Heeft de PvdA haar eerste verkiezingsbelofte al gebroken?

11 februari 2017 | 10:19

Door Ewoud Butter

De PvdA belooft in haar verkiezingsprogramma niet te tornen aan de vijf jaren termijn voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Deze belofte is na een amendement in het programma terechtgekomen.

Dat is opmerkelijk, omdat de Tweede Kamer afgelopen zomer, met steun van de PvdA, al een wetsvoorstel van het kabinet heeft aangenomen, waarin deze termijn wordt verlengd van vijf naar zeven jaar.

De PvdA-ministers en de Tweede Kamerfractie van de PvdA hebben dus al lang getornd aan die vijf jaar. Het is nu aan de Eerste Kamerfractie van de PvdA om het slecht onderbouwde wetsvoorstel, conform het verkiezingsprogramma van de PvdA, tegen te houden.

Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland ?

08 september 2016 | 07:57

Hoe groot is het aandeel van de bevolking dat niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt?

Dat aandeel is:

a. kleiner dan 6%
b. tussen de 6% en de 12%
c. tussen de 12% en de 18%
d. groter dan 18%

Blijf van mijn nationaliteit af

30 november 2013 | 15:05

Tekst: Xaviera Ringeling

Officieel ben ik een allochtoon. Mijn ouders zijn beide op Aruba geboren en hoewel dat land binnen het Koninkrijk der Nederlanden ligt, maakt hun geboorte in het tropische mij een allochtoon. Ook het feit dat mijn beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben on-allochtoont mij niet. Dat ik zelf geboren en getogen ben in Utrecht ook niet. Maar dat ik officieel allochtoon ben is niet genoeg voor de VVD, die wil graag dat ik dat aantoon…of ik dat nou wil of niet.

Kabinet: geen dubbele nationaliteit meer

03 maart 2012 | 22:42

Het kabinet wil dat iedereen in het vervolg over één nationaliteit beschikt. Alleen als het afstand doen van een andere nationaliteit niet mogelijk is wordt een uitzondering mogelijk gemaakt. De wet heeft alleen werking voor toekomstige gevallen. Ook Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit aannemen, moeten automatisch het Nederlanderschap verliezen. Wie wil naturaliseren tot Nederlander moet in de toekomst ook voldoende inkomsten en opleiding hebben.

Donner scherpt eisen aan voor Nederlandse nationaliteit

29 maart 2011 | 15:50

Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil de eisen aanscherpen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Iedereen die Nederlander wil worden, moet zijn oude nationaliteit opgeven. Uitzondering zijn mensen die geen afstand kunnen doen. Daarnaast moet iedereen een taaltoets doen (nu zijn sommige groepen nog vrijgesteld), moet de aspirant Nederlander tenminste het minimumloon verdienen en kunnen aantonen twee jaar werkervaring of een beroepsopleiding te hebben.

Wijzigingen wet op Nederlanderschap

18 juni 2010 | 09:47

Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met een voorstel van demissionair minister Hirsch Ballin tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Het gaat onder meer om een regeling voor zogenaamde latente Nederlanders. Kinderen die vóór 1985 uit een Nederlandse moeder zijn geboren, maar het Nederlanderschap niet via de moeder hebben verkregen, kunnen daarmee alsnog het Nederlanderschap verkrijgen

Verder wordt ongeacht de huidige woonplaats – dus ook op de Nederlandse Antillen en Aruba- de beheersing van het Nederlands een voorwaarde om Nederlander te kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Dominicaan die op de Antillen woont en Nederlander wilt worden.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Agenda

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië