Discussie over kiesrecht voor nieuwkomers laait weer op

14 september 2017 | 08:34

Door Ewoud Butter

Terwijl de Eerste Kamer al ruim een jaar worstelt met een slecht onderbouwd wetsvoorstel van het kabinet, waardoor nieuwkomers niet na vijf, maar na zeven jaar kiesrecht krijgen, heeft de bestuurscommissie in het Amsterdamse stadsdeel West besloten de gemeenteraad te adviseren dat alle inwoners, dus ook vluchtelingen en expats zich verkiesbaar mogen stellen voor de nieuwe bestuurscommissies.

Op 26 september zal de Eerste Kamer beslissen over een wetsvoorstel, dat inmiddels haaks staat op het verkiezingsprogramma van regeringspartij PvdA.

VVD-Kamerlid Han Ten Broeke verklaart miljoenen Nederlanders niet welkom

18 april 2017 | 18:09

“Mensen die hier wonen, hier onderdeel willen zijn van deze samenleving, die wijzen de doodstraf af.” VVD-Kamerlid Han Ten Broeke zei dit in een reportage van EenVandaag over het Turkse referendum. Nu lijkt de herinvoering van de doodstraf een optie te zijn. Voor Ten Broeke vormde dit de aanleiding om Turkse Nederlanders eens flink de les te lezen over rechtsstatelijkheid in het algemeen en de doodstraf in het bijzonder.
Maar, als steun voor de doodstraf on-Nederlands is, dan horen miljoenen Nederlanders niet in Nederland thuis.

Rechtse partijen houden verbod op 'Lange Arm' tegen

07 december 2016 | 12:30

Door: Ewoud Butter

PVV, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie hebben gisteren tegen een motie van DENK gestemd die financiering van politieke partijen uit het buitenland wilden tegen gaan.

D66, GroenLinks, SP, PvdA steunden wel de motie van DENK. Met deze motie zou uitvoering worden gegeven aan één van de aanbevelingen die de Raad van Europa in 2003 al gaf om democratische principes in Europese landen te bevorderen. In de meeste Europese landen is financiering uit het buitenland verboden of beperkt.

Het besluit van de Kamer om gesprekken met Turks Nederlandse organisaties te stoppen is kortzichtig

09 november 2016 | 16:18

Door Ewoud Butter

Een Kamermeerderheid wil dat het kabinet niet meer in gesprek gaat met Turks Nederlandse organisaties. Een motie van de VVD, SP en D66 kreeg de steun van de PvdD, 50PLUS, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren (VNL).

Een kortzichtig besluit.

Verkiezingsjaar in teken van immigratie, integratie en islam

06 september 2016 | 14:40

Tekst: Ewoud Butter

Vandaag is de Tweede Kamer teruggekomen van reces en is het nieuwe politieke jaar weer begonnen. Op 20 september is het Prinsjesdag en zal het VVD-PvdA kabinet voor de laatste keer haar plannen aan de Staten-Generaal presenteren.

Business as usual? Nee, niet echt. De Algemene Beschouwingen en begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer dit najaar, zullen niet alleen over de plannen van het kabinet gaan, maar ook sterk in het teken van de komende verkiezingen in maart 2017 staan.

Angst voor islamisering is vorm van sociale hypochondrie

07 maart 2016 | 09:21

Het aantal moslims neemt in Nederland toe. Dat kun je islamisering noemen, maar wanneer je bang bent dat deze relatief beperkte toename van het aantal moslims leidt tot een bedreiging van Nederlandse waarden, dan leid je aan wat de socioloog Willem Schinkel een ernstige vorm van sociale hypochondrie zou noemen. Dan gedraag je je als een paranoïde patiënt zonder zelfvertrouwen, die overal om zich heen bedreigingen ziet.

Dat stelt Ewoud Butter.

Amnesty-directeur: De enige manier om onze waarden te verspreiden is er zelf naar te leven

25 februari 2016 | 16:19

"Juist in deze tijd van morele versplintering, waarin de opgeheven vinger wellicht aan kracht heeft ingeboet en het lege cynisme van Poetin zelfs aantrekkelijk lijkt, is de enige manier om je eigen waarden te verspreiden, er zelf naar te leven. Leading by example. Een Europa dat laat zien dat we deze crises aankunnen door recht te doen aan onze beginselen, is een Europa met invloed". Dat schrijft Eduard Nazarski, de directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty International Nederland in een blog naar aanleiding van het verschijnen van het Jaarboek van Amnesty.

De kapitale blunder van de VVD en de PvdA

01 december 2015 | 18:27

Met hun voorstel om te laten onderzoeken of het mogelijk is salafistische organisaties te verbieden, maken de VVD en de PvdA een kapitale blunder. Het zal een averechts effect hebben: het salafisme gaat ondergronds en een grote groep (a)politieke salafi's wordt juist richting de salafistisch jihadistische groepen geduwd.

Dat stelt Cemil Yilmaz.

Smeercampagne

20 oktober 2015 | 11:34

Het CDA liet vorige week weten dat een meerderheid van de Tweede Kamer de motie van het CDA tegen kindhuwelijken heeft verworpen. Tegenstemmers VVD, PvdA, GroenLinks en Kuzu/Öztürk werden er vervolgens van beschuldigd kindhuwelijken te gedogen. Wat gebeurde er werkelijk? Jasper Klapwijk schreef onderstaande reconstructie.

VVD: geen borstvergroting voor asielzoekers

10 oktober 2015 | 11:08

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil Nederland onaantrekkelijk maken voor asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. Hij wil hen geen medische hulp ontzeggen, maar de zorg kan voor deze groep wel een stuk soberder. In een interview met het AD zegt hij: “Als mensen aandoeningen hebben of er is spoedeisende hulp nodig, dan helpen we hen gewoon. Maar plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, een complete tandrenovatie, nee. Dat soort zaken: echt niet.”

Amsterdam gaat moslimdiscriminatie registreren

27 augustus 2015 | 18:55

Een ruime meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad steunt het initiatief van D66 en VVD om moslimdiscriminatie (D66 spreekt over islamofobie) apart te registreren. Nu wordt niet geregistreerd dat het om moslimdiscriminatie gaat, waardoor de werkelijke omvang van incidenten tegen moslims in Amsterdam niet zichtbaar is. Dit gebeurt wel voor bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie.

Laat de imams Nederlands leren

04 juli 2015 | 12:08

Tekst: Ahmed Marcouch

Komt een jongen bij de imam, wil die van hem weten hoe hij een goede moslim kan worden; spreekt die imam geen Nederlands. Vader en moeder kwamen ook al niet verder dan ‘wees een goede moslim’. Googlen wijst zo’n zoekende jongen de weg naar hoe hij die leegte in zijn ziel kan vullen: één of twee clicks verder springt een politieke Salafistische predikant uit het Midden-Oosten daar midden in, past precies in het gat en laat niet meer los. En wij maar staren naar de lange armen van president Erdogan en koning Mohamed, terwijl in onze dode hoek de ronselaar uit het Midden-Oosten onze jongeren in zijn klauwen krijgt.

Over ‘Nederland Gidsland’ hebben we het al lang niet meer

02 april 2015 | 07:52

Tekst: Ewoud Butter

Als het aan Halbe Zijlstra ligt, spelen mensenrechten nog maar amper een rol in het Nederlands buitenlands beleid. In de praktijk werken we echter al samen met tal van landen waar de mensenrechten fors worden geschonden.
De 'westerse waarden' die zo worden benadrukt bij het integratiebeleid, wijken voor economische belangen bij ons buitenlandbeleid.

Migratienota VVD is onuitvoerbaar, sorteert geen effect en verhindert een inhoudelijk debat

26 maart 2015 | 09:52

De VVD drukte de afgelopen dagen met de Migratienota van Malik Azmani een stempel op het nieuws. En dat was misschien wel het belangrijkste doel bereikt. Want de voorstellen in de nota zijn onhaalbaar en getuigen van een gebrek aan kennis. Migratie-onderzoeker Bram Frouws wijst op tegenstrijdigheden, denkfouten en onwaarheden in de nota.

De opgewarmde prak van Zijlstra

25 maart 2015 | 20:36

Tekst: Bart Top

Sommige media meldden het al. Het plan van Zijlstra om de grenzen van Europa te sluiten voor vluchtelingen van buiten is niet bepaald nieuw. Bolkestein bracht het als onderdeel van een zes-puntenplan door Bolkestein in 1994.

Amsterdams gemeentebestuur: geen taalonderwijs in religieuze gebouwen

19 maart 2015 | 10:06

Het Amsterdamse college heeft de gemeenteraad laten weten dat het stadsbestuur geen taalonderwijs zal financieren, wanneer dit plaatsvindt in religieuze gebouwen, zoals kerken en moskeeën.

Minister-President over discriminatie: oplossing ligt bij slachtoffers

16 maart 2015 | 11:00

"Eén van de dingen die ik [van leerlingen] leer, is hoe ingrijpend discriminatie is. Dat het in Nederland nog veel voorkomt en het echt uitmaakt of je Mohammed of Jan heet als je solliciteert. Ik heb daar over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dit niet kan oplossen. De paradox is dat de oplossing bij Mohammed ligt. Ik kan tegen Nederland zeggen: ‘discrimineer aub niet, beoordeel iemand op karakter en kennis.’ Maar als het wel gebeurt, heeft Mohammed de keus: afhaken wegens belediging of doorgaan. Nieuwkomers hebben zich altijd moeten aanpassen, en altijd te maken gehad met vooroordelen en discriminatie. Je moet je invechten."

Taallessen in Amsterdamse moskee? PvdA zegt 'ja', VVD en SP zeggen 'nee'

21 januari 2015 | 12:54

De gemeenteraadsleden Peter Kwint (SP) en Rik Torn (VVD) zijn het niet eens met Ahmed Baâdoud (PvdA). De stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West stelde voor om gratis Nederlandse lessen in de moskee aan te bieden.

Twee jaar integratiebeleid van het kabinet Rutte 2

19 november 2014 | 21:25

Toen het VVD-PvdA kabinet twee jaar geleden werd gevormd, was er amper aandacht voor integratie. Inmiddels is dat heel anders: integratie en radicalisering staan weer volop in de belangstelling. PvdA heeft daaruit geen profijt kunnen halen. Integendeel. De partij heeft nieuwe Nederlanders van zich vervreemd. Het is de vraag of dat nog te herstellen is.

Rehabilitatie Aknarij

15 oktober 2014 | 15:05

De Amsterdamse VVD sloeg begin augustus alarm. Uit 'onderzoek' van de partij bleek dat de stichting Aknarij subsidiegeld zou gebruiken "om activiteiten te organiseren die tot doel hebben de overheid te belemmeren in het uitvoeren van haar taken en niet bijdragen aan een leefbaarder Amsterdam."

Hype van de week: gescheiden zwemmen in kader van mannenemancipatie

04 oktober 2014 | 15:31

De Amsterdamse VVD maakte zich deze week druk om een activiteit van stichting Kantara - Brug die aparte zwemlessen organiseert voor vooral Turkse en Marokkaanse mannen. De Telegraaf ('Apartheid in zwembad') en GeenStijl (' Raadsvragen om racistisch haatzwembad in 020') reageerden groots en verontwaardigd uit.

Waar gaat het over?

SMN vraagt Rutte VVD-Statenlid tot de orde te roepen

18 augustus 2014 | 22:52

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept premier Rutte op het VVD-Statenlid Marian Propstra tot de orde te roepen.

Op Twitter schreef zij: 'Vraag me af of je die moslim overmacht moet afbreken en verdelen over de stad (met gevaar voor verspreiding) of dat er hek om heen moet".

Het SMN kwalificeert dit als een discriminerende en verwerpelijke opvatting over moslims. 'Politici horen naar onze mening het goede voorbeeld te geven.'
Het SMN spreekt verder haar zorgen uit over de toenemende polarisatie.

Propstra heeft zelf verklaard dat de omstreden tweet niet door haar was geplaatst, maar dat haar account was gehackt. Op de 'tweet' van Propstra werd onder andere gereageerd door Van Ulze, een oud-raadslid van de VVD Leeuwarden met: "Oppakken & een geketende voettocht naar Auschwitz..... werkt zeer curatief en ruimt bovendien lekker op..."

Aknarij laat de VVD weten: een telefoontje was goedkoper geweest

08 augustus 2014 | 16:04

"Stichting Aknarij heeft aan de workshops Straatrecht geen gemeenschapsgelden besteed om jongeren te leren de politie te sarren. Dit wordt vandaag gesuggereerd door de Amsterdamse VVD die schriftelijke vragen heeft gesteld en door De Telegraaf. Ook weerspreekt Aknarij de door de VVD gewekte suggestie dat de organisatie subsidie zou hebben besteed aan een actie tegen het kabinet Rutte. Aknarij doet de VVD de aanbeveling in het vervolg zich iets meer in te spannen om eerst de feiten te checken voordat er kostbaar gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan het beantwoorden van schriftelijke vragen."

Dat schrijft Aknarij in een verklaring. Hieronder het vervolg van deze verklaring.

Meerderheid Tweede Kamer wil Marokko dreigen verdrag op te zeggen

11 juni 2014 | 08:36

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het socialezekerheidsverdrag met Marokko moet worden opgezegd, als de onderhandelingen erover in september niets opleveren. Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) had hierover een motie ingediend.
Minister Asscher (Sociale Zaken) had de motie ontraden, omdat het verdrag bijvoorbeeld leidt tot een betere samenwerking tussen Nederland en Marokko bij de opsporing van fraude.

Dilan Yesilgöz: "Voor mij staat de vrijheid van het individu centraal"

14 maart 2014 | 09:59

De laatste dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart verschijnen op Republiek Allochtonie verschillende artikelen over de verkiezingen, waaronder schriftelijke interviews met enkele, voornamelijk Amsterdamse kandidaten.

Dilan Yesilgoz - Zegerius staat 4e op de lijst van de Amsterdamse VVD.

Verkiezingskoorts breekt ‘stelligste’ overtuigingen

13 maart 2014 | 17:27

Tekst: Roemer van Oordt

Met nog een kleine week te gaan trekken politieke partijen alles uit de kast om hun tegenhangers een hak te zetten. Mooi voorbeeld was de onverwachte handreiking van de VVD om te praten over de strafbaarstelling van illegaliteit. Samson en co ff pesten. Natuurlijk wil de partij er wel wat voor terug. “Wij doen niet aan cadeautjes’, zei fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een interview met NU.nl. Hij wil het voorstel van minister van Financiën Jeroen Dijselbloem om het belastingstelsel te herzien zo snel mogelijk van tafel.

Allochtone kiezers verlaten de PvdA in verschillende richtingen

07 maart 2014 | 10:16

Tekst: André Krouwel

Twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen twijfelen nog veel Amsterdammers op wie ze moeten stemmen. Maar liefst één op de vijf kiezers weet nog helemaal niet naar welke partij hun stem gaat, terwijl veel anderen nog tussen twee of zelfs meer partijen twijfelen. Vooral op links is die twijfel groot.
De PvdA, van oudsher de keuze van de linkse kiezers in Amsterdam, is duidelijk in de problemen.

Overlegorgaan Caribische Nederlanders roept op tot protest tegen Bosmanwet

05 maart 2014 | 08:12

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN) roept tegenstanders van de 'Bosmanwet' op om naar het debat te komen. De Tweede Kamer debatteert vandaag om 18.30 uur over vestigingseisen voor Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren.

Antisemitisme bij de kern aanpakken

28 januari 2014 | 08:01

Gisteren (27 januari) was het Holocaust Memorial Day. De dag waarop we stilstaan bij de Holocaust. Ook is het een dag om erop te wijzen waar discriminatie zoals antisemitisme toe kan leiden. Ook in Amsterdam valt er nog veel te doen, vinden Stefan de Bruijn en Esther Voet.

De tegenstrijdige integratieboodschap van het kabinet Rutte - Asscher

08 januari 2014 | 09:00

Tekst: Ewoud Butter

In de laatste week voor het kerstreces stuurde het kabinet twee brieven naar de Tweede Kamer.

Een brief van Asscher die bedoeld is om de participatie van nieuwkomers te bevorderen en een brief van Teeven met een beleidsvoornemen waardoor de participatie en integratie juist wordt vertraagd.

Amsterdamse bestuurscommissies: zes lijsttrekkers met niet-westerse achtergrond

02 december 2013 | 20:56

Vorige maand berichtte het Parool dat de Amsterdamse gemeenteraad 'witter' zal gaan worden. Afgaande op de recentste peilingen komen er slechts zes Amsterdammers in een raad met 45 leden komen.

In de bestuurscommissies (opvolgers van de stadsdelen) lijkt het niet heel veel beter te worden, maar leveren de grotere partijen wel zes lijsttrekkers met een niet-westerse achtergrond, te weten drie GroenLinksers (Nevin Özütok in Oost, Fenna Ulichki in West, Iwan Leeuwin in Zuidoost), twee PvdA'ers (Muriel Dalgliesh in Zuidoost en Ahmed Baadoud in Nieuw-West) en namens D66 is Roy Ristie lijsttrekker in Zuid-Oost.

Blijf van mijn nationaliteit af

30 november 2013 | 15:05

Tekst: Xaviera Ringeling

Officieel ben ik een allochtoon. Mijn ouders zijn beide op Aruba geboren en hoewel dat land binnen het Koninkrijk der Nederlanden ligt, maakt hun geboorte in het tropische mij een allochtoon. Ook het feit dat mijn beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben on-allochtoont mij niet. Dat ik zelf geboren en getogen ben in Utrecht ook niet. Maar dat ik officieel allochtoon ben is niet genoeg voor de VVD, die wil graag dat ik dat aantoon…of ik dat nou wil of niet.

Samira Bouchibti achtste op kieslijst Amsterdamse VVD

10 september 2013 | 16:46

Voormalig PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti staat op de achtste plek van de VVD-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde conceptkandidatenlijst. Afgezet tegen het huidige aantal zetels zou dat voor de voormalig presentatrice en columniste precies genoeg zijn om vanaf 19 maart deel uit te gaan maken van de Amsterdamse gemeenteraad.

Debat: de migrant als tweederangs burger?

14 mei 2013 | 08:15

GroenLinks Amsterdam organiseert a.s. donderdag 16 mei een politiek café over de positie van migranten onder het huidige VVD-PvdA kabinet.

Afgetreden statenlid Gör (VVD): studentenhuizen waren geen mosliminternaten

08 april 2013 | 19:45

Köksal Gör (VVD), lid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten is afgetreden. Aanleiding is de uitzending van televisieprogramma Nieuwsuur van vrijdag over mosliminternaten, waarin werd gesteld dat Gör vier Amsterdamse mosliminternaten beheert.

Gör bleek ook aanhanger te zijn van de Turkse moslimgeestelijke Fethullah Gülen. Diens leer zou ook worden uitgedragen in de internaten. Volgens de VVD strookt de leer van Gülen niet met de liberale opvattingen van de VVD. De partij wilde Gör adviseren zijn functie neer te leggen, maar het Statenlid hield de eer aan zichzelf. "Zolang deze discussie duurt, kan ik geen invulling geven aan het Statenlidmaatschap op een wijze die ik ambieer" verklaarde hij.

Een gênante vertoning

06 april 2013 | 08:04

Tekst: Malika el Allaoui

Kunnen de 150 parlementsleden mij als Marokkaanse Nederlandse uitleggen hoe zij een debat met de titel ‘Marokkanenprobleem’ op de agenda hebben toegelaten?
De PVV kennen wij als een man met een hamer die, als het gaat om migrantenproblemen, overal spijkers ziet. Met die kortzichtigheid en eendimensionale oriëntatie van de werkelijkheid, kun je geen problemen oplossen. Al blijf je ze benoemen tot je erbij neervalt. Het oplossen van deze problemen is alles behalve het doel van de PVV. Iedereen die over een gezond verstand beschikt weet dit. En dat bleek wederom uit het debat. Een grote show voor de bühne en klaar was het. De sensatiezuchtige wezentjes in ons land werden weer van een shotje sensatie voorzien en men kon weer lekker gaan slapen.

Het stemrecht voor migranten en de integratiekramp van de PvdA

28 maart 2013 | 23:21

Tekst: Ewoud Butter

Migranten mogen sinds 1986 in Nederland stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen wanneer ze vijf jaar in Nederland verblijven. Het kabinet Rutte Asscher wil dat veranderen en migranten pas na zeven jaar stemrecht geven. Waarom eigenlijk? Heeft het kabinet sterke argumenten voor deze inperking van rechten?

Amsterdam: weg met allochtoon en autochtoon

13 februari 2013 | 09:56

Ambtenaren in Amsterdam mogen vanaf vandaag niet meer de woorden 'allochtoon' en 'autochtoon' gebruiken. Die woorden mogen namelijk niet meer gebruikt worden in stukken van de gemeente, zo meldt De Telegraaf.

Het is de bedoeling dat voortaan de afkomst van een persoon wordt vermeld. Bijvoorbeeld Marokkaanse Amsterdammer of Surinaamse Amsterdammer.

Debat over Marokkanenprobleem zal geen enkele oplossing brengen

16 januari 2013 | 12:46

Tekst: Ewoud Butter

VVD, SGP en 50Plus hebben gisteren in de Tweede Kamer steun gegeven aan de wens van de PVV gegeven om een debat te houden over het ‘Marokkanenprobleem’, waarmee voornamelijk criminaliteit en geweld door Marokkaanse jongeren worden bedoeld.

Dit debat wordt een nieuwe rituele dans en zal tot geen enkele oplossing leiden.

Een extra kraantje

26 november 2012 | 21:29

Iedere keer als het over moslims gaat, ziet de VVD zich genoodzaakt om een hijgerige reactie te geven. Het is sneu om ze zo te zien worstelen met hun rechtse flank. En het is ook doodzonde, want ze kunnen hun adem beter bewaren voor de echte problemen waar Amsterdam mee te maken heeft.

Dat schrijft Evelien van Roemburg over de hype van de week: de halalwoningen. Hieronder haar blog.

Beleid Rutte/Asscher stimuleert integratie niet

22 november 2012 | 08:59

Tekst: Jasper Kuipers en Damon Golriz

Het grootste politieke voordeel van het debat over de zorgpremie, was de geringe aandacht voor andere belangrijke issues. De maatregelen voor inburgering en naturalisatie in het regeerakkoord gaan alleen over het stellen van strengere voorwaarden om als volwaardig burger te mogen meedoen in Nederland. Integratiemaatregelen die stimulerend zijn voor de deelname van vluchtelingen en andere nieuwkomers ontbreken. Herzie die visie: leg de lat hoog, maar laat de potentie van vluchtelingen en andere nieuwkomers niet onbenut.

Goed dat Rutte-Asscher stopt met gedogen illegalen

14 november 2012 | 18:06

Tekst: Stefan de Bruijn

“Geen mens is illegaal”, melden tegenstanders van het aanpakken van illegaliteit, zoals GroenLinks en PvdA in Amsterdam, vaak. Ze hebben gelijk. Ieder mens heeft het recht te leven. En hopelijk gebeurt dat nog heel gelukkig ook. Maar dat betekent niet dat alle wereldburgers, met of zonder verblijfsvergunning, het recht hebben in Nederland te leven. Bij een streng en rechtvaardig asielbeleid past niet dat tienduizenden personen die illegaal in Nederland verblijven worden gedoogd. Het is goed dat het kabinet Rutte-Asscher hier een einde aan gaat maken.

Kabinet Rutte/Asscher slaat geen bruggen voor integratie

31 oktober 2012 | 08:34

Tekst: Hasib Moukaddim

De kogel is door de kerk en een brug gebouwd. Het kabinet Rutte II is zo goed als een feit. VVD en PvdA hebben wekenlang aan een sociaal-liberaal manifest gesleuteld dat het daglicht eindelijk mocht zien. Een regeerakkoord waarin de aandacht voor specifieke problemen van minderheden lijkt weggedacht.

PvdA betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon

29 oktober 2012 | 22:44

Er komt een pardonregeling voor kinderen die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in ons land verblijven. Dat is het belangrijkste punt dat de PvdA heeft binnengehaald in het regeerakkoord Bruggen Slaan van VVD en PvdA op het thema integratie/immigratie. Verder is het voor partnermigratie niet meer noodzakelijk dat de partners getrouwd zijn en komt er weer een inburgeringsaanbod voor vluchtelingen. Ook is een verbod op de dubbele nationaliteit definitief van de baan.

De immigratie/integratieparagraaf van het kabinet lijkt op andere onderdelen vooral het stempel van de VVD te hebben gekregen.

Schrappen woord allochtoon lost helemaal niets op

23 oktober 2012 | 12:32

Tekst: Stefan de Bruijn

“Allochtone verdachten met een psychiatrische stoornis worden tot wel vier keer vaker gedwongen opgenomen dan vergelijkbare autochtone verdachten van een misdrijf,” aldus de Telegraaf op 22 oktober. Als het aan de Amsterdamse PvdA ligt zijn dit soort berichten binnenkort verleden tijd. Niet omdat het probleem van onbewuste discriminatie wordt aangepakt, maar omdat we het woord ‘allochtoon’ niet meer mogen gebruiken in beleid en het dus ook niet meer is te onderzoeken. Symboolpolitiek, die de problemen en kansen van en voor ‘onze’ allochtonen helemaal niet oplost, maar juist terzijde schuift.

Leven in een mislukte, ja zelfs ‘gescheiterde’, samenleving

15 september 2012 | 17:23

Tekst: Dick Mantel

De verkiezingsstrijd werd overheerst door banen, de zorg, de woningmarkt en Europa, maar eindelijk was het maandag 10 september, bij het debat tussen Samsom en Rutte bij Nieuwsuur, zover. De multiculturele samenleving. Die is mislukt was de stelling. ‘Dat lijkt me een onzin stelling’ zei Samsom, ‘de multiculturele samenleving is er’. ‘De multiculturele samenleving is wel mislukt’ zei Rutte. Rutte schaarde zich hier bij de klaagzangen van Merkel en Cameron, die om het hardst hetzelfde beweerden. Een anti ‘houdt de moed erin’ uitlating in optima forma. We leven in een mislukte samenleving, veel geluk ermee. Samsom leed niet aan dit soort defaitisme, zijn antwoord was aan de ene kant duidelijk -een onzin stelling-, maar hij had iets dieper op de zaak in kunnen gaan.

Stop dubbelhartigheid over dubbele nationaliteit

29 juni 2012 | 13:31

Tekst: Martijn van Dam

Deze week sprak de Tweede Kamer met deskundigen over het wetsvoorstel dat een eind zou moeten maken aan dubbele nationaliteiten. Sinds de val van het kabinet hebben CDA en VVD snel hun handen afgetrokken van de helft van het voorstel, namelijk de beperking van dubbele nationaliteiten voor Nederlanders in het buitenland. Vooralsnog lijken zij echter vast te houden aan beperking van dubbele nationaliteiten voor buitenlanders in Nederland. Dat is een onbegrijpelijke en verwerpelijke dubbelhartige houding. Ik roep beide partijen op die dubbelhartigheid van zich af te werpen en alle Nederlanders gelijk te behandelen, ongeacht hun afkomst.

Racisme is heel normaal geworden, je mag het alleen geen ‘racisme’ noemen

24 juni 2012 | 16:43

Tekst: Peter Breedveld


Nederland is een door en door racistisch land. Altijd geweest, maar de Nederlander heeft zich enkele tientallen jaren moeten inhouden, vanwege de taboes en dogma’s van de ‘Linkse Kerk’. Racisme is het laatste grote taboe in Nederland. Althans, het benoemen ervan. Er is maar één politicus die zich daartegen verzet, en die wordt opzichtig kaltgestellt door zijn blanke meesters.

Wie nu nog PVV stemt moet wel ontoerekeningsvatbaar zijn

22 april 2012 | 12:28

Tekst: Zihni Özdil

"Ik hoop dat mijn kiezers realiseren dat we onze rug recht hebben gehouden", aldus Geert Wilders – zonder verpinken – tijdens de persconferentie naar aanleiding van de mislukte Catshuis onderhandelingen. Gezien de ongekend hypocriete staat van dienst van de PVV als gedoogpartij zouden de mensen die de volgende keer op haar stemmen een officiële diagnose moeten krijgen: obsessief-compulsieve manie.

Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien

08 april 2012 | 13:48

Tekst: Ewoud Butter

De PvdA en GroenLinks willen in de Tweede Kamer gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel indienen om te garanderen dat illegale mbo'ers stage kunnen lopen.

Dit is een logisch en terecht vervolg op het conflict dat deze week ontstond tussen Amsterdam en het kabinet over de kwestie die door het Amsterdamse GroenLinks werd geagendeerd, nadat eerder ombudsman Pieter Hilhorst en het Stoutfonds er al aandacht voor hadden gevraagd.

Kabinet: geen dubbele nationaliteit meer

03 maart 2012 | 22:42

Het kabinet wil dat iedereen in het vervolg over één nationaliteit beschikt. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is wordt een uitzondering mogelijk gemaakt. De wet heeft alleen werking voor toekomstige gevallen. Ook Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, moeten automatisch het Nederlanderschap verliezen. Wie wil naturaliseren tot Nederlander moet in de toekomst ook voldoende inkomsten en opleiding hebben.

De man, de partij, zijn meldpunt en het land

15 februari 2012 | 20:29

Tekst: Dagtaak

Het gaat niet over een meldpunt, het gaat niet over een hoofddoek, het gaat niet over een boerka, het gaat niet over een tuigdorp, het gaat niet over de Griekse dragme of de Europese Unie.
Het gaat niet over Doe Eens Normaal Man, het gaat niet over Knattergak, het gaat zelfs niet over de Kerstrede van de Koningin.

De hele naakte vrijheid (toespraak)

28 november 2011 | 22:55

Tekst: Marcel Duyvestijn

Ik had dit eigenlijk piemeltje naakt willen uitspreken. Blote woorden uit een blote mond. Naakt is namelijk het nieuwe demonstreren. In China geven de vrienden van dissident Ai Wei Wei zich bloot om hem te ondersteunen. En in Egypte krijgt een naakte blogger veel aandacht. Naakt is het nieuwe spandoek. De nieuwe barricade. Althans, in de rest van de wereld. Want gelukkig zijn de tijden dat Phil Bloom - de eerste naakte vrouw op de vaderlandse televisie- stof deed opwaaien, voorbij.

Maar ik durf niet.
Naakt is naakt.
En het is koud.

Dan maar de aangeklede versie.

VVD: subsidie aan het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) afschaffen

16 november 2011 | 08:28

De VVD wil de subsidie aan het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) afschaffen. Als immigranten behoefte hebben aan een belangenbehartiger, kunnen ze daar zelf voor betalen, vindt het Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Ook kan het LOM proberen geld te verdienen met onderzoek en projecten.

Van Nieuwenhuizen gaat dit deze week voorstellen, tijdens de behandeling van de begroting van minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner.

De VVD zal ook voorstellen dat organisaties die de integratie niet bevorderen geen subsidie meer krijgen. Daarbij wordt gedacht aan clubs die gescheiden zwemmen organiseren of homoseksuelen achterstellen.

Van Nieuwenhuizen een asielzoekerscentrum met een apart computerlokaal voor vrouwen als voorbeeld. Mannen die weigeren een vrouw de hand te schudden of homo’s achterstellen mogen ook geen subsidie meer ontvangen.

Onze pseudointellectueel en de gemiste kansen

11 september 2011 | 21:24

Tekst: Frans Verhagen

Frits Abrahams ging gisteren mooi tekeer tegen Nederlands meest prominente pseudo intellectueel, Frits Bolkestein. Bolkestein meent nu dat het goed gaat met de integratie en dat het westen een bedreiging is voor de islam en niet omgekeerd. Waar was hij toen dit originele standpunten waren en ze een tegenwicht konden bieden tegen de ordinaire bangmakerij van zijn vroegere leerling?

Zoals Abrahams terecht opmerkt constateerde het rapport Blok in 2004 al dat het stukken beter ging met de integratie dan de goegemeente dacht. Het waren toen de VVD’ers en de altijd verkeerd zittende Maxime Verhagen die het doorwrochte rapport al verwierpen voordat ze het hadden gelezen. Een corrigerende stem van een echt gezaghebbende intellectueel zou op zijn plaats geweest zijn. Maar nee, Abrahams wijst op een debat met Job Cohen, ik geloof in 2007 nog, die stukken beter weet dan Bolkestein hoe het er echt voor staat, waarin de laatste nog steeds de gemakzuchtige stelling verdedigt dat ‘de integratie mislukt is’.

Joodse gemeenschap betaalt jaarlijks 8 ton aan beveiliging

25 augustus 2011 | 21:26

De Nederlands-Joodse gemeenschap geeft jaarlijks alleen al aan mankracht zes ton uit aan bescherming van haar leden en eigendommen tegen eventuele terroristische aanvallen. De overheid is zeer terughoudend in een tegemoetkoming van die kosten. Dat blijkt uit een artikel dat Esther Voet schreef voor het Nieuw-Israelitisch Weekblad.
In Amsterdam draagt het stadsdeel Zuid bij aan de beveiligingskosten. De Amsterdamse PvdA en VVD vinden dat het Rijk ook moet bijdragen. Of andere religieuze groepen ook beveiligingskosten maken is niet bekend.

De neefjes van Von Papen

29 april 2011 | 09:30

Tekst: Ewald Engelen

Als het gedachtegoed van de PVV met dat van de Nazi's kan worden vergeleken, dan weten we ook wie de neefjes van Franz von Papen zijn.

Vorige week donderdag moest ik in Den Haag zijn voor een rondetafelgesprek over integratie. Ik was als bijzonder hoogleraar Etnisch ondernemerschap besteld voor de laatste sessie, over arbeidsmarkt en economie. Ik heb Den Haag nooit bereikt. Door een seinstoring tussen Schiphol en Leiden strandde ik in Hoofddorp en ben ik onverrichter zake huiswaarts gekeerd. Een dag later las ik dat ik niet de enige was. Het NRC Handelsblad meldde dat de helft van de fracties verstek had laten gaan. Tofik Dibi van Groen Links was er niet, Cynthia Ortega-Martijn van de ChristenUnie stapte halverwege op en zelfs Van Klaveren van de PVV had betere dingen te doen. Tien jaar lang debatteert Den Haag zich een slag in de rondte over integratie en dan zit er een kabinet met bruine agenda en laat de helft van de woordvoerders het afweten!

Een neutrale overheid

20 maart 2011 | 08:46

Tekst: Bart Voorzanger

Een goede overheid is levensbeschouwelijk neutraal, en als we die neutraliteit willen waarborgen moeten we vooral zorgen dat niemand zijn of haar levensbeschouwing moedwillig verhult.

Mevrouw Hennis-Plasschaert van de VVD heeft iets gezegd over hoofddoekjes, over de vrijheid van godsdienst en over de scheiding van kerk en staat. Wat ze daarover gezegd heeft weten we niet precies, want ze zei het in een interview met een reclameblaadje dus zijn haar woorden verdraaid en uit hun verband gerukt (hoe naïef kun je wezen …). Maar mevrouw Plasschaert lijkt in elk geval te menen dat de scheiding van kerk en staat onze zorg behoeft, dat ambtenaren aan wie onder werktijd te zien is wat hun levensovertuiging is die scheiding bedreigen, en dat het grondwetartikel over de vrijheid van godsdienst op de helling kan. Hoe zinnig is dat?

'Woef' zei Wilders over het Marokkaans Cultuurcentrum

18 maart 2011 | 22:03

Tekst: Evelien van Roemburg

‘Woef!’ zei Wilders. ‘Kef!’ riep de VVD er direct achteraan, bang om uit de toon te vallen.

De VVD in Amsterdam staat bekend om haar liberale houding, zich onderscheidend van het ‘ordinaire rechts van haar landelijke fractie’, zoals mijn partijleider Maarten van Poelgeest het deze week nog omschreef in de Groene Amsterdammer. Gelukkig is dat vaak inderdaad het geval, maar soms kan de Amsterdamse VVD zichzelf niet bedwingen en huilt ze mee met de wolven in het bos.

Scheiding Kerk en Staat

15 maart 2011 | 22:48

Tekst: Peter Breedveld

Toen Hero Brinkman een tijdje terug mijmerde dat hij hoofddoekjes wil verbieden in het provinciehuis, kreeg hij daarvoor van buiten de PVV weinig steun. VVD’er Jeanine Hennis gaat echter veel verder door in dagblad De Pers ook nog voor een hoofddoekverbod te pleiten in het stadhuis en op scholen en universiteiten en en passant *hoppa!* ook nog even de grondwettelijke godsdienstvrijheid bij het grofvuil te zetten en nu zie ik zelfs PvdA’ers die menen dat Hennis zo de ‘seculiere staat’ verdedigt.

Opmerkelijke emigratiecijfers

03 januari 2011 | 21:08

De emigratie is het stiefkindje van de Nederlandse politiek en pers. Zelden heeft men het erover of het moet zijn de ‘aderlating’, de ‘massa-emigratie’, het ‘ontvluchten’, de ‘braindrain’, van de autochtone emigranten. Vaak wordt beweerd dat vooral hoogopgeleide autochtonen en allochtonen het land zouden verlaten, maar is dat ook zo? Flip van Dyke zet de feiten op een rij.

VVD'er: 'Nederland wordt steeds intoleranter, vooral ten opzichte van moslims'

06 december 2010 | 22:41

"Nederland is nog steeds een progressief land, maar het wordt steeds intoleranter, vooral ten opzichte van moslims." Dat zegt oud VVD-kamerlid Sam (Oussama) Cherribi in een podcast op de website van de Emory Universiteit, waar Cherribi als hoogleraar werkt. Volgens Cherribi is de islam in Nederland als een ras geconstrueerd. Hij wordt geinterviewd naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ' In the House of War'; Dutch islam observed.

Cherribi verwijst naar onderzoek van de Anne Frank Stichting waaruit blijkt dat de impact van de aanslagen van 11 september 2001 in Amsterdam groter zijn dan in New York. Hij stelt dat journalisten negatiever over moslims zijn gaan berichten.

De rechten van individuen komen volgens Cherribi steeds meer in het geding, ook door de toename van het aantal moslimextremisten in het westen.

SMN doet laatste oproep aan CDA-fractie

05 oktober 2010 | 08:05

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) doet een laatste appèl op de “19 CDA-dissidenten” om aanstaande dinsdag niet in te stemmen met samenwerking met de PVV. Alleen daarmee kunnen de CDA kernwaarden, waaronder het in zijn waarde laten van elk individu en het recht op zelfontplooiing, fier overeind blijven. Ook voor de CDA-fractie geldt “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Het SMN is teleurgesteld door het besluit van het CDA-congres om in te stemmen met samenwerking met de PVV. Daarmee laat het CDA miljoenen burgers in de kou staan. Wat zijn christen-democratische waarden als naastenliefde en barmhartigheid nog waard, als je toestaat dat uitsluiting en verdeeldheid verder mogen toenemen?

Het SMN is geraakt en voelt zich gesteund door de CDA-leden die onder moeilijke omstandigheden tegen dit akkoord hebben gestemd. We rekenen op hun steun en die van anderen in ons streven verbindingen te leggen tussen de verschillende Nederlanders die ons land rijk is. Meer dan ooit is samenwerking nodig om te blijven bouwen aan een rechtvaardige en bindende samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid voor alle burgers in gelijke mate toegankelijk zijn.

Nederlands Marokkaans Netwerk: Kabinet van verdeeldheid en polarisatie

01 oktober 2010 | 17:52

"In plaats van ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’ verdient dit regeerakkoord eerder de naam ‘verdeeldheid en polarisatie’, het akkoord kenmerkt zich door maatregelen die ten doel lijken te hebben om de verschillende bevolkingsgroepen in ons land te verdelen en tegen elkaar op te zetten."

Dat verklaart het Nederlands/Marokkaans Netwerk tegen racisme & voor sociale cohesie in een persbericht. Het Netwerk is een ‘meldpunt’ (Marokkaans Meldpunt tegen Racisme en Discriminatie) gestart omdat het Netwerk weinig goeds verwacht van het komende kabinet. "Door de deelname van de PVV komt onze democratie in het geding" schrijft het netwerk. Door de grote inbreng van de PVV in het regeer en gedoogakkoord, vindt het netwerk de naam ‘kabinet Wilders’ meer van toepassing dan het 'kabinet Rutte-Verhagen'.

Amsterdamse VVD: Adviesraad Diversiteit opheffen

10 september 2010 | 13:45

De Amsterdamse VVD wil dat de Adviesraad Diversiteit en Integratie wordt opgeheven. De liberalen steunen daarmee het voornemen van het Amsterdamse College om deze adviesraad, samen met de Raad voor de Stadsontwikkeling te schrappen. De VVD wil dat het College de komende maanden ook alle andere Amsterdamse adviesraden en adviescommissies tegen het licht houdt. Fractievoorzitter Robert Flos: “Vanwege de forse bezuinigingen is het extra noodzakelijk om zeer kritisch te kijken naar alles wat de overheid nu doet. De adviesraden zijn bij uitstek organen die geschrapt kunnen worden, omdat het neerkomt op ambtenaren die elkaar bezighouden. Het kost veel ambtelijke capaciteit, maar levert betrekkelijk weinig op.”

Terwijl u op vakantie was 1: de komst van een PVC-kabinet

16 augustus 2010 | 15:30

Voor de vakantievierders verschijnen op de Republiek Allochtonie vier blogs met het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. In dit blog aandacht voor de kabinetsformatie: de poging een paars-plus kabinet te vormen mislukte in juli. Nederland lijkt nu een rechtsminderheidskabinet te krijgen van CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV. Een (klein) deel van de CDA-aanhang, waaronder enkele prominenten, is niet gelukkig met samenwerking met de PVV.
Verder aandacht voor de vraag wat de komst van een dergelijk kabinet voor het integratie en immigratiebleid zal gaan betekenen.

Aantal vrouwen en allochtonen in Tweede Kamer neemt toe, ondanks SGP en PVV

15 juni 2010 | 20:55

Wat etnische diversiteit betreft blijkt de Tweede Kamer meer dan ooit een afspiegeling van de Nederlandse bevolking te zijn geworden. In de nieuwe Tweede Kamer zijn ook meer vrouwen gekozen dan bij de vorige verkiezingen. Nebahat Albayrak heeft van alle allochtone kandidaten veruit de meeste voorkeurstemmen gekregen, op afstand gevolgd door Fatma Koser Kaya en Ahmed Marcouch.

'Linkse' integratiewoordvoerders scoren veel beter dan 'rechtse'. Van de overgebleven integratiewoordvoerders is Boris van der Ham de grote winnaar, gevolgd door Sadet Karabulut, Tofik Dibi, Mirjam Sterk, Jeroen Dijsselbloem, Paul de Krom en Sietse Fritsma.

Commentaar op uitslag: Wilders No Way (Huib Riethof)

15 juni 2010 | 20:03

Juist over het randje van een parlementaire meerderheid, dreigt de verkiezingswinnaar VVD (31 zetels op 150) een coalitie te sluiten met de andere winnaar, de PVV van Geert Wilders (24/150) en de smadelijk verslagen Christendemocraten van het CDA (van 41 naar 21/150). De theocratisch-protestantse en vrouwonvriendelijke randgroep SGP (2/150) heeft aangekondigd, een dergelijke coalitie -onder voorwaarden- te willen steunen.
De morele winnaars, de sociaaldemocraten van de PvdA (30/150), de sociaal-liberalen van D66 (10/150) en de links-liberalen van Groenlinks (10/150), alsmede de teruggekomen linkse socialisten van de SP (15/150) hebben voorlopig het nakijken.

Het grote verkiezingsdebat van de NIO

06 juni 2010 | 21:34

Onder leiding van journaliste Hassnae Bouazza debatteerden de woordvoerders integratie over het islamdebat en polarisatie, over de zichtbaarheid van de islam op straat, over hoe de problemen aan te pakken en over de vraag: wanneer ben je een Nederlander? Te gast zijn: Sadet Karabulut (SP), Mirjam Sterk (CDA), Fatma Köcer Kaya (D66), Tofik Dibi (GroenLinks), Paul de Krom (VVD) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Slechts 2% Joodse Nederlanders stemt PVV

03 juni 2010 | 12:35

Uit onderzoek van het Joods Maatschappelijk Werk in opdracht van het Nederlands Israëlitisch Weekblad (NIW) blijkt dat slechts 2% van de Joodse Nederlanders op de PVV stemt. Dit zei Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW, op radio 1.

Kamran Ullah: "Ik zet mij in voor beter onderwijs"

03 juni 2010 | 12:18

In aanloop naar de verkiezingen verschijnen op Republiek Allochtonie en Maroc.Nl korte schriftelijke interviews met enkele kandidaten voor de Tweede Kamer.

Kamran Ullah (1983) staat 59e op de lijst van de VVD. Hij is bestuurskundige.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië