Kiespijn – SCP en het onbehagen van de Nederlanders, Plan B en Rechtsstatelijkheid

15 februari 2017 | 13:46

Door Martijn de Koning

Het SCP publiceerde deze week haar rapport Kwesties voor het kiezen. Welke maatschappelijke kwesties zijn voor burgers van belang en zullen een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie? Het SCP richt zich op drie thema’s specifiek: de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen. Dit zouden voor burgers en beleidsmakers cruciale kwesties zijn die ook steeds hoog scoren in het nationaal probleembesef. In het rapport wordt echter ook veel aandacht besteed aan maatschappelijke tegenstellingen waarbij moslims en islam voornamelijk als object van die focus een belangrijke rol spelen. Van dat deel hier een bespreking.

Politiek-culturele integratie moet uitgangspunt nieuw beleid zijn

18 oktober 2013 | 07:41

De integratie van migrantengroepen is niet louter meer een uitdaging voor de verzorgingsstaat, maar voor de rechtstaat zelf. Uitgangspunt voor een nieuw beleid zou moeten zijn politiek-culturele integratie, met universele waarden van vrijheid, democratie, non-discriminatie en gelijkheid als vertrek- en eindpunt zijn. De rechtstaat moet garant blijven staan voor sociale stabiliteit en moet van toepassing zijn op iedereen; niet alleen tot aan de voordeur maar in sommige gevallen ook daarachter! Lokale en landelijke overheden zouden hun contacten met liberale krachten binnen de migrantengemeenschappen opnieuw moeten aanhalen en versterken. Dat stelt Halim El Madkouri.

'Woorden woordvoerder Sharia4Holland waren niet bedreigend'

29 mei 2012 | 20:47

Tekst: Astrid Essed

Sharia4Holland is een orthodox islamitische groep. die de invoering van de sharia in Nederland nastreeft en van Nederland een islamitische Staat wil maken. Hun opinie/streven is hun goed recht en zou, als Nederland een rechtsstaat was, onder de vrijheid van meningsuiting vallen.
De pittige bewoordingen die de woordvoerder van Sharia4Holland vorige week op de Dam koos zijn hooguit beledigend, maar vallen niet onder bedreiging.

Dat stelt Astrid Essed in onderstaand stuk, een letterlijke weergave (inclusief het soms wat afwijkend gebruik van leestekens, interpunctie en hoofdletters) van een mail die Essed stuurde aan Republiek Allochtonië.

R.E.S.P.E.C.T

01 mei 2012 | 11:04

Tekst: Dilan Yesilgöz

Schokkende beelden van rechters van het Utrechtse hof die zich laten uitschelden door zes, zojuist veroordeelde, groepsverkrachters. De rechters kijken een beetje apathisch voor zich uit, net jongentjes die gepest worden op het schoolplein en niets terug durven te doen. Ze laten het van zich af glijden, je hoort ze denken ‘Ach, woorden doen geen pijn’.
De criminelen worden ter plekke door niemand aangesproken op belediging van het hof en verdwijnen vloekend en tierend achter de tralies. Tijdje gevangenisstraf zal hun street credibility verhogen en zodra ze op vrije voeten zijn, zullen ze op straat ontvangen worden als helden.
Onaantastbaar, respectloos en vette maling aan de maatschappij. En waarom ook niet? Het recht van de sterkste geldt.

Amnestiewet is vrijbrief voor straffeloosheid

22 april 2012 | 12:01

Tekst: Astrid Essed

Het verlenen van amnestie voor de Decembermoorden is meer dan ingrijpen in de lopende rechtsgang. Het geeft het signaal, dat mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid straffeloos kunnen worden begaan.

Wanneer de decembermoorden ongestraft blijven, kan Suriname niet uitgroeien tot een democratische rechtsstaat. Dat schrijft Astrid Essed.

Expertmeeting 'de staat van de rechtsstaat'

05 september 2011 | 09:01

Expertmeeting met leden van de Eerste Kamer en belangenorganisaties over ‘de staat van de rechtstaat’ d.d. 8 september van 20.00 tot 22.00, Eerste Helmersstraat 106(SBWO gebouw) te Amsterdam

Wij nodigen jullie uit voor deelname aan deze expertmeeting omdat wij de indruk hebben dat de rechtsstaat steeds meer onder druk staat in die zin dat minderheden steeds minder bescherming ondervinden jegens ‘de politieke wil van de meerderheid’. Democratie wordt steeds vaker gezien als een simpele optelsom van wat de meerderheid wil.

Terwijl u op vakantie was 1: de komst van een PVC-kabinet

16 augustus 2010 | 15:30

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. In dit blog aandacht voor de kabinetsformatie: de poging een paars-plus kabinet te vormen mislukte in juli. Nederland lijkt nu een rechtsminderheidskabinet te krijgen van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV. Een (klein) deel van de CDA-aanhang, waaronder enkele prominenten, is niet gelukkig met samenwerking met de PVV.
Verder aandacht voor de vraag wat de komst van een dergelijk kabinet voor het integratie en immigratiebleid zal gaan betekenen.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië