Het wil maar niet vlotten met de 'islamisering'

In feiten door Ewoud Butter op 22-10-2018 | 10:41

Het aandeel Nederlanders boven de 15 jaar dat zichzelf als moslim beschouwt is in 2017 niet toegenomen. Net als in 2016 is dit percentage 5,1%.

Dat blijkt uit de CBS-reeks Statische Trends waarin de religieuze betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in 2012-2017 wordt belicht.

De publicatie  maakt duidelijk dat de religieuze betrokkenheid in Nederland tussen 2012 en 2017 verder is afgenomen. In 2017 rekende voor het eerst meer dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich niet meer tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. 

Christenen vormen met 39% nog verreweg de grootste religieuze groep, op ruime afstand gevolgd door moslims (5,1%). 

Het CBS heeft overigens de vreemde gewoonte de groep christenen op te splitsen in verschillende stromingen (denominaties), maar dat bij de islam na te laten. Dit gebeurt omdat de groep moslims te klein is laat een woordvoerder van het CBS via twitter weten
Dat leidt dan tot een filmpje van het CBS waarin wordt gesteld dat rooms katholieken de grootste groep vormen, gevolgd door de PKN, de Nederlandse Hervormden en de moslims. Het is, om een appel/peer vergelijking te maken, alsof je stelt dat elstars de grootste groep fruit vormen, gevolgd door jona golds, fuji's en peren. 

Bijna een kwart van de bevolking (23,6%) geeft volgens het CBS aan katholiek te zijn, bijna 15 procent is protestants door het CBS uitgesplitst in Nederlands Hervormd (6,4%), PKN (5,6%) en gereformeerd (2,9%).

Het aandeel moslims is de afgelopen jaren amper toegenomen: van 4,5% in 2012 tot 5,1% in 2017. Een uitsplitsing naar denominaties worden niet gegeven. Iets meer daarover hier. 

Vrouwen, ouderen, gehuwden en verweduwden, lager opgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een beduidend grotere betrokkenheid bij religie dan mannen, jongeren, gescheiden en ongehuwde personen, hoger opgeleiden, en mensen met een westerse of Nederlandse migratieachtergrond.

Ruim driekwart van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond rekent zichzelf tot een religieuze groep. Van hen is 41 procent moslim, 15 procent katholiek, 5 procent protestant en 17 procent rekent zich tot een andere religieuze groepering. Bijna de helft van de mensen met een westerse migratieachtergrond behoort tot een religieuze groep, voor een belangrijk deel zijn ze katholiek. 

Meer dan drie kwart van alle Nederlanders gaat zelden of helemaal nooit meer naar een kerk, moskee, synagoge of tempel. Vooral het kerkbezoek onder katholieken neemt af. Onder protestanten en moslims is het bezoek aan gebedshuizen stabiel. Gereformeerden gaan het vaakst naar de kerk.

Bezoek religieuze diensten naar kerkelijke gezindte

Bron: CBS
Lees het gehele rapport hier

Zie ook

Uit welke landen komen Nederlandse moslims?

De islamisering van Nederland. De feiten
 

Meer feiten en factchecks

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email


Meer over geloof, islamisering, religie.

Delen: