Marokkaans Nederlandse organisaties: Geen inmenging door Marokkaanse overheid in Nederland

18 mei 2017 | 16:48

Drie Marokkaans Nederlandse organisaties hebben in een verklaring het Nederlandse kabinet gevraagd stelling te nemen tegen bemoeienis van de Marokkaanse overheid met Marokkaanse Nederlanders.

Aanleiding hiervoor was een bijeenkomst afgelopen week in Utrecht die in opdracht van de Marokkaanse overheid werd georganiseerd over de protestacties in de Rif (Noord-Marokko) die sinds oktober vorig jaar, na de dood van Mohsin Fikri, worden gehouden.

Eerder is er al een petitie gelanceerd waarin opgeroepen wordt stelling te nemen tegen het optreden van de Marokkaanse overheid in de Rif. A.s. zaterdag vindt er in Utrecht een demonstratie plaats.

Journalisten en opiniemakers ondertekenen petitie tegen perscensuur in Turkije

21 september 2015 | 07:41

Morgen zal namens Nederlandse journalisten en opiniemakers een petitie worden aangeboden aan de vaste commissie van Buitenlandse Zaken. In deze petitie zal aandacht worden gevraagd voor perscensuur in Turkije.

De initiatiefnemers van de petitie zijn schrijver, columnist Celal Altuntas en Annegriet Wietsma, documentairemaker, schrijver en oud-voorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging Film- en Televisiemakers.

Petitie: 'Minister Koenders, erken Palestina!’

05 december 2014 | 13:00

In een gezamenlijk persbericht komen het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) en Een Ander Joods Geluid vandaag met een petitie waarin Minister van Buitenlandse Zaken Koenders wordt opgeroepen Palestina als staat te erkennen. ‘Koenders verklaarde onlangs dat erkenning dient plaats te vinden op een strategisch moment in de toekomst. Wij zeggen: dat moment is al aangebroken’ aldus SIVMO-voorzitter Gied ten Berge. Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid: ‘Een erkenning van Palestina kan de redding betekenen van de tweestatenoplossing. Daar zijn zowel Israëli’s als Palestijnen bij gebaat’.

Petitie gericht aan kabinet en gemeente Amsterdam pleit voor dag en nachtopvang voor asielzoekers

25 november 2014 | 07:04

"De Raad van Europa zegt in haar uitspraak dat Nederland verantwoordelijk is voor al haar inwoners, inclusief uitgeprocedeerde asielzoekers, en dat ze deze opvang moet bieden. Het rapport concludeert dat Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt door illegalen geen onderdak, voedsel en kleding te geven. Deze basisvoorzieningen zijn niet uitsluitend minimale voorwaarden om te overleven maar zijn ook nodig om de menselijke waardigheid te beschermen."

Groeiend verzet tegen nieuwe ombudsman

01 juni 2014 | 09:16

Er komt steeds meer verzet tegen de voordracht van Guido van Woerkom, de huidige directeur van de ANWB, tot Nationale Ombudsman. Deze benoeming door de Tweede Kamer staat geagendeerd op 3 juni aanstaande. Van Woerkom zei in 2010 dat hij zijn vrouw liever niet met de taxi liet gaan omdat er „nog wel eens een Marokkaan achter het stuur zou kunnen zitten”.

Petitie: hoogste tijd voor grootschalig onderzoek naar wandaden in Nederlands Indië

26 november 2013 | 08:03

Op de dekolonisatie rust in Nederland nog steeds een taboe. Het is urgent dat er een parlementaire enquête en grootschalig historisch onderzoek komen, om vast te stellen wie verantwoordelijk was voor wandaden begaan in Nederlands Indie. Wij moeten af van het niet willen weten; een volk heeft recht op zijn eigen geschiedenis.

Tineke Bennema is daarom een petitie gestart. Hieronder geeft zij een toelichting.

Bijna 46.000 handtekeningen voor terugkeer onderwijs in taal herkomstland op school

25 september 2013 | 12:41

"In tegenstelling tot wat de Nederlandse overheid beweert is de behoefte aan en de belangstelling voor moedertaalonderwijs op school groot. In een periode van twee maanden zijn er bijna 46.000 handtekeningen verzameld. " Dat laat Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging HTIB, in een persbericht weten. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Turkse organisaties eisen via petitie onderwijs in eigen taal op basisschool

21 augustus 2013 | 08:49

"Recht op onderwijs van de moedertaal is een fundamenteel mensenrecht dat zijn bescherming vindt in internationale mensenrechtenverdragen. Onderwijs van de moedertaal is geen belemmering voor integratie, integendeel!"

Dat stellen de migrantenorganisaties HTİB, SMHO, TİCF, HTSKF, HOTİAD, HAKDER, NİF, UETD, HTF, HTKB, HTİKB, HOGİAF, DSDF, UYGUR Vakfı
in een petitie waarin ze Nederlandse overheid vragen via de wetgeving het Moedertaal Onderwijs in de lagere scholen mogelijk te maken.
De organisaties verwijzen hierbij naar het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het van het Kind, het Turks Associatierecht en EU Richtlijnen.

Petitie om islamofobie als aparte discriminatiegrond te erkennen online

04 juli 2013 | 11:42

Op petities24.com is een petitie verschenen waarin wordt gevraagd islamofobie te erkennen als aparte vorm van etno-religieuze discriminatie.

Het verzoek van de initiatiefnemers (o.a. emcemo) is om islamofobie net als antisemitisme apart te registreren zodat meer inzicht kan worden verkregen in aard en omvang van dit verschijnsel met het oog op preventie en bestrijding.

Behoud het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

11 april 2012 | 23:17

Zeven oud-bewindslieden van verschillende politieke partijen hebben het kabinet 'met klem' gevraagd terug te komen op het besluit om de subsidie aan het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) per 1 januari 2013 in te trekken. In een open brief aan staatssecretaris Zijlstra van OCW in de Volkskrant wijzen zij op het unieke karakter van het instituut en op het feit dat de Nederlandse regering zich bij monde van oud-minister Plasterk 'keihard' garant heeft gesteld voor voortzetting van het NiNsee.

In de loop der jaren is door vertegenwoordigers van verschillende partijen het grote belang onderstreept van het onder de aandacht brengen en houden van een 'lang verzwegen en omstreden onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis'.

Petitie roept IND op Nederlandse jongens niet naar Afghanistan te sturen

25 januari 2012 | 21:25

De Nederlandse jongens Achmed Matin (16) en Diba Matin (15) dreigen naar Afghanistan te moeten vertrekken. Beide jongens hebben de Nederlandse nationaliteit, maar kunnen niet in Nederland blijven, omdat hun vader, Abdul Momand, een verblijfsvergunning is geweigerd en hun moeder is overleden. De rechter heeft eerder tot drie keer toe geoordeeld dat Momand mag blijven, maar de Immigratie- en Naturalisatie Dienst oordeelt anders. Zo meldt de Volkskrant.

De jongens spreken beiden geen Afghaans. Inmiddels is er een petitie gestart waarin wordt gevraagd het besluit van de IND terug te draaien.

Onderteken de petitie Een toekomst voor Yossef

29 november 2011 | 08:24

Na de acties om Mauro te laten blijven, is de laatste weken de aandacht gevraagd voor de 9-jarige Yossef, die met zijn moeder voor het oorlogsgeweld is gevlucht van Soedan naar Nederland. Na 8 jaar slepen van het ene naar het andere AZC heeft Yossef zijn draai gevonden in Alkmaar. Maar nieuwe verplaatsing of op straatzetting dreigt. Zijn incasseringsvermogen is op. Yossef moet blijven.

New Yorkers: Stop Geert Wilders exploitatie van Ground Zero; stop Nederlandse overheidsbemoeienis

29 augustus 2010 | 15:35

"Far Right Extremist Shadow Cabinet Minister to Take Over New York Politics? Stop Dutch government interference in New York!

400 Years ago the Dutch founded New York. It was called New Amsterdam then. Last year, we celebrated the founding of our city, a place of freedom and tolerance, with the Dutch government. This year the Dutch will be back. With a vengeance.(..)

After 400 years, the Dutch will be exporting hatred and exclusion, not tolerance and freedom. (..)

We New Yorkers believe that reasonable people can reasonably disagree about the wisdom of the Ground Zero mosque. And we believe that free speech rights and the Ground Zero mosque are issues that New Yorkers and Americans are quite capable of addressing themselves, and that we don’t need any foreign governments’ interference, let alone some Dutch right-wing extremist’s meddling in our domestic affairs. Our Constitution protects freedom of speech and freedom of religious expression. Mr. Wilders wants to avail himself of the former, while denying the latter to others who have nothing to do with the Netherlands.
(..)

We call upon the Dutch government to stop interfering in our domestic debate. We prefer to think of the Dutch as people who brought New York freedom and tolerance, not segregation and exclusion.

Let the Dutch government know that Geert Wilders’ hate speech is not welcome here!"

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië