Slob versus Haga: 0-1

In achtergronden door Roemer van Oordt op 22-11-2019 | 18:00

Vandaag besloot de Raad van State dat onderwijsminister Arie Slob de financiering van het Cornelius Haga Lyceum per 1 december niet (volledig) mag stopzetten. Deze uitspraak geeft de leiding van de school ruimte om de zaak in Amsterdam over de rechtmatigheid van de aanwijzing van de minister om het schoolbestuur te laten vervangen op 9 december rustig af te wachten. Ook is er tijd om het hoger beroep bij de rechtbank in Den Haag tegen de Onderwijsinspectie over het vernietigende inspectierapport op 24 december te laten passeren. De advocaat van het Haga zegt alle vertrouwen in een goede afloop te hebben.

Uitspraak Raad van State
In de uitspraak van de hoogste bestuursrechter staat dat onderwijsminister Slob zich niet aan zijn eigen beleidsregels houdt. Die schrijven voor dat de bekostiging in stappen moet worden opgeschort; eerst voor 15 procent en na drie maanden opnieuw met 15 procent. Als het bestuur dan nog steeds niet aan de wettelijke voorschriften voldoet, mag het geld drie maanden later voor de volgende 30 procent worden ingehouden. Slob moet als gevolg van deze gevoelige nederlaag van de Raad van State ook de proceskosten betalen. Het gaat om 1369 euro.

Rapport onderwijsinspectie
De CU-bewindsman besloot op 15 oktober de geldkraan dicht te draaien omdat het schoolbestuur niet op tijd was opgestapt en er geen interim-bestuur(der) was aangewezen. Directeur Atasoy gaf toen aan dat de statuten van de school moeten worden gewijzigd omdat daarin staat dat een bestuurder belijdend moslim moet zijn en dat was de beoogde interim-bestuurder Marcel Heuver niet. De medezeggenschapsraad had al aangegeven voor een wijziging 6 weken nodig te hebben. Slob vond het een onzinargument en zette als eerste onderwijsminister het zware financieringsmiddel in.

Aanleiding voor deze heftige stap van de minister was een rapport van de Onderwijsinspectie, waarin wordt geconcludeerd dat de directie en het bestuur de school en leerlingen schade toebrengen. Er zou sprake zijn van ‘financieel wanbeheer’ en van ‘ondermaats burgerschapsonderwijs’. Ook zouden ‘de waarden van de democratie en de rechtsstaat leerlingen niet worden bijgebracht’. Zaken waarover - zoals ik eerder schreef - in het nooit formeel naar buiten gebrachte conceptrapport uit december 2018 tegenovergestelde uitspraken worden gedaan. Soms zelfs zaken waar deze inspectie formeel niet over gaat of waarvan het bewijs flinterdun is. Daar komt bij dat de registeraccountant van het Haga ‘geen financiële onrechtmatigheden’ aantrof. De aantijgingen door de veiligheidsdiensten over ‘banden met gewelddadig islamitisch extremisme, antidemocratisch onderwijs en salafistische aanjagers’ - daar waar alle heisa rondom het Cornelius Haga Lyceum mee begon - nam de inspectie overigens niet over.

Gemeente
Niet alleen het ministerie maar ook de gemeente Amsterdam wil af van het bestuur en de leiding van de school. Als er geen nieuw (interim) bestuur aantreed, wil wethouder Onderwijs Moorman (PvdA) een alternatief vinden waarbij de leerlingen bij elkaar kunnen blijven, op een plek waar de islamitische identiteit van het onderwijs gewaarborgd is.

Hoe verder?
De twee rechtszaken in december zullen waarschijnlijk meer duidelijk geven over de manier waarop het Cornelius Haga bekostigd zal worden. Als de Atasoys winnen blijft alles bij het oude. Trekt Slob aan het langste eind, dan wordt het Haga een met buitenlandse financiering en door ouders bekostigde privéschool, en komt er ruimte voor andere initiatieven uit islamitische hoek voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Want daar is hoe dan ook behoefte aan.

Lees meer over het Cormeius Haga Lyceum op dit blog 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email

Delen: