Ik pleit voor een armoedebeleid dat radicaal anders is

In achtergronden op 17-03-2018 | 11:39

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart verschijnen op Republiek Allochtonië korte portretjes van kandidaten van verschillende partijen. Voor deze portretjes krijgen de kandidaten dezelfde vragen.

Deze keer Jamila Faloun. Zij is kandidaat voor NIDA in Den Haag.

1. Wat voor opleiding heeft u gevolgd en wat voor werkervaring heeft u?

Ik heb HBO verpleegkunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en daarna ben ik sociaal culturele wetenschappen gaan studeren aan de VU. Ik ben toen gaan werken als beleidsmedewerker bij de Dordtse integratie adviesraad. Ik hield me vooral bezig met het ondersteunen van het bestuur in het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Dordrecht inzake integratievraagstukken.

Daarna ben ik gaan werken als jeugdverpleegkundige bij Centrum voor Jeugd en Gezin Delfshaven in Rotterdam waar ik tot op heden nog werk. Daar houd ik mij bezig met de zorg aan kinderen en jongeren zodat zij gezond kunnen groeien en zich ontwikkelen door preventief te werken.

2. Waarom bent u politiek actief geworden?

In januari dit jaar vernam ik dat NIDA naar Den Haag zou komen. Door de Rotterdamse ervaringen was ik hier gelijk enthousiast over en ik heb toen online mijn steun uitgesproken waarop Cemil Yilmaz, de lijstertrekker van NIDA 070, mij uitnodigde voor een kennismakingsbijeenkomst. Ik heb toen aangegeven dat ik achter de komst van NIDA naar Den Haag sta, omdat ik geloof in de visie van NIDA voor onze samenleving. Het is een emancipatiebeweging die gaat voor DE fundamentele verandering en radicaal anders is.

Ik ben gevraagd om mij kandidaat te stellen omdat Cemil gelooft in mijn toegevoegde waarde voor NIDA Den Haag.

Ik heb besloten mij kandidaat te stellen om zelf die verandering teweeg te brengen. Ik heb altijd gevonden dat het anders kan en moet. Nu biedt zich de mogelijkheid aan om ook daad bij het woord te voegen.


3. Waarom moeten wij op uw partij stemmen?

Nida Den Haag is meer dan alleen een politieke partij. Wij staan een holistische aanpak voor. Dat betekent dat wij streven naar harmonie tussen ziel en lichaam, cultuur en natuur, hemel en aarde, wij en ik.

Nida is een emancipatiebeweging die de politiek terug willen geven aan de burger en de politiek dienstbaar maakt aan de burger. Na de verkiezingen zal NIDA uitbouwen door de wijken in te gaan. Tijdens de campagne heb ik verschillende Haagse burgers gesproken die met veel enthousiasme hebben gereageerd op Nida’s missie om de politiek terug te geven aan de burger. Hoe dit gestalte gaat krijgen; dat gaan we samen -Nida en de burgers- bepalen.

4. Stel dat uw partij niet zou bestaan, op welke partij zou u dan stemmen?

Ik zou stemmen op een partij die de politiek teruggeeft aan de burger en gemarginaliseerden volwaardig vertegenwoordigt. Dus zou ik NIDA hebben opgericht.

5. Waarom moeten we op u stemmen?

Het Haags DNA stroomt door mijn aderen, mijn haarvaten. Vanaf mijn pubertijd heb ik mensen geholpen die beperkte toegang hadden tot machtsmiddelen. Hiermee bedoel ik taal, kennis van het systeem of in armoede leven, etc. Toen werd ik al geconfronteerd met de kansenongelijkheid geproduceerd door het systeem. Dit heeft mij gedreven om maatschappelijk actief te worden en de afgelopen jaren heb ik die ongelijkheid alleen maar zien toenemen door de verrechtsing van de samenleving.

Van jongs af aan, ben ik betrokken bij verschillende maatschappelijke initiatieven, die mij hebben geconfronteerd met de machteloosheid van burgers en de ontoegankelijkheid van het systeem. Zo was ik de oprichter van de Haagse Meisjesvereniging Al Manaar. En daarnaast ben ik betrokken geweest bij:

  • Lid SAM (Stedelijk Adviesraad Den Haag)
  • Bestuurslid programmaraad Omroep West
  • Deelnemer werkgroepen Islam & Burgerschap
  • Koerswijziging.nl
  • Bestuurslid Vereniging Beheer van de Mandeligheid (bewonersvereniging)

6. Wat is volgens u het belangrijkste probleem in Den Haag?

Het armoedeprobleem en met name de kinderen die hierdoor getroffen worden. In het huidige beleid ligt de nadruk op het bieden van compensatiemaatregelen maar is er onvoldoende aandacht voor structurele en duurzame oplossingen voor gezinnen om permanent uit de armoede te komen.

Er is ook nauwelijks oog voor de impact die armoede heeft op de gezondheid en ontwikkeling van een kind dat opgroeit in armoede. Het is leuk en wel dat ze een Ooievaarspas krijgen, een fiets of gymkleding, maar dat haalt ze niet uit het milieu waar hun ouders dagelijks stress ervaren door hun financiële situatie. En we weten dat die stress overslaat op de kinderen die in datzelfde milieu moet opgroeien.

Ik pleit voor een armoedebeleid dat radicaal anders is. In plaats van aandacht voor compensatie, pleit ik voor een beleid gericht op perspectief.

7. Welke partijen moeten de komende jaren volgens u een college vormen?

Partijen die niet het beleid van ‘blaming the victim’ bedenken, die uitsluiting en discriminatie hard aanpakken en armoede fundamenteel anders gaan aanpakken. Partijen die de gemarginaliseerden hun waardigheid teruggeven. Partijen die radicaal anders durven te zijn en te handelen.

8. Op welke website kunnen we informatie over u vinden?

Op deze Facebookpagina , kan iedereen mij volgen. Een plek waar ik niet sec. alleen mijn standpunten of activiteiten wil delen, maar ook een plek die de Haagse burger een podium biedt om deelgenoot te worden van onze beweging. Een plek waar de Haagse burger mee kan denken hoe we die fundamentele verandering samen vorm kunnen geven en realiseren. Daarnaast hebben wij ook de algemene NIDA-pagina waar men ons kan volgen.  

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen hier

 


Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Meer over #gr2018, jamila faloun.

Delen: