Spitsnieuws Online - Veel geschreeuw, weinig wol (Martijn de Koning)

In missers door Martijn de Koning op 28-08-2009 | 17:01

Net als andere weblogs heb ik hier al eerder aandacht besteed aan deberichtgeving op Spitsnieuws Online. Het ging onder meer om dit bericht op Spitsnieuws:

Spitsnieuws_iran Drie mannen opgehangen in Iran (zie plaatje).

Zoals u ziet staat daar een foto bij die niet echt ter zake doende is,of sterker nog een fout die compleet fout is aangezien Mohammed Cheppih, initiatiefnemer van de Poldermoskee, erop staat. Daar ben ikdan toch maar eens achteraan gegaan met de vraag, waarom deze foto?

Daarover heeft u eerder HIER kunnen lezen.

De hoofdredacteur Roel den Outer verzekerde mij (net als een medewerker eerder) dat de foto verwijderd zou worden. Let wel, dit heb ik niet gevraagd, ik wilde gewoon uitleg. Na enkele weken was de foto nog niet verwijderd, dus nog maar eens opnieuw gebeld. Nee hij zou nu echt verwijderd worden. Maar na een maand was dat nog niet het gevaldus donderdag maar even opnieuw gebeld. Dhr. Den Outer kreeg duidelijk een aanval van acute vermoeidheid toen hij mij aan de telefoon had en zei dat het er echt af was. Zoals uzelf kunt zien is dat nu echter nog steeds niet het geval. Hij zuchtte eens diep en ging eens kijken onder de terloopse opmerking dat het hemgeen zak kon schelen. Daar ging ik nog maar eens dieper op in en hij bevestigde dat het hem inderdaad niks uitmaakte dat er een verkeerde foto met een verkeerde persoon op stond. Iets dergelijks kwamen we hieral eerder tegen bij uitlatingen over Marokkanen, dus toch maar eens gevraagd of Spitsnieuws Online nu en journalistiekmedium is of een info-tainment kanaal. "Dat laatste"was zijn onmiddellijke antwoord. Dat verklaart natuurlijk wel het een en ander. Zo heeft Spitsnieuws Online recent ook een bericht uit The Sun gekopieerd: SpitsNieuws : Moslim: 'Mijn bus uit! Ik moet bidden!'

Een islamitische buschauffeur heeft in Groot-Brittannixc3xabpassagiers de bus uitgezet omdat hij wilde bidden. De blanke, totmoslim bekeerde man rolde zijn gebedsmatje uit en begon zijn ritueelterwijl passagiers buiten vol ongeloof toekeken.

Tjsa het is natuurlijk goedkoop scoren met horror-verhalen overmoslims en als je er geen hebt dan verzin je ze gewoon. Geen wonder datThe Sun heeft moeten rectificeren en excuses aanbieden. Apology: Arunas Raulynaitis | The Sun |News

AN article on March 29, 'Everyone off my bus, I need toprayxe2x80x9d, stated that Arunas Raulynaitis, a London bus driver and aMuslim, asked passengers to leave his bus so he could pray and thatpassengers later refused to re-board the bus because they saw aruck-sack which made them think he might be a fanatic.

Van het hele verhaal bleek niet veel waar: de chauffeur is geen 'fanatic' (intussen zal de redactie van Spitsnieuws denken dat ik datwel ben vrees ik), hij had niet gevraagd aan passagiers om de bus te verlaten zodat hij kon bidden en hij bad gedurende zijn voorgeschreven pauze. Daarvan zien we natuurlijk niets terug in Spitsnieuws; iets waar Den Outer niets van wist zo zei hij tenminste en hem ook weinig kon schelen. Intussen had hij nog steeds moeite had met het vinden van de paginaen dat deze er niet was. Mijn antwoord dat als hij de lezers voor degek wil houden hij dat zelf moeten, maar hij mij aan de telefoon nietvoor de gek moet houden viel niet in goede aarde en hij hing op. Omdat ik dat niet zo netjes vind toch maar even terug gebeld en ik kreeg een collega aan de lijn.

Toen ik over de foto begon barstte hij uit en schreeuwde dat ze die foto gewoon zouden laten staan. Nogmaals, ik heb niet om verwijdering gevraagd, daar is Den Outer meegekomen en ik heballeen nagevraagd waarom hij dat niet nakwam. Dat is ook wat ik zei ende man schreeuwde volgens weer wat harder wat het mij kon schelen.Allereerst natuurlijk vanwege mijn werk en vervolgens alsnieuwsconsument meen ik ook recht te hebben op juiste berichtgeving.Daarop wilde de man mijn beroep weten, maar ik vond dat verder niet zorelevant waarop hij nog harder schreeuwde wat mijn beroep was en datnieuwsconsument geen beroep is en ik spitsnieuws niet hoef te lezen alsik niet wil en dat ik maar bij de Raad voor de journalistiek mijnbeklag moest doen. Maar dat is vreemd natuurlijk, want Den Outer hadeerder gezegd dat Spitsnieuws Online geen journalistiek medium is enzowel Geenstijl als Spitsnieuws hebben al eerder laten weten die Raad helemaal niet te erkennen. En ook hij hing daarna boos op.

Dus wat weten we nu? Dat de heren van Spitsnieuws Online enGeenstijl (zoals eerder gezegd, het is een pot nat) nogal lichtgeraakt zijn. Dat ze soms grappige stukjes schrijven waarbij ze een mooi verhaal niet laten verpesten door feiten en dat de consequenties daarvan hen niet bar veel kan schelen. Dat ze er weinig moeite meehebben hun lezers in een persoonlijk gesprek voor te liegen. Dat beiden zich tegenwoordig bewegen op het niveau van Nieuwe Revu en Panorama en als zodanig weinig daaraan toe te voegen hebben met uitzondering van de reactiepanelen.

Nu zoekt Spitsnieuws Online nog freelancers,vooral op het gebied van voetbalroddels en soft-porno voorhetero-mannen. Als dat u ligt en u wijkt verder niet teveel af van het gemiddelde profiel van de GS en Spitsnieuws Online redacteur (blank,man, mislukte carriere als journalist, niet teveel belang hechten aanobjectieve en gebalanceerde verslaglegging, hard en laf kunnen weglopenals men een keer ter verantwoording wordt geroepen in plaats van achterhet eigen stukje te blijven staan, de lezers niet al te serieus neemten het liefst rechtse white trash, homo's, allochtonen, religieuzemensen, radicalen en fanatici, feministes, zwarte mensen en alles watnog meer afwijkt van het gemiddelde profiel van de GS en SpitsnieuwsOnline redacteur op de hak neemt, moralistisch zijn op de eigenvierkante millimeter) dan maakt u zeker een kans bij deze (vrij naar The Sun) scum-site.

Deze blog is geschreven door Martijn de Koning en ook verschenen op zijn weblog Closer 


Meer over islam en media, Martijn de Koning, mediamisser, mediamissers.

Delen: