Powned en het autochtoon slachtofferschap

In missers door Ewoud Butter op 09-08-2017 | 09:09

Gisteren was er ophef over een bericht op Powned. Een anonieme redacteur schreef een ongetwijfeld grappig bedoeld stukje over een 16-jarige Syrische jongen die deze week in een zwembad in Venlo is verdronken. De jongen, bij Powned ook wel 'kansenparel' genoemd, was 'kopje onder' gegaan.
Medelijden toont de auteur niet met de jonge vluchteling, maar tot twee maal toe wel met de overige bezoekers van het zwembad: de Syrische jongen had hen namelijk "een vervelende dag bezorgd." En verder wordt op onnavolgbare wijze beweerd dat volgens de KNZB (de zwembond) de dood van de Syrische jongen "uw stomme hypertolerante Nederlandse schuld" is. Powned heeft het bericht na een golf van kritiek verwijderd.

Het stukje was misschien wat botter dan het gemiddelde bericht op Powned, maar was in zekere zin exemplarisch wanneer we het leggen naast een recent onderzoek naar berichten en discussies op GeenStijl en Powned dat Ineke van der Valk eerder dit jaar publiceerde.

Dit onderzoek vormde een onderdeel van de Derde monitor moslimdiscriminatie. Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek analyseerde Van der Valk internetuitingen op GeenStijl (van 2003 tot eind 2015) en PowNed (van 2013 tot eind 2015). In totaal gaat het in dit onderzoek om bijna 85.000 artikelen en ruim 8 miljoen comments. In het onderzoek worden de berichten uitgebreid geanalyseerd.

Nieuws over moslims/islam scoort

Het onderzoek van Van der Valk laat zien dat de op Republiek Allochtonië eerder geponeerde stelling dat nieuws over de islam altijd 'scoort' en veel clickbites oplevert, zeer waarschijnlijk klopt. Op beide sites is de aandacht voor moslims (6% van de bevolking) en de islam buitenproportioneel groot en is die aandacht de laatste jaren ook toegenomen. Er is ook een verschil. Het onderzoek laat zien dat Powned nog veel meer aandacht aan moslim/islam besteedt dan GeenStijl. Van der Valk :

Waren er op GeenStijl in 2005 113 moslims/islam-artikelen, in 2015 waren dit er na een gestage groei 595. Eenzelfde beeld laten de comments zien: 33.261 in 2005 oplopend tot 135.533 in 2015. Het aantal algemene artikelen en reacties liep eveneens op en daarom is het goed naar de percentages te kijken. In 2005 ging 6.6% van het aantal artikelen over moslims/islam, in 2015 16.9%, tweeëneenhalf keer zoveel. In 2005 ging 12.5% van de comments over moslims/islam, in 2015 24.7%, bijna twee keer zoveel.

Ook PowNed laat ten opzichte van 2014 voor 2015 een stijging van MI [moslim/islam]-bijdragen zien voor zowel de artikelen als de comments. De MI [moslim/artikelen]-artikelen stegen met 7.9% van 29.3% naar 37.2 en de comments met 11.1% van 48.6% naar 59.7%.

Op PowNed ging in 2015 dus ruim eenderde van de berichten en bijna tweederde van de comments over islam of moslims.

Clash of Civilizations

De berichtgeving en discussies zijn  op beide blogs vaak in de sfeer van Huntingtons Clash of Civilizations, waarbij 'onze' westerse (Nederlandse) beschaving wordt gesteld tegenover die van de inferieure en ons bedreigende moslims. In de woorden van Van der Valk:

De verschillende dimensies van het stigmatiseringsproces komen herkenbaar naar voren. Moslims, vooral vluchtelingen, worden verbeeld als profiteurs die economisch niet bijdragen aan de samenleving. Zij worden weergegeven als onbetrouwbaar. Zij zouden onze waarden niet delen en niet bijdragen aan het welzijn van de samenleving als geheel. (..) Het geheel ademt een sfeer van groepspolarisatie waarin het mechanisme van positieve zelf – en negatieve ander presentatie een belangrijke rol speelt.

En:

De (vermeende) culturele dreiging wordt afgeweerd door de achterlijkheid en dus de inferioriteit van ‘de ander’ te benadrukken en daarmee impliciet of expliciet de eigen superioriteit te benadrukken. Ook de grote aandacht voor gender/seksualiteit moet in dit kader worden gezien. De fascinatie voor het lichaam van vooral de moslimvrouw is groot. Naast de culturele dreiging die moslims in de islamofobe perceptie vertegenwoordigen worden zij ook wel gezien als een politieke dreiging. De islam wordt daarbij beschouwd als de politieke ideologie van een totalitair systeem dat zich voordoet als een religie. Politiek links vervult in deze gedachtegang een collaborerende rol. Een andere interpretatiekader is het frame van de moslims en islam als object van haat.

Daders en slachtoffers

In discussies over integratie, discriminatie e.d. valt geregeld en soms terecht het verwijt dat slachtofferschap gekoesterd wordt. Het slachtofferschap wordt vaak gekoesterd omdat een slachtoffer minder of geen verantwoordelijkheid draagt voor een misstand. Uit het rapport van Van der Valk kun je de conclusie trekken dat in de berichtgeving en discussies op Powned en GeenStijl bij voorkeur de autochtone Nederlander als slachtoffer wordt gezien. Dat komt duidelijk naar voren in het gisteren verwijderde bericht, maar ook bij andere berichten of discussies over bijvoorbeeld vluchtelingen, discriminatie en Zwarte Piet.

Van der Valk over berichten en discussies over vluchtelingen:

De hulp aan vluchtelingen wordt vaak (..)  afgezet tegen de sociaal-economische problemen van Nederlanders. Hierbij wordt de suggestie gewekt dat vluchtelingen worden voorgetrokken. Het contrast wordt uitvergroot. Zo worden groepen burgers tegen asielzoekers opgezet. Ingespeeld wordt op één van de kenmerken van het proces van stigmatisering dat bij het theoretisch kader werd besproken: het zijn profiteurs. De enorme kosten van opvang worden besproken en de verdiensten van de ‘asielindustrie’, waaronder advocaten die wegens die verdiensten procedures zouden rekken.

Over discussies over discriminatie schrijft Van der Valk:

De algehele tendens op beide weblogs is om discriminatie te ontkennen. Het wordt gezien als iets wat ‘erbij gehaald wordt’, een ‘kaart’ die wordt getrokken. Als het – volgens de posters - al voorkomt dan gaat het toch wel om discriminatie van autochtonen waarbij daders vooral moslims zijn of mensen met links politieke opvattingen. (..) Het ‘trekken van de discriminatiekaart’ wordt vooral gezien als instrument van links om een  gezonde discussie te ontwijken. Hetzelfde geldt voor racisme. Een vorm van discriminatie die door veel posters op beide weblogs wel wordt erkend is antisemitisme. Aan deze vorm van discriminatie maken volgens de posters wederom met name moslims en links zich schuldig. Vrouwenhaat en vrouwenonderdrukking worden uitsluitend toegeschreven aan moslims. Islamofobie daarentegen wordt benaderd als een verzonnen verschijnsel, dat vooral wordt gebruikt om terechte islamkritiek te delegitimeren. Het bestaat niet of is hooguit een terechte angst veroorzaakt door moslims.

En tot slot over de Zwarte Pietdiscussie:

Voor de tegenstanders van verandering van de figuur van Zwarte Piet is de behoefte aan verandering van Piet een symbool geworden voor het verschijnsel dat ‘je als Nederlander steeds minder te zeggen hebt in eigen land’. Daar moet paal en perk aan gesteld worden en dus moeten degenen die dat vinden wegwezen: ‘Nederland is van ons en andere die hier graag willen wonen en werken, de rest.. spullen pakken .. opzouten. En van Zwarte Piet blijf je af.’ De reacties zijn hyperbolisch. Het algemene gevoelen is dat een Nederlandse traditie en daarmee de Nederlandse cultuur en geschiedenis kapot worden gemaakt door de ‘usual suspects’, de ‘policor elite’, een groep activisten uit de voormalige koloniën en de moslims.

Lees het gehele onderzoek van Van der Valk hier.

Meer over het gisteren verwijderde bericht op powned hier

Ewoud Butter is zelfstandig onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer informatie op zijn website of volg hem op twitter.  

 

Zie ook:

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  
Meer over ewoud butter, mediamisser, mediamissers, moslimhaat, powned, vluchtelingen.

Delen: