Jan Pronk

was minister in vier kabinetten en in verschillende functies werkzaam voor de Verenigde Naties. Van 2004 tot 2006 leidde hij de UN peace keeping operation (UNMIS) in Khartoum (Soedan) als speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN.

Blogs van Jan Pronk