zondag 18 maart Landelijke demonstratie: geen racisme in de raden!

Vanaf 13 uur op de Dam in Amsterdam

Het Comité 21 Maart maakt zich op voor de landelijke demonstratie op zondag 18 maart in Amsterdam, met als centrale leuze ‘Geen racisme in de raden!’

De strijd tegen discriminerende en racistische uitspraken zal zich sterker gaan manifesteren in de raden en daar net als elders in de samenleving tot een verdere polarisatie bijdragen. Mensen worden tegen elkaar opgezet, waarbij de aandacht wordt afgeleid van problemen waarmee een groeiend aantal mensen zich geconfronteerd ziet: verslechterde werkomstandigheden, flexwerk, stijgende kosten van levensonderhoud, onvoldoende inkomen, afgebouwde voorzieningen, tekort aan huisvesting, toenemende uitingen van discriminatie en racisme, inperking van asielrechten …

Dit alles onderschrijft het belang van de demonstratie: via de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zullen partijen die tot Nieuw-Rechts gerekend kunnen worden, proberen (meer nog dan nu al het geval is) de instituties binnen te dringen.

Sommigen zeggen dat  in een democratie iedereen die zich aan de democratische spelregels houdt, in een gemeenteraad welkom is.

Wij gaan een stap verder: partijen die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan discriminerende en racistische uitspraken en hun opvattingen via beleid willen gaan doorvoeren – voor hen hoort in de gemeenteraden en in andere bestuurslichamen geen plaats te zijn.

Voor wie nog niet van de ernst van de zaak doordrongen is, wijzen wij op het recente ‘debat’ over ras en IQ, naar (opnieuw) de informatie over discriminerende praktijken van werkgevers en uitzendbureaus jegens mensen met een migratieachtergrond, naar de jonge vrouw die onlangs fysiek is aangevallen, nadat zij geweigerd had haar hijab (hoofddoek) af te doen enzovoort.

Reden voor grote zorg over al deze ontwikkelingen.

Neemt allen – jong en oud, van welke organisatie of levensovertuiging dan ook – deel aan de vreedzame demonstratie op 18 maart in Amsterdam tegen discriminatie en racisme.

Op 18 maart verzamelen wij om 13:00 uur. op de Dam en lopen van daar naar het Museumplein, waar vanaf 14:30 uur. een cultureel programma zal volgen.

Geen racisme in de raden !

Comité 21 Maart

Programma

13.00 uur de Dam

  • Ewout van der Berg Comité 21 maart presentatie Dam + mededeling internationale protesten 
  • Najeebullah Azad Afghaanse student in Nederland , Activist die opkomt voor de rechten van Afghaanse vluchtelingen in Nederland, het uitzetbeleid en de EU-deals met landen zoals Turkije en Afghanistan

13.30 uur vertrek demonstratie

14.30 uur Museumplein

  • Saida Derrazi Comité 21 maart
  • Max v/d Berg Oud-staker Februaristaking en medeoprichter Verzetsmuseum 
  • Zakaria Boufangacha Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV

14.45 uur Muziek Harry Loco Muziek Activist en Woodstock performer

15.00 uur 

  • Ibtisaam Abaaziz Stichting Meld Islamofobie 
  • Gideon Everduim Control Alt Delete 
  • Dino Suhonic Stichting Maruf

15:15 uur Muziek: Veronica Castro Ensemble muziek uit Zuid Amerika

16.00 uur Einde

Delen: