Discriminatiecijfers 2016: Afname van meldingen discriminatie ondanks campagne

19 mei 2017 | 16:52

Door Ewoud Butter

Het aantal meldingen van discriminatie nam in 2016 met 0,8% af. Dat is opmerkelijk gezien de overheidscampagne Zet een streep door discriminatie die in september 2015 gelanceerd werd en het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie dat in januari 2016 startte. Het is met dit beleid blijkbaar niet gelukt de meldingsbereidheid te verhogen.

Deze daling van het aantal meldingen is overigens vooral het gevolg van een opmerkelijke afname van het aantal meldingen bij de politie.

Voor het eerst sinds moslimdiscriminatie apart wordt geregistreerd, is er sprake van een afname van het aantal meldingen. Ook was er in 2016 sprake van een afname van het aantal meldingen van antisemitisme en van discriminatie op grond van herkomst.

Cijfers internetdiscriminatie 2016: kleine afname van het aantal meldingen

05 april 2017 | 12:30

Het afgelopen jaar is er 1.459 keer melding gedaan van discriminatie op internet bij de meldpunten MDI en MiND. Dat zijn 200 meldingen minder dan in 2015.

Deze afname is geheel het gevolg van bijna een halvering van het aantal meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) dat sinds 2012 geen overheidssubsidie meer krijgt. Sinds 2013 gaat er wel financiële steun naar het Meldpunt internetdiscriminatie (MiND) waar sinds dat jaar jaarlijks sprake is van een toename van het aantal meldingen.

Met ingang van dit jaar heeft het MDI de meldingsafhandeling overgedragen aan MiND. Hiermee is er met MiND nu één landelijk meldpunt overgebleven voor discriminatie op internet.

Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie

05 oktober 2016 | 14:20

Bij de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en de meldpunten internetdiscriminatie kwamen in 2015 bijna twee keer zoveel meldingen van moslimdiscriminatie binnen als in 2014.

In totaal nam het aantal meldingen van discriminatie afgelopen jaar met 5% af. Net als in voorgaande jaren betroffen de meeste meldingen discriminatie op grond van herkomst of ras. Het aantal meldingen in deze categorie nam wel iets af, net als het aantal meldingen van antisemitisme.

Wel of geen stijging van antisemitische incidenten?

05 april 2015 | 11:17

Welke bewering is op grond van de laatste CIDI Monitor antisemitische incidenten juist?

1. Het aantal antisemitische incidenten nam in 2014 met 47% toe in vergelijking met 2013
2. Het aantal antisemitische incidenten nam in 2014 met 71% toe in vergelijking met 2013
3. Van een structurele stijging van antisemitisme lijkt geen sprake
4. Over de toe- of afname van antisemitisme zijn geen harde conclusie te trekken

Meldpunt internet Discriminatie (MiND) krijgt opvallend weinig meldingen

30 januari 2015 | 13:41

Tekst: Ewoud Butter

Het door het kabinet ingestelde Meldpunt internet Discriminatie (MiND) heeft in 2014 305 meldingen ontvangen over discriminatie op het internet. Dat zijn er weliswaar 54 meer dan MiND in het eerste jaar ontving, maar het blijft een opvallend laag aantal.

Het aantal strafbare meldingen nam af: in 2013 waren 150 van de 251 meldingen strafbaar, in 2014 gold dat voor 100 van de 305 meldingen.

Toename van antisemitisme en moslimdiscriminatie? De cijfers

12 december 2014 | 16:37

Geregeld wordt er door belangenbehartigers of publicisten alarm geslagen over de onheilspellende toename van antisemitisme en islamofobie of moslimdiscriminatie.

Deze bewering wordt zelden onderbouwd door cijfers of er wordt een vergelijking over een zeer korte periode gemaakt. Ewoud Butter zet enkele cijfers op een rij, maar vraagt zich ook af in hoeverre deze cijfers het hele verhaal vertellen.

MDI: 'Schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren is de norm geworden'

21 mei 2014 | 12:28

Er is sprake van een flinke verruwing op het Internet waar schelden, beledigen, bedreigen en discrimineren de norm zijn geworden. Dat stelt het Meldpunt Discriminatie Internet naar aanleiding van een kort scanneronderzoek op Twitter naar uitingen als gevolg van het 'Minder Marokkanen' incident op 19 maart en de discussie over de dodenherdenking op 4 mei.

Vóór 19 maart constateerde het MDI 1.717 negatieve tweets over Marokkanen, daarna 59.717, een enorme stijging met als hoogtepunt 22 maart 2014, op die dag werden er 4.489 tweets gedaan die negatief waren t.o.v. Marokkanen. Veelgebruikte benamingen voor Marokkanen die werden aangetroffen waren o.a. 'Kutmarokkanen, Bontkraagjes, Rifapen en zandnegers', maar de
uitdrukking 'Minder minder minder Marokkanen' kwam na 19 maart het meeste voor en wel 58.759 maal in negatieve zin.

Over de zin en onzin van cijfers over internetdiscriminatie

06 mei 2014 | 11:37

We hebben in Nederland sinds vorig jaar twee meldpunten internetdiscriminatie: het MDI en MiND.

Dat leidde dit jaar tot twee jaarverslagen over 2013 waaruit nogal verschillende conclusies getrokken kunnen worden. Ewoud Butter las beide jaarverslagen.

Anti-zwart racisme op internet verdubbeld

28 januari 2014 | 12:38

In 2013 zijn bij het Meldpunt Discriminatie Internet MDI) bijna twee keer zoveel meldingen binnengekomen van discriminatie op internet tegen mensen van Antilliaanse, Surinaamse en Afrikaanse afkomst dan het jaar ervoor. De Zwarte Pieten-discussie is daar volgens het MDI debet aan.

Er kwamen afgelopen jaar bij het MDI 193 meldingen binnen over anti-zwart racisme, tegen 99 in 2012. De helft daarvan was strafbaar. Anti-zwart racisme op internet staat in het jaarverslag op de derde plaats. De meeste uitingen zijn volgens het meldpunt antisemitisch of islamofoob.

Meldpunt Discriminatie Internet maakt bezwaar tegen stopzetten subsidie

20 december 2012 | 07:58

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is een bezwaarprocedure gestart tegen het besluit van het Ministerie van Justitie om de subsidierelatie met het meldpunt per 31 december 2012 te beëindigen. Het MDI wll haar werkzaamheden ook in 2013 voortzetten.

Discriminatie of humor? Speciaal voor het MDI: de Tegenpartij

25 maart 2011 | 11:33

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft vorig jaar aangifte gedaan tegen de satirische website 'Wakkerpedia, de wiki voor onderbuikend Nederland'. Wakkerpedia is een initiatief van Retecool en was bedoeld als satirische reactie op de Wikipedia-poging van Rita Verdonk. Doel was elk lemma te vullen met ‘pareltjes’ uit de onderbuikcomments van ondermeer Telegraaf.nl en AD.nl.
Zeker de lemma's ‘zwartjoekels‘ en Marokkanen zijn grof, maar geheel in lijn met wat er dagelijks op sites als Telegraaf, Spits en Elsevier is te lezen. De onderbuik wordt treffend geportretteerd.
Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) begreep de humor niet, waarschuwde, negeerde volgens Retecool een reactie van Wakkerpedia en deed aangifte.

MDI jaarverslag 2010 is uit

24 maart 2011 | 10:42

2010 in het kort: In haar 13e jaar ontving het MDI wat minder meldingen dan in 2009, maar het aantal gemelde uitingen, en ook het aantal uitingen dat als strafbaar werd beoordeeld, steeg. Zo meldt het MDI in een persbericht.
Hieronder het vervolg van dit persbericht.

MDI reageert op beschuldigingen

06 januari 2011 | 10:21

Mohamed el Aissati uitte vorige week in De Pers en op dit weblog kritiek op de werkwijze van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Vandaag reageert Daniel Veenboer van het MDI.

El Aissati lijkt in zijn stuk te beweren dat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) de aanwezigheid van discriminatie op internet structureel onderbelicht, door wél "keurige" websites in het onderzoek op te nemen en de websites van GeenStijl en de Telegraaf buiten beschouwing te laten. Bovendien heeft het MDI volgens El Aissati dermate weinig overtredingen waargenomen op de websites van Partyflock en YouTube dat ons onderzoek "geen enkel verband houdt met de realiteit". Naar aanleiding van zijn eigen steekproef komt El Aissati op een veel groter aantal strafbare uitingen uit op deze websites.

Tijd voor een neutraal meldpunt discriminatie internet

31 december 2010 | 09:27

tekst: Mohamed Aissati

Afgelopen week kwam het (Meldpunt Discriminatie Internet) met een onderzoek naar het “moderatiebeleid interactieve websites”. Hoewel er een aantal relevante aanbevelingen instaan roept de onderzoeksopzet en de keuze van de onderzochte websites de nodige vraagtekens op.

Waarom zijn een ‘keurige’ site als Spunk wel, maar websites als Telegraaf.nl en GeenStijl.nl niet meegenomen in het onderzoek?

Het onderzoek wordt ongeloofwaardig waar het gaat om de geconstateerde overtredingen. Zo werden er op de website PartyFlock volgens het onderzoek (maar) 8 overtredingen geconstateerd.

Om te controleren of dit een realistisch aantal was ben ik zelf een onderzoekje gestart. Binnen 10 minuten had ik al enkele tientallen racistische reacties gevonden in 3 recente discussies op PartyFlock. Om een indruk te geven van de aard van de reacties hier een aantal citaten:

Antisemitisme op het internet is vooral autochtoon probleem

22 december 2010 | 12:15

Vooral autochtone Nederlanders maken zich op het internet schuldig aan antisemitisme. Ook neemt het antisemitisme niet significant toe. Dit blijkt volgens Trouw uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Deze conclusies zijn opvallend, gezien recente uitspraken van Frits Bolkestein en het boek van Manfred Gerstenfeld die betoogt dat het antisemitisme in Nederland verontrustend zou toenemen en dat dit vooral zou komen door een toenemend antisemitisme onder moslims en allochtonen.

„In ieder geval op internet komt het meeste antisemitisme helemaal niet van moslims”, zegt Ronald Eissens van het MDI in Trouw. „En bovendien groeit het ook niet significant. Al sinds onze oprichting in 1998 maakt antisemitisme het leeuwendeel uit van discriminatie op internet. Dat percentage is stabiel en ligt gemiddeld op 30 procent. Het fluctueert wel een beetje: in 2007 en 2008 lag het iets lager, op 23 procent, en dit jaar is de prognose dat we op zo’n 29 procent komen. Die stijging duidt niet op een trend.”

Slechts 48 van de 404 meldingen die het MDI in 2010 kreeg, betreffen websites met een islamitische of allochtone signatuur, zoals Marokko.nl.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië