Gelijke kansen voor iedereen.

In achtergronden op 19-03-2018 | 07:28

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart verschijnen op Republiek Allochtonië korte portretjes van kandidaten van verschillende partijen. Voor deze portretjes krijgen de kandidaten dezelfde vragen.

Deze keer Hülya Kat. Zij is de nummer 9 op de lijst van D66 Amsterdam.

1. Wat voor opleiding heeft u gevolgd en wat voor werkervaring heeft u?

Ik heb Nederlands recht gestudeerd met als afstudeerrichting Bedrijfsrecht: intellectuele eigendom, arbeidsovereenkomstenrecht en sociale zekerheidsrecht. In het dagelijks leven werk ik als HRM-professional voor een middelgroot schoonmaakbedrijf. Daarnaast ben ik politiek secretaris van het regiobestuur van D66 Noord-Holland en ben ik bestuurslid van stichting UNESCO Centrum Nederland in Amsterdam. 

2. Waarom bent u politiek actief geworden?

Sinds 2009 ben ik actief als D66'er voor een praktische en resultaatgerichte (lokale) politiek om mensen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. Ik geloof in solidariteit, onderlinge zorg en verbondenheid. Daarnaast sta ik voor individuele keuzevrijheid, gelijke kansen en vrije ontplooiingsmogelijkheden. Ik wil bijdragen aan een beter Nederland, een beter Amsterdam waarin mensen elkaar vertrouwen, volop kansen krijgen, zichzelf kunnen zijn en diversiteit wordt omarmd.    

3. Waarom moeten we op uw partij stemmen?

'Niet zwelgen in het eigen gelijk, maar bereid zijn om samen te werken', aldus Alexander Pechtold. Het verschil maken gebeurt niet in een select gezelschap. De stad in, Amsterdammers ontmoeten, in gesprek zijn met bestuurders van maatschappelijke organisaties, de vele vrijwilligers en het bedrijfsleven maar ook hard werken en niet bang zijn voor een stevige discussie. Om in schoonmaaktermen te spreken: “zonder wrijving geen glans”. Ik zal mij keihard inzetten voor meer vertrouwen en transparantie in de Amsterdamse politiek. Het is aan ons als D66’er zorg te dragen voor een behoorlijk bestuur die richting geeft en niet over maar mét de Amsterdammers rechtvaardige beslissingen neemt. Dit op basis van zorgvuldigheid, geen feitenvrije politiek en met oog voor de menselijke maat. 

4. Stel dat uw partij niet zou bestaan, op welke partij zou u dan stemmen?

Ik zou dan met gelijkgestemden een nieuwe partij oprichten die staat voor radicale kansengelijkheid, sociale rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.  

5. Waarom moeten we op u stemmen?

Als sociale vrouw met een groot multicultureel bewustzijn sta ik positief en maatschappelijk betrokken in het leven. Open staan voor andere mensen en ideeën is voor mij vanzelfsprekend en inspirerend. Sinds 2010 heb ik als raadslid in een middelgrote gemeente politieke ervaring opgedaan waarbij ik met een positief-kritische houding heb gewerkt aan meer vertrouwen en transparantie in de lokale politiek. Afgelopen jaren heb ik mij met enthousiasme ingezet om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden van huiselijk geweld en (jeugd)werkloosheid. Tevens heb ik gepleit voor het gebruik van open data, toestaan van gereguleerd wietteelt, aandacht voor gewortelde asielkinderen, inzetten van Social Return en aandacht voor verwarde personen. Ook was ik voorzitter van het John van Dijk Fonds, een fonds om jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast was ik voorzitter van de raadscarrousel vergaderingen van de gemeenteraad van Velsen. Ik hoop met uw steun en vertrouwen te mogen blijven inzetten voor D66 en Amsterdam om ervoor te zorgen dat een ieder telt ongeacht afkomst mét gelijke kansen voor ieder (nieuw) Amsterdammer. 

6. Wat is volgens u het belangrijkste probleem in Amsterdam?  Wat moet er volgens u de komende vier jaar gebeuren om het probleem op te lossen?

Als HRM-professional voor een middelgroot schoonmaakbedrijf weet ik, dat een ieder mee wil tellen en hoe moeilijk het is om op te klimmen op de sociaaleconomische ladder. Ook weet ik uit eigen ervaring dat het niet vanzelfsprekend is: gelijke kansen voor iedereen. Er zijn mensen die niet mee kunnen komen in onze samenleving en er zijn nog steeds te veel kinderen die opgroeien in armoede. D66 wil kansenongelijkheid keihard aanpakken door te investeren in goed onderwijs, aanpakken van discriminatie en het verminderen van regels zodat werken makkelijker en lonender wordt. D66 wil graag ruimte voor een persoonsgebonden armoedebudget dat geleidelijk wordt afgebouwd naarmate het inkomen stijgt.

7. Welke partijen moeten de komende jaren volgens u een college gaan vormen?

Eerst maar eens stemmen maar daarna hopelijk wel een college met D66 en twee andere partijen. 

8. Op welke website kunnen we eventueel meer informatie over u vinden?

www.d66amsterdam.nl en www.hulyakat.nl
 

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen hier

 


Waardeert u ons werk? U kunt Republiek Allochtonië steunen en een klein (of groot) bedrag doneren (nu ook via I-deal)


Meer over #gr2018, hülya kat.

Delen: