleur
    39.    New Urban Collective
    40.    NIDA Rotterdam 
    41.    NIDA Den Haag 
    42.    Nederland Bekent Kleur
    43.    Nederland Palestina Komitee
    44.    No Border Network
    45.    Onze Hoop/ Migranten en handicap 
    46.    PvdA Amsterdam
    47.    Piraten Partij
    48.    Platform stop racisme en uitsluiting
    49.    Progressief Groningen
    50.    Respect netwerk
    51.    Reason against Racism
    52.    ROOD Amsterdam
    53.    SP Amsterdam 
    54.    Stichting Meld Islamofobie 
    55.    Stichting Maruf 
    56.    Stichting NL wordt beter
    57.    Stop Blackface
    58.    Transnational Migrant Platform
    59.    Trusted Migrants 
    60.    Womens March

Updates van de lijst vindt u hier

    

Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren


Meer over comité 21 maart, racisme.

Delen: