Primeur in Mokum: 8 november versterkte gebedsoproep Blauwe moskee

In achtergronden door Roemer van Oordt op 21-10-2019 | 14:34

Als eerste islamitisch gebedshuis in Amsterdam, gaat de Blauwe moskee in Nieuw-West op vrijdagmiddagen de gebedsoproep versterkt in de buurt laten horen. Normalisering van de islam is het credo. Buurtbewoners moeten ‘Allahoe akbar’ niet langer associëren met extremisme en geweld. Van provocatie is volgens het bestuur en de imams dan ook geen sprake. Het buurtgesprek in de moskee verliep gisteren rustig. Geen al te scherpe veroordelingen, laat staan de op Facebook aangekondigde tegenacties.

Volgens hoofdimam Yassin Elforkani was overal rekening mee gehouden. Heftige, gewelddadige Facebookberichten hadden de moskee in overleg met de politie niet laten besluiten van de buurtbijeenkomst af te zien, maar wel de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Sterk afwijzende reacties vanuit een flink deel van de gemeenteraad en ver daarbuiten zijn voor de moskee geen aanleiding om op hun besluit terug te komen. In een gesprek met Republiek Allochtonië zegt Elforkani:

De buurtbijeenkomst verliep constructief. Er waren zo’n 60 deelnemers die aan tafels met elkaar in gesprek gingen over ons voornemen. Er werden veel vragen gesteld. Ook over zaken rondom de islam en de moskee die niet direct betrekking hebben op de gebedsoproep. Prima, daar gaat het ons juist om. Natuurlijk zal het zo zijn dat een aantal tegenstanders uit de buurt niet zijn komen opdagen, maar het tegengeluid komt vooral van politici die bewust een ongenuanceerd of zelfs onjuist beeld schetsen over ons voornemen en denken te weten en te kunnen bepalen wat bewoners uit de buurt willen.

Buiten de context
Die tegenstanders laten zich inmiddels ook horen: 'Het was geen inspraak, maar alleen maar informatie, belijd je geloof binnenshuis, maar dring de buurt met andersdenkenden niet jouw god en overtuiging op en als je wil normaliseren en in gesprek wil gaan, doe dat dan in het Nederlands'. Elforkani heeft zeker ook een punt. Politici hebben nogal eens de neiging om zonder context of kennis van zaken dan wel buitenproportioneel te reageren op aan islam gerelateerde zaken. Dat het gaat om een paar minuten per week op vrijdagmiddag verdween bijvoorbeeld al snel op te achtergrond, net als het feit dat de moskee wettelijk recht heeft om onder volstrekt transparante voorwaarden de oproep versterkt te laten klinken. Het beperkt en onder strikte regelgeving gebruik maken van rechten wordt vervolgens eenzijdig weggezet als opdringerige islamisering, provocatie, intolerantie en ongewenste geluidsoverlast.

WNL deed er vanochtend in Goedemorgen Nederland zoals vaker nog een schepje bovenop. Politiek commentaar Syp Winia wist te melden dat het hier niet gaat om normaliseren of verbinden, maar om een slecht verpakte provocatie, met als enig achterliggend doel de islam buiten de moskee te verspreiden of, sterker nog, om het geluid van geldschieter Koeweit door het drukbevolkte Amsterdam te laten schallen. De PVV had naar aanleiding van het voornemen al als eerste gepleit voor de sluiting van alle moskeeën, te beginnen met de Blauwe.

Op de vraag of de Blauwe moskee hiermee niet bijdraagt aan sociale controle van moslims die kiezen om veel minder te praktiseren en dat er volgens velen wel belangrijkere items zijn die moslims in Amsterdam bezig houden laat Elforkani ons weten:

Ik snap niet helemaal wat er in deze context bedoeld wordt met sociale controle. De Blauwe moskee staat voor de vrijheden van iedereen. Wie hier vaker komt of ons volgt weet dat. En we laten ons in alle discussies horen. Of het nou gaat om veiligheid, discriminatie op de arbeids- of stagemarkt, buitenlandse financiering, ritueel slachten, het voorkomen van polarisatie of wat dan ook. De discussie over de versterkte oproep hoort daar bij. Het is niet of-of maar en-en.

De moskee laat door een extern bureau de geluidsterkte nog een keer goed doormeten. Als dat binnen de wettelijke normen blijft staat niets de geplande primeur nog in de weg.

Lees ook het achtergrondartikel:

Blauwe moskee gaat versterkt oproepen tot het vrijdagmiddaggebed


Arjen Lubach denkt er zoals altijd het zijne over. 
 

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email 


Meer over blauwe moskee, elforkani, gebedsoproep.

Delen:

Reacties


Jan de Bond - 30/10/2019 12:23

"Imam Elforkani heeft gelijk dat de oproep mag volgens de Nederlandse grondwet. Maar gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen. Door vriend en vijand te overvallen met zijn mededeling om de ezan binnen een paar weken te introduceren, heeft hij zich niet gehouden aan de overlegtraditie die onze samenleving kenmerkt. Niet alleen heeft hij half Nederland tegen zich in het harnas gejaagd, maar ook heeft hij het voor andere moskeebesturen moeilijker gemaakt om in de toekomst de oproep tot gebed nog te krijgen.

Beter zou het zijn geweest om in alle rust met de buurt en de gemeente te overleggen. Zeker ook omdat zijn moskee in Amsterdam staat, de stad die altijd onder het vergrootglas van de media ligt.

In dat kader lijkt Elforkani’s actie eerder op een publiciteitsstunt die averechts heeft uitgepakt. In het Turks is er een spreekwoord dat zegt: ‘Een haan die op ongepaste tijden kraait, wordt de nek omgedraaid’. Wees gerust, dat is figuurlijk bedoeld. Toch vrees ik dat dit gezegde van toepassing is op Elforkani. Laten we hopen dat bestuurders van andere moskeeën wel uitgaan van wederkerigheid en de ezan niet aan anderen willen opleggen."

https://www.hpdetijd.nl/columns/imam-yassin-elforkani-haan-verkeerde-moment-kraait/?share_code=fdmu4FvTE0kf

Overigens is de azan niet alleen een gebedsoproep, maar ook een geloofsbelijdenis. De vaak gemaakte vergelijking met kerkklokken gaat dus niet op.