Allochtonenkliniek opent zijn deuren in Amsterdam

In nieuws door Floris Meijer op 21-09-2010 | 12:45

Volgende maand zal in Amsterdam de eerste kliniek speciaal gericht op allochtone Nederlanders zijn deuren openen, Vatan. Dat meldde het actualiteitenprogramma Nieuwsuur gisteren. De kliniek zal zich vooral richten op Turkse Nederlanders van de eerste generatie, patiënten die zich nu tijdens hun zomervakantie laten behandelen in Turkije.

Tekst: Floris Meijer

De naam van de medische kliniek is Vatan, dat staat voor Vereniging Artsen Turkse Afkomst Nederland, maar vatan betekent ook ‘vaderland’ in het Arabisch, zodat het ook voor Marokkaanse Nederlanders aanspreekt. Het ziekenhuis is een initiatief van vijf artsen en specialisten met een Turks-Nederlandse achtergrond (zie hier de website).

Op papier is het ziekenhuis er voor iedereen, maar in de praktijk zal de kliniek zich vooral richten op Nederlanders van Turkse afkomst van de eerste generatie, patiënten die vaak geen vertrouwen hebben in een Nederlandse dokter en overwegen om naar een huisarts of ziekenhuis in Turkije te gaan, aldus kinderarts Sukru Genco, een van de intiatiefnemers.


Onbegrip

Uit onderzoek van zorgverzekeraar AGIS – waar een meerderheid van Nederlanders met een Turkse achtergrond verzekerd zijn – blijkt namelijk dat jaarlijks meer dan 30.000 Turkse Nederlanders naar een ziekenhuis in Turkije afreizen om daar geholpen te worden. Vorig jaar betaalde AGIS voor 34.000 Turkse Nederlanders de behandeling in Turkije, 10.000 meer dan het jaar daarvoor. Tot nu toe was de behandeling goedkoper dan behandeling in Nederland, aldus een Agis-woordvoerder in Nieuwsuur.

Vatan zal zich dan ook met name op deze groep patiënten richten, aldus Genco. Uit een marktonderzoek dat in opdracht van de initatiefnemers werd gehouden blijkt dat 90 % van de Turkse Nederlanders die zich nu in Turkije laten behandelen zich bij een instelling als Vatan zou aanmelden voor behandeling in Nederland. ‘De patiënten hebben de indruk dat ze onvoldoende begrepen en gehoord worden door autochtone artsen, hoe goed die het ook bedoelen, waardoor zeer regelmatig vertrouwensproblemen ontstaan’, meldt Vatan op haar website. Genco denkt dat Vatan succesvol zal zijn in het bereiken van deze groep.


Segregatie in de zorg?

Moet dit initatief dat zich (in de praktijk) specifiek richt op één groep allochtone Nederlanders worden gezien als een vorm van etnische segregatie in de zorg? En zo ja, is dat dan zorgelijk? Zoals Vatan zelf al aangeeft richt de kliniek zich met name op de eerste generatie Turkse Nederlanders, waarbij de taal- en cultuurverschillen met Nederland nog vaak het sterkst spelen. Het is duidelijk dat voor de tweede en derde generatie Turkse Nederlanders Vatan minder zal aanspreken en dat zij van een dergelijk intiatief dan ook nauwelijks gebruik zullen maken.

In die zin kan dit initiatief worden gezien als een overgangsmaatregel voor de eerste generatie migranten. Net zoals er verzorgingstehuizen zijn die zich speciaal richten op de zorg van Turkse, Marokkaanse of Indische Nederlanders, is voor veel eerste generatie allochtonen de behandeling door artsen met eenzelfde culturele achtergrond meer vertrouwd.* Alleen al voor het op een goede wijze informeren van de patiënt is communicatie in de moedertaal voor deze groep cruciaal. Als een dergelijke vorm van specifieke zorg niet voor handen is, haken zij af en wijken dus uit voor behandeling in het buitenland. Verwacht kan worden dat na verloop van tijd er ook geen behoefte meer zal zijn voor dergelijke initiatieven.

Bekijk hier het item over VATAN in de uitzending van Nieuwsuur van maandag (20-09-2010).

* Zo kent Breda een verzorgingshuis speciaal gericht op Turkse Nederlanders, Raffy. Utrecht kent een zorgunit speciaal voor islamitische – voor namelijk Marokkaanse – ouderen, Rosendael. Nusantara (Bussum/Almere) is een verzorgingshuis voor Indische Nederlanders en in Wageningen staat een verzorgingshuis gericht op Indische en Molukse Nederlanders, Rumah Kita.


Meer over allochtonenkliniek, Floris Meijer, Nieuwsuur, Vatan.

Delen: