donderdag 25 januari VU Masterclass: Migratie, huwelijk en zelfbeschikking

10:00 tot 17:00 uur Locatie: De Boelelaan 1105 Amsterdam

Op 25 januari a.s. organiseert de Faculteit Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam een Masterclass Migratie, huwelijk en zelfbeschikking. Toegang is gratis (zelf zorgen voor de lunch). Tijd: 10:00 tot 17:00 uur Locatie: De Boelelaan 1105 Amsterdam

Migratie, huwelijken en zelfbeschikking staan hoog op de agenda in Nederland. Migrantenvrouwen, en in het bijzonder huwelijksmigranten, komen vaak in een afhankelijke relatie en rechtspositie terecht en lopen daardoor een risico het slachtoffer te worden van huiselijk geweld, isolatie, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap of gedwongen achterlating. Verschillende organisaties en instellingen waren en zijn actief op het gebied van hulpverlening, signalering, preventie en het bespreekbaar maken van geweld in afhankelijkheidsrelaties, al dan niet specifiek gericht op migrantenvrouwen. Er zijn publiekscampagnes, voorlichting en bijeenkomsten voor professionals en meldpunten om de informatie en transnationale hulpverlening te stroomlijnen. Het recht op zelfbeschikking, gendergelijkheid en sociaal/juridische gelijkheid vraagt voortdurend de nodige inzet en interventies.

De afgelopen periode is er op het gebied van migratie, huwelijk en zelfbeschikking veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Deze onderzoeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan inzicht en kennis voor de praktijk op het gebied van preventie, signalering en hulpverlening. Wetenschappelijke kennis dient toegankelijk en bruikbaar te zijn voor derden. Maar de praktijk leert ook dat veel publicaties en daarmee bruikbare kennis de professionals en beleidsmakers helaas niet bereikt.

Het doel is wetenschappelijk onderzoek toegankelijker te maken voor de dagelijkse praktijk van uitvoerders, beleidsmakers en bestuurders. We gaan er vanuit dat deze inzichten, kennis en verdieping een positieve bijdrage leveren aan preventie, sociale juridische hulpverlening en interventies in de praktijk. We geven in deze masterclass een introductie in een groot aantal publicaties over onderzoek op het gebied van migratie, huwelijk en zelfbeschikking. De meeste onderzoeken zijn verricht vanuit sociale, juridische en geesteswetenschappen.

Organisatie Masterclass en verdere informatie:
Vrije Universiteit Amsterdam:
Contact: Edien Bartels: e. E.A.C.Bartels@vu.nl 

Sociaal Cultureel Planbureau:
Contact: Leen Sterckx: e. l.sterckx@SCP.NL 

Landelijke Werkgroep Mudawwanah:
Contact: Joke Verkuijlen: e. mudawwanah@upcmail.nl  

Bron: https://www.facebook.com/pg/anthropologyVU/events/ 

 

Delen: