Nevin Özütok: Ik geloof in de kracht van mensen

In achtergronden op 10-03-2017 | 12:16

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonië korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Nevin Özütok staat 11e op de lijst van GroenLinks. Ze studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, werkte onder andere als vakbondsbestuurder en sinds 2010 als stadsdeelbestuurder in Amsterdam Oost.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?

De afgelopen 15 jaar is de ongelijkheid in ons land, ondanks de economische groei, alleen maar verder gegroeid. Het is niet eerlijk wanneer bedrijven geen belasting betalen terwijl de gewone burger die netjes zijn belasting betaalt, te maken heeft met stijgende huren, tijdelijke contracten zonder enige vastigheid, hoge verzekeringskosten, een hoog eigen risico, lange wachtlijsten voor woningen etc.

GroenLinks wil de ongelijkheid aanpakken op het gebied van werk, inkomen, wonen en de kansen die mensen hebben. 

Daarnaast zijn voor Groenlinks maatregelen tegen racisme en discriminatie van groot belang, omdat ze onze rechtstaat ondermijnen. Ze werken uitsluiting, extremisme en radicalisering in de hand.

Verder wil Groenlinks een halt toeroepen aan de klimaatverandering. We moeten van onze verslaving aan fossiele brandstoffen af. We willen af van gas, kolen en olie en overstappen naar natuurlijke energiebronnen zoals zon en wind.
We weten dat de huidige manier van produceren onvoldoende werk oplevert in de toekomst daarom willen we flink investeren in de innovatie en vergroening van de economie. We schaffen de arbeidskostenbelasting af, waardoor bedrijven meer banen kunnen creëren. We maken flexibele contacten duurder, waardoor er meer vaste banen zullen ontstaan. We schaffen het eigen risico af en verhogen de AOW.

Waarom moeten we op u stemmen?
Ik geloof in de kracht van mensen. Ik zie dat veel mensen hun best doen om een mooiere wereld voor zichzelf en voor hun omgeving te creëren. Daarom heb ik als stadsdeelbestuurder in Amsterdam Oost altijd ruimte gemaakt voor iniatieven van burgers. Juist door samen te werken met burgers hebben we mooie dingen voor stadsdeel Oost kunnen bereiken. Ik ben een gedreven politicus die de behoeften en wensen van mensen niet uit het oog verliest. Zo werk ik het liefste en dat hoop ik ook in Den Haag te kunnen doen.

Wat hoopt u de komende 4 jaar te bereiken?
Ik wil me inzetten op het gebeid van werk en inkomen, ik wil zorgen dat er meer versoepeling in de bijstand komt en dat er een veel stevigere aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt tot stand komt. Daarnaast wil dat de werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond flink wordt aangepakt. Vrijwilligerswerk moet meer waardering en steun krijgen, regelingen voor mensen in een uitkering moeten vereenvoudigd worden.

Met welke partijen moet uw partij na de verkiezingen gaan regeren?
We kunnen samenwerken met alle progressieve partijen. Hopelijk maakt 15 maart een historische omslag naar een progressief kabinet mogelijk.

Stellingen

Hieronder enkele stellingen. Kunt u hierop reageren met: helemaal eens, eens, neutraal, oneens en helemaal oneens? Indien gewenst, kunt u uw antwoord in een paar zinnen toelichten. 

1. Het kinderpardon moet verruimd worden, zodat in Nederland gewortelde kinderen alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Helemaal eens.

2. Om hun integratiekansen te bevorderen moeten asielzoekers vanaf hun eerste dag na aankomst in Nederland taalles krijgen en kans hebben op vrijwilligerswerk

Helemaal eens.

3. Gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen opvang bieden, moeten hiervoor een boete krijgen.

Helemaal oneens.

4. Keti Koti (1 juli) moet een nationale feestdag worden

Helemaal eens. 

5. Er moeten 1000 agenten worden opgeleid tot discriminatie experts

Eens.

6. Om etnisch profileren tegen te gaan, moet de politie op stopformulieren registreren wat de reden is waarom iemand staande wordt gehouden.

Helemaal eens.

7. De overheid moet het voortouw nemen bij het invoeren van anoniem solliciteren

Helemaal eens.

8. Zwarte Piet moet worden aangepast; de overheid kan het gesprek faciliteren om dit bespreekbaar te maken

Helemaal eens.


9. De financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden moet verboden worden.

Oneens.  

10. Iedereen moet kunnen zeggen en tekenen wat hij wil. Het Openbaar Ministerie moet zich zeer terughoudend opstellen als het om de vrijheid van meningsuiting gaat.

Helemaal eens.


11. Nederland moet Palestina als staat erkennen

Helemaal eens.
.
12. Nederland moet formele excuses aanbieden voor het slavernijverleden en het koloniale verleden.

Helemaal eens.

13. Er moet een stop komen op immigratie uit islamitische landen

Helemaal oneens.

14. Islamisering is een bedreiging voor onze cultuur

Helemaal oneens. 

 

Meer informatie over Nevin Özütok op haar website: http://www.nevinozutok.nl

Meer van of over Nevin Özütok op Republiek Allochtonië hier

 

Eerder verschenen:

Sadet Karabulut: Het komt nog te vaak voor dat mensen niet dezelfde kansen krijgen, puur vanwege hun achternaam.

 

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, achtergrond, groenlinks, kandidaten2017, nevin özütok.

Delen: