zondag 28 november Hoe bestrijden we moslimhaat en moslimdiscriminatie in Amsterdam? Een bijeenkomst over agenderen, prioriteren, melden, vervolgen en bestraffen

14:30 (inloop) - 18:00 Locatie: moskee Taqwa, Generatorstraat 6 Amsterdam.

Uit recent onderzoek komt opnieuw naar voren dat zowel discriminatie van en haat tegen moslims als (gewelddadige) agressie tegen hun instituties in Nederland structurele maatschappelijke problemen blijven vormen.1 Verder weten we dat hiervan nog altijd weinig melding wordt gedaan. Ons actieonderzoek dat het Collectief bevestigt beide beelden. De geringe meldingsbereidheid blijkt vooral het resultaat van het gebrek aan vertrouwen in, kennis over of negatieve ervaringen met de reguliere meldingsinstanties, gewenning en berusting en onbegrip over het uitblijven van vervolging of bestraffing. Dat kwam naar voren in verschillende bijeenkomsten die wij het afgelopen anderhalf jaar in het kader van het actie-onderzoek organiseerden en ook uit onze enquête, waar een flink aantal Amsterdamse moslimorganisaties en islamitische instellingen aan meewerkten.

Het CTID en projectbureau Zasja organiseren een afsluitende informatie- en discussiebijeenkomst, waar we onder meer de vraag agenderen of we moeten blijven inzetten op het verhogen van de meldingsbereidheid of dat er juist andere wegen bewandeld moeten worden om serieus werk te maken van het bestrijden van moslimhaat en moslimdiscriminatie. Belangrijk daarbij is niet alleen de inzet van het (islamitische) maatschappelijke middenveld zelf, maar zeker ook wat de politiek daarin al doet of juist nalaat.2

Deze slotbijeenkomst vindt plaats op zondagmiddag 28 november 2021 vanaf 14:30 (inloop) in moskee Taqwa, Generatorstraat 6 in Amsterdam.

De middag bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden door de Amsterdamse politie en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)  onder meer aan de hand van de aandachtspunten die zijn voortgekomen uit het actie-onderzoek, ingeleid over hun rol en werkwijze. Na de pauze wordt met deze inleiders en met Amsterdamse raadsleden en vertegenwoordigers uit het (islamitische) maatschappelijke middenveld gedebatteerd, met als doel om tot concrete doelen en aandachtspunten richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 te komen.  

Programma:

Opening door dagvoorzitter Roemer van Oordt (projectbureau Zasja/Monitor Moslimdiscriminatie

Sprekers:
Jerrol Marten (directeur Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam; MDRA)
Michael Zwart (adviseur/expert aanpak en bestrijding Discriminatie politie Amsterdam)

Paneldiscussie met:
Sofyan Mbarki (PvdA), Sheher Khan (DENK), Jan-Bert Vroege (D66), Hanane Abouellotfi (S.P.E.A.K), Achraf El Johari (oprichter Muslim University Students of Amsterdam; MUSA) en Abdou Menebhi (voorzitter Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie; CTID)

Jullie ervaringen en input zijn onmisbaar. Mocht jullie organisatie de eerder gedeelde enquête naar ervaringen met discriminatie en hatecrime nog niet hebben ingevuld, dan kan dat nog steeds, door de volgende link aan te klikken: Weerbaar tegen moslimdiscriminatie en hatecrime in Amsterdam.  Survey (surveymonkey.com)

Laat je stem richting politiek, bestuur en instanties horen en kom naar onze slotbijeenkomst. Verspreiding binnen jullie netwerk van deze uitnodiging wordt op prijs gesteld, maar aanmelden is - zeker gelet op de weer sterk aangescherpte Corona-regels - meer dan gewenst en kan via roemer@zasja.org. De regels waaraan wij voor deze (niet-religieuze) bijeenkomst moeten voldoen zijn: 1,5 meter afstand, mondkap dragen tot je zit en vertonen van de QR-code. Voor mensen die geen QR-code hebben is er de mogelijkheid tot snel-testen bij de entree (3G). Deze maatregelen zijn in nauw overleg met verschillende afdelingen van de de GGD van Amsterdam vastgesteld.

1 Zie onder meer Butter, E., R. van Oordt & I. Van der Valk, (2021) Vierde Monitor Moslimdiscriminatie, Amsterdam en Abaaziz, I. (2019) Alledaagse Islamofobie in Nederland; een verkennend onderzoek. Amsterdam: Stichting Meld Islamofobie
2 Zie daarvoor onder meer Boots, F., & Butter, E. (2021, 7 maart). Wat deden de politieke partijen tegen moslimhaat en moslimdiscriminatie en wat willen ze gaan doen? Republiek Allochtonië.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst of over het actie-onderzoek moslimdiscriminatie in Amsterdam kunt u contact opnemen met Abdou Menebhi van het CTID (emcemo1@gmail.com; 0655818828) of Roemer van Oordt van projectbureau Zasja (roemer@zasja.org; 0645766873)

Delen: