Oproep VluchtelingenWerk: sluit vluchtelingen-integratieakkoord

10 april 2017 | 17:07

Blijvende inzet op integratie is urgenter dan ooit: Investeer in arbeidsparticipatie en versnel het integratieproces. Dat is de dringende oproep van VluchtelingenWerk Nederland aan de formateur van het nieuwe kabinet. “Het nieuwe regeerakkoord moet de ambitie bevatten om een vluchtelingenintegratieakkoord te sluiten tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties met als doel het aantal vluchtelingen met een betaalde baan minimaal te verdubbelen”, zegt Dorine Manson, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland.

Wat zijn de partijen van plan met het Europese vluchtelingenbeleid?

21 mei 2014 | 13:08

Morgen kiezen we de Nederlandse leden voor het Europees Parlement te kiezen. 'Europa' bepaalt grotendeels ons vluchtelingenbeleid.
Zo zijn er in Europees verband al afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers en over hoe de asielprocedure eruit moet zien. Ook moet een asielzoeker in elke lidstaat dezelfde bescherming krijgen.

VluchtelingenWerk heeft de asielparagrafen uit de programma's van de grootste partijen op een rijtje gezet.

Verbied de vreemdelingendetentie van kinderen

28 januari 2014 | 08:40

Kinderen die bang zijn voor de deurbel, die in hun bed plassen terwijl ze al jaren zindelijk zijn, die nachtmerries hebben of de hand van hun ouder niet meer los durven te laten. In Nederland raken jaarlijks tientallen kinderen beschadigd door een beangstigende en ingrijpende detentie-ervaring. Ze hebben geen straf maar zitten enkel vast omdat ze het land niet in mogen, of juist moeten verlaten.
De Coalitie Geen Kind in de Cel sprak de afgelopen weken met kinderen en ouders die in vreemdelingendetentie hebben gezeten. Dinsdag 28 januari 2014 overhandigt de Coalitie Geen Kind in de Cel de publicatie ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’ aan Kamerleden die gaan over het vreemdelingenbeleid. Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland roepen de overheid op om te komen met een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen.

Bewoners vluchtflat: 'Wij zijn niet uitgeprocedeerd'

29 september 2013 | 20:34

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan onderzocht in opdracht van de Gemeente Amsterdam 159 dossiers van de voormalige Vluchtkerkbewoners. De conclusie is volgens 'Wij zijn hier' (de bewoners van de Vluchtflat en de groep die de vluchtelingen ondersteunt) dat 94 mensen (60%) een reeÎl perspectief hebben op legaal verblijf in Nederland. Slechts 30 vluchtelingen (20%) zijn volgens de huidige regels uitgeprocedeerd. Van die laatste groep komen velen uit onveilige landen, zoals SomaliÎ of Zuid-Sudan, of uit landen als Eritrea en EthiopiÎ, waarheen terugsturen onverantwoord of niet mogelijk is.

Vele verhuizingen zijn schadelijk voor asielzoekerskinderen

01 februari 2013 | 07:48

Asielzoekerskinderen moeten zeer vaak verhuizen: gemiddeld één keer per jaar. Steeds opnieuw moeten zij hun vertrouwde omgeving, hun vrienden, hun school, onderwijzers en sportclubs achterlaten. Ze raken achter op school, willen zich niet meer aan nieuwe mensen hechten en maken liever geen nieuwe vrienden.

Dat blijkt uit een rapport van de Werkgroep Kind in AZC, een samenwerkingsverband van onder andere Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland. De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de verhuizingen van asielzoekerskinderen.

Zorgen kinderpardon deels weggenomen

31 januari 2013 | 07:42

De zorgen rond het kinderpardon zijn deels weggenomen, concluderen VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children na het lezen van de regeling die Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag gepubliceerd heeft. Eerder deze week uitten beide organisaties hun zorgen over een te strikte invulling van het kinderpardon en de permanente regeling voor langdurig verblijvende kinderen.

Veel kinderen dreigen buiten regeling kinderpardon te vallen

29 januari 2013 | 18:07

Honderden kinderen die in eerste instantie onder het kinderpardon leken te vallen, zullen dat waarschijnlijk niet doen omdat de voorwaarden voor de regeling buitengewoon scherp lijken te zijn geformuleerd. VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children maken zich ongerust over het lot van grote groepen gewortelde asielkinderen in Nederland.

Graag een humanere opvang van asielzoekers

09 mei 2012 | 07:55

Tekst: Floor ten Holder en Halleh Ghorashi

De Nederlandse opvang van asielzoekers wordt door een sober uitgangspunt overheerst. Dat heeft grote gevolgen voor het leven van asielzoekers, tijdens maar ook na hun opvangperiode. Dat moet anders kunnen, zeker nu we een ander kabinet gaan krijgen, stellen onderzoekers Floor ten Holder en Halleh Ghorashi (VU).

Vreemdland Festival

27 maart 2012 | 17:00

Kom naar het Vreemdland Festival op zaterdag 31 maart in Amsterdam! Tijdens dit festival stappen bezoekers in de wereld van vluchtelingen. Hoe is het om te vluchten en aan te komen in een onbekend land? VluchtelingenWerk is ook aanwezig.

Vluchtelingenwerk presenteert 'vluchtelingen in getallen 2011'

22 juni 2011 | 15:02

- In 2010 vroegen 13.333 mensen asiel aan in Nederland;
25% daarvan was afkomstig uit Somalië, 10% uit Irak en 10% uit Afghanistan;
- Van de 17.145 beslissingen op asielaanvragen in 2010 werd 44% toegewezen en 56% afgewezen;
- In 2010 deden in Europa 235.930 personen een asielverzoek, 20% daarvan in Frankrijk, 18% in Duitsland en 14% in Zweden. 6% van de asielverzoeken in Europa werd in Nederland gedaan;
- De belangrijkste landen van herkomst van personen die een asielverzoeken deden in Europa zijn Servië, Afghanistan en Rusland;
- Wereldwijd zijn de meeste vluchtelingen afkomstig uit Afghanistan (ruim 3 miljoen), Irak (1,7 miljoen) en Somalië (770.000);
- De landen waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen zijn Pakistan (bijna 2 miljoen) en Iran en Syrië (beide ruim 1 miljoen).

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië