Islamitische Universiteit Europa sluit na faillissement

In achtergronden door Roemer van Oordt op 23-02-2019 | 00:27

Nadat lang onbetaald personeel uiteindelijk naar de rechter was gestapt, werd begin deze maand de Islamitische Universiteit Europa (IUE) failliet verklaard. Het bestuur kon nog tegen dit besluit in beroep, maar zag daar van af toen bleek dat de benodigde financiële middelen op geen enkele manier konden worden opgehoest. Alle 25 personeelsleden kregen vandaag ontslag. Het schoolgebouw in Rotterdam wordt volgende week ontruimd met een forse huurachterstand. Onduidelijk is waar de studenten hun opleiding kunnen vervolgen.

Een kleine 600 leerlingen - waarvan ruim 100 uit Nederland - zijn op zoek naar een vervangende opleiding. Het failliet heeft niet alleen betrekking op de locatie in Rotterdam. Ook de vestigingen in Mannheim, Duisburg, Hamburg, Zurich, Wenen en Kopenhagen moeten er noodgedwongen mee stoppen.

Ontstaan en programma
De IUE ontstond in 2001 als afsplitsing van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR), was eerst gevestigd in Schiedam, maar verhuisde later naar Rotterdam. Dat leidde regelmatig en zelfs vandaag nog voor verwarring bij het NOS Journaal. Tot het docentencorps behoorden in het verleden coryfeeën als Anton Wessels en Sjoerd van Koningsveld.

Het programma van de IUE omvatte op het hoogtepunt opleidingen op hbo-niveau voor islamitische wetenschappen (bachelor) en geestelijke verzorging (master), algemene kennisvergaring over de islam en islamitische wetenschappen (het Islamitisch Instituut) en diverse cursussen. Van dat alles was dit jaar alleen de Nederlandstalige master Geestelijk Verzorger nog geaccrediteerd. De buitenlandse vestigingen verzorgden uitsluitend niet-geaccrediteerde opleidingen in de vorm van cursussen.

Reuring
De IUE kwam anders dan de IUR, met de politiek omstreden directeur Akgündüz, tot voor kort nauwelijks in het nieuws. Volgens kenner Abdulwahid van Bommel was de inslag van de IUE echter minstens zo conservatief. De reuring bij de IUE had echter geen politieke maar vooral een financiële achtergrond. Directe aanleiding was het nog steeds lopende onderzoek dat opsporingsdienst FIOD twee jaar geleden instelde naar forse belastingfraude door bestuurders van de hogeschool. 

Naast de FIOD had ook de onderwijsinspectie de financiële en bestuurlijke problemen onder de aandacht van minister Van Engelshoven gebracht. De NVAO, die de accreditaties verstrekt, uitte de laatste tijd eveneens haar zorgen. Het ultimatum van de minister liep deze week af. Mochten er geen verbeteringen zijn opgetreden, dan zou de IUE ook de laatste accreditatie verliezen. En zonder accreditaties, geen leerlingen en geen inkomsten. Het bestuur trok de stekker er zelf uit. De IUE heeft volgens de curator nog een schuld van 420.000 euro. Daar kon een last-minute inzamelingsactie weinig aan veranderen. Steun van andere islamitische organisaties bleef uit.

Leerlingen en docenten
Het leerlingenaantal liep door het wegvallen van accreditaties en de bestuurlijke en financiële problemen de afgelopen jaren flink terug en was inmiddels meer dan gehalveerd. Het personeel, dat rondreisde langs alle Europese vestigingen, bestond vooral uit Turkse docenten die volgens de studenten niet alleen inhoudelijk maar ook qua loyaliteit en inzet ver boven het gemiddelde uitstaken. Een aantal van hen had al meer dan een jaar geen salaris meer ontvangen

Onduidelijk is waar de studenten hun opleiding kunnen vervolgen. Dat geldt sowieso voor de bulk die alleen cursussen of niet-geaccredieerde opleidngen volgden. Voor de veertig studenten geestelijke verzorging is er wellicht plek bij de iUR. Hun woordvoerder liet in in het AD weten: ‘Wij steken ons hand uit voor gedupeerden…..Soms lukt dat, maar ze voldoen lang niet allemaal aan onze criteria. Ze moeten wel de juiste vooropleiding hebben en de Nederlandse taal beheersen. Andere optie is wellicht de nieuwe imamopleiding van de  Milli Görüs in Amsterdam. Het initiatief van de Vrije Universiteit (VU) met het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is nog in ontwikkeling.

Meer over IUE, IUR en imamopleidingen in: Zuilen in de polder?

Afbeelding: Pixabay

Wilt u dat Republiek Allochtonië blijft bestaan? Waardeert u ons vrijwilligerswerk? We kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)

Neem een abonnement op onze dagelijkse nieuwsbrief: Subscribe to Republiek Allochtonië by Email<

 

Delen: