KIS presenteert onderzoek naar toekomstverwachtingen jongeren

16 mei 2017 | 13:36

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen. Dat is het toekomstbeeld van Nederlandse jongeren, met en zonder migratieachtergrond. De overgrote meerderheid wil later ook in Nederland blijven wonen.
Als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst, lijkt de opleiding van jongeren én die van hun ouders een belangrijke rol te spelen.

De helft van de jongeren met een migratieachtergrond heeft ervaring met discriminatie vanwege hun culturele achtergrond. Marokkaans- en Turks-Nederlandse jongeren geven aan daarnaast ook discriminatie vanwege religie te ervaren. Hoewel discriminatie jongeren van alle opleidingsniveaus lijkt te treffen, houdt een deel van de – met name hoogopgeleide - jongeren zich bewust niet met berichten over discriminatie bezig. Ook laten zij hun toekomstplannen door ervaren discriminatie niet beïnvloeden.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Moslimjongeren doen minder aan het geloof dan hun ouders

19 september 2016 | 22:03

Moslimjongeren brengen de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Zo draagt een derde van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 23% van de moslimjongeren drinkt gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, 12% van de jongeren vasten minder dan hun ouders met ramadan, 13% van de jongeren eten vaker varkensvlees en een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

Deze resultaten lijken haaks staan op een onderzoek van het SCP uit 2011.

Dit blijkt volgens Trouw ut een grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht.

De werkloosheid onder jongeren daalt, maar niet bij alle groepen

10 mei 2016 | 09:31

De werkloosheid onder Nederlandse jongeren (tot 25 jaar) is in 2015 gedaald. Was in 2014 nog 12,7% van de beroepsbevolking onder 25 jaar werkloos, in 2015 zakte dit naar 11,3%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De daling geldt echter niet voor de groepen die het CBS 'westers allochtoon' en 'overig niet-westers allochtoon' noemt.

Steeds meer Marokkaanse Nederlanders actief tegen radicalisering

09 maart 2016 | 11:49

Marokkaanse Nederlanders nemen steeds vaker initiatieven om radicalisering tegen te gaan. Dat gebeurt in georganiseerd verband, door moskeeën en andere organisaties, maar ook individuen starten activiteiten en projecten.
Hiermee willen de initiatiefnemers radicalisering bespreekbaar maken, uit de taboesfeer halen en ouders en jongeren empoweren. Dit blijkt uit een, door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), uitgevoerde QuickScan om de initiatieven in beeld te brengen.

Het SMN publiceerde eerder deze week ook een factsheet over het eerste jaar van de Hulplijn Radicalisering.

‘Gatekeepers’ obstakel voor onderzoek onder niet-westerse jongeren

01 april 2015 | 14:50

Door: Roemer van Oordt

Het is moeilijk om onderzoek te doen onder jongeren met hun roots elders, vooral als die niet-westers zijn. Dat geldt zeker voor moslimjongeren: de toegang tot die onderzoeksgroep is beperkt, al helemaal als het gaat over ‘gevoelige’ zaken als seksualiteit. Dat stelt Daphne van de Bongardt van de Universiteit Utrecht. Zij is één van de drijvende krachten achter Project STARS; het eerste grootschalige landelijke onderzoek naar de ontwikkeling van romantische relaties en seksualiteit onder jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Op 17 april verdedigt zij haar hieruit voortgekomen proefschrift: “Developing adolescent sexuality in context: Relations with parents and peers.”

10 jaar na Van Gogh: Vreedzame Jihad als alternatief voor geweld en extremisme

03 november 2014 | 14:20

Door: Roemer van Oordt

Moskee Al Kabir had na de moord op Theo van Gogh een spilfunctie om in Amsterdam 'de boel bij elkaar te houden'. Gisteren, precies 10 jaar later, organiseerde de moskee het debat ‘Vreedzame Jihad (Jihad as-Silmi)’. Deelnemers waren onder meer een aantal invloedrijke islamitische theologen en geleerden uit Duitsland, Italië, Marokko, Soedan en Saoedi-Arabië.

Republiek Allochtonië was erbij en sprak de avond voor het debat over het achterliggende idee met organisator Mohamed Echarrouti, voorzitter van moskee Al Kabir en van de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON)

SMN start hulplijn voor ouders van radicaliserende kinderen

27 oktober 2014 | 22:42

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) start een hulplijn voor ouders die zich zorgen maken over hun mogelijk radicaliserende kinderen. De komende maanden zullen hiervoor zeker zestien vertrouwenspersonen opgeleid worden die actief zullen zijn in de 'jihadgemeenten' Den Haag, Arnhem, Delft, Zoetermeer, Leiden, Huizen, Amsterdam, Rotterdam en Gouda. Dat heeft de SMN vandaag laten weten aan de NOS. De hulplijn is ook bedoeld voor niet-Marokkaanse ouders, liet Farid Arkazan namens het SMN weten. De hulplijn moet voor het einde van het jaar bereikbaar zijn.

Bijna de helft van de Marokkaanse jongeren in Amsterdam is werkloos

20 augustus 2014 | 12:04

48% van de Marokkaans-Nederlandse jongeren in Amsterdam was aan het begin van dit jaar werkloos. Dat was op dat moment ruim drie keer zo hoog als onder autochtone Amsterdamse jongeren, waarvan 14% werkloos was.

Ook onder andere niet-westerse groepen jongeren is de werkloosheid hoog: van de Surinaamse/ Antilliaanse Amsterdamse jongeren is 38% werkloos, gevolgd door Turkse jongeren (33%) en jongeren van overige niet-westerse herkomst (31%).

Dat blijkt uit een factsheet die is opgesteld door de gemeente Amsterdam.

Straatgevormde jongeren doceren gymnasiasten

18 maart 2014 | 17:30

In Rotterdam - en als het even kan later dit jaar ook in Den Haag en Amsterdam - gaan kansarme, op straat gevormde jongeren middelbare scholieren lesgeven over het effect van elkaars gedrag. Doel van de lessen van het project ‘The Social Effect’ is om meer begrip te kweken over en tussen verschillende groepen jongeren in de samenleving.

Doorgeschoten focus op cultuur en religie werkt segregatief

27 oktober 2013 | 08:38

Tekst: Roemer van Oordt

In maatschappelijke discussies waar al dan niet terecht ingewikkelde migratie- en integratievraagstukken aan de orde komen, koerst de politiek van dit moment steeds vaker op simplistische oneliners van cultuur- en (vooral) religietotalitairisten. Dat zal fnuikend blijken te zijn voor de participatie van een flink deel van latere generaties migranten. Bovendien schaadt het de sociale samenhang en stabiliteit in onze samenleving. Wat minder islam in het debat kan sowieso geen kwaad.

Afgetreden Syrische oppositieleider en imams: Jihadi's blijf thuis

26 maart 2013 | 22:42

Moaz al-Khatib heeft in een speech tijdens een vergadering van de Arabische Liga Nederlandse en Franse jongeren afgeraden om in Syrië tegen het leger van Bashir al-Assad te vechten. Dat deed hij naar aanleiding van brieven die hij ontving van moeders waarin stond dat hun kinderen in Syrië aan het strijden zijn. Ook imams hier spreken zich steeds vaker openlijk uit tegen het vertrek van de jongeren.

Misplaatste bemoeienis uit Turkije

14 maart 2013 | 08:33

Tekst: Pieter Hilhorst

De Turkse regering moet zich niet bemoeien met kinderen van Turkse afkomst die bij Nederlandse pleeggezinnen worden geplaatst. Dat vindt wethouder Pieter Hilhorst (PvdA, Jeugdzorg). De Turkse regering meent dat kinderen niet in christelijke of homoseksuele pleeggezinnen opgenomen mogen worden. Hilhorst wil dat premier Rutte bij de ontmoeting met zijn Turkse collega Erdogan later deze maand duidelijk zijn afkeuring kenbaar maakt. “Ik reken erop dat de Nederlandse regering zegt: ‘bemoei je met je eigen zaken’.” Hieronder zijn blog.

Allochtone mystery guests gedicrimineerd in de uitzendbranche

17 december 2012 | 22:50

Niet-westerse jongeren krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtone leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit het rapport 'Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De onderzoekers spreken van een zorgelijke situatie, zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren.

De sterrenoorlog van Sharia4Belgium

26 september 2012 | 07:54

Tekst: Jan Dirk de Jong

De wereldwijde protesten van moslims tegen The Innocence of Muslims hebben weinig met religie te maken. Het gaat om ontevreden jongeren zonder goede begeleiding, met een gezonde drang naar avontuur en de wens om als held te vechten tegen de onrechtvaardige behandeling van hun broeders en zusters.
Dat schrijft Jan Dirk de Jong.

Forse stijging werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren

24 september 2012 | 12:34

Onder niet-westerse allochtone jongeren in Nederland loopt het werkloosheidspercentage snel op. In het eerste kwartaal van 2012 stond de teller op 29 %, 7 procentpunten hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ter vergelijking; van de autochtone jongeren was 9 % werkloos, een stijging van 1 procentpunt.

Nederlandse moslimjongeren kritisch over salafisme

05 september 2012 | 21:47

Tekst: Michel Hoebink

Het fundamentalistische salafisme heeft veel invloed onder Nederlandse moslimjongeren. Maar er zijn ook tegenstanders, die zich steeds openlijker manifesteren op het Internet. Vaak vinden ze dat het salafisme oppervlakkig is en teveel de nadruk legt op uiterlijkheden. “Ik heb nog nooit een spirituele salafi ontmoet.”

Minder tienermoeders

17 augustus 2012 | 21:37

n Nederland zijn in 2011 minder tieners dan ooit moeder geworden. 2365 meisjes onder de 20 kregen een kind, dat is minder dan 5 op de 1000. Wel zijn er grote verschillen tussen de herkomstgroepen. Onder in Nederland geboren Antilliaanse meisjes onder de 20 is het aantal tienermoeders ruim zes keer zo hoog als onder autochtone meisjes. In Nederland geboren Turkse tienermeisjes daarentegen krijgen minder vaak een baby dan autochtone tienermeisjes. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Werkloosheid allochtone jongeren neemt fors toe

16 juli 2012 | 08:59

De werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren loopt hard op. Dat bericht de NOS op basis van een rapportage van Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken. Bijna één op de drie niet-westerse allochtone jongeren tussen de 15 en 25 jaar is werkloos, terwijl het percentage werklozen onder autochtonen op 10% ligt. De dramatische toename van jeugdwerkloosheid komt volgens Forum doordat niet-westerse allochtonen vaker tijdelijke contracten hebben en doordat er discriminatie op de arbeidsmarkt is.

Onderzoek: het gaat goed met de multiculturele samenleving op het internet

19 juni 2012 | 22:30

Publicisten zoals Paul Scheffer en politici als Piet-Hein Donner en Geert Wilders hebben gesteld dat de multiculturele samenleving mislukt is. Ze veronderstellen dat meerdere affiniteiten de identificatie met Nederland belemmeren. Genderstudies- en mediawetenschapper Koen Leurs toont in zijn proefschrift aan dat hun stelling te voorbarig is. Op internet is multiculturalisme juist springlevend. Leurs promoveert op 27 juni bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Rechter: illegale jongeren mogen stage lopen

02 mei 2012 | 21:31

Jongeren zonder verblijfsvergunning mogen stage mogen lopen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De 21-jarige Kelvin had een zaak hierover aangespannen tegen de Nederlandse staat. De uitspraak van de rechter is een slag voor minister Kamp en winst voor de jongeren zelf en de velen die zich voor hun zaak hebben ingezet waartoe het Stoutfonds, VARA-ombudsman Hilhorst, het Amsterdamse GroenLinks raadslid Fenna Ulichki en de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher behoren.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken steeds meer op autochtonen

01 mei 2012 | 21:26

Tweede generatie Nederlandse Turken en Marokkanen lijken wat betreft normen en waarden en de beoordeling van de kwaliteit van het leven steeds meer op autochtone Nederlanders. Wel blijven zij de voorkeur geven aan sociale contacten met de eigen groep, wat integratie belemmert. Dat stelt nieuw onderzoek naar de sociaal-economische verschillen tussen Turkse, Marokkaanse Nederlanders en autochtonen door de universiteiten Tilburg, Nijmegen en Oxford.

Aldus meldt de Universiteit van Tilburg. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Slecht onderzoek O+S Amsterdam krijgt eigen leven dankzij het Parool

21 april 2012 | 09:10

Tekst: Frans Verhagen

k was gisteren bij de presentatie van een rapport van het Verwey-Jonker Instituut over spanningen in Amsterdamse buurten maar daarover wil ik het niet hebben. Nee, tot twee keer toe werd weer verwezen naar een artikel in het Parool om de stelling te verkondigen dat de segregatie in Amsterdam verder toenam. Ook wethouder van Es deed dat. De bron voor het artikel was een rapport van O+S, de onderzoekspoot van de gemeente. Mij irriteert het nabrabbelen van dat artikel mateloos hoewel het veel zegt over de opinievorming. Het onderzoek liet volgens mij veel te wensen over en het artikel was een nogal gekleurde en gemakzuchtige weergave van de resultaten. Maar het gaat evenzogoed een eigen leven leiden.

Leers zet in op aanpak discriminatie in de horeca

18 april 2012 | 13:27

Minister van Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) wil discriminerende horecagelegenheden harder aanpakken. Dat zei hij gister in de Tweede Kamer in een reactie op Kamervragen hierover van Tofik Dibi (GroenLinks). Volgens Leers behoort het intrekken van de horecavergunning tot een van de mogelijke sancties op discriminatie. Ook discriminerende uitzendbureaus zullen moeten vrezen voor de strengere aanpak van de minister.

Straatcultuur

13 april 2012 | 09:21

Tekst: Jan Dirk de Jong

Wij zijn een samenleving van watjes. Dat botst met de honger van (allochtone) jongens naar een stoere, mannelijke held die hard werkt aan zijn toekomst.

Risico op verdere segregatie in Amsterdam

03 april 2012 | 18:05

Autochtone en Marokkaanse Amsterdammers zouden, nog meer dan nu het geval is, elkaars buurten kunnen gaan mijden. Zo waarschuwt het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S in een rapport over woonvoorkeuren van jongeren.

Autochtone jongeren willen binnen de ringweg A10 wonen, het liefst in het centrum of in Zuid. Marokkaanse jongeren daarentegen zijn in principe bereid om in elk stadsdeel te wonen, met uitzondering van Zuidoost, maar hebben tegelijk een voorkeur hebben voor meer gekleurde buurten; hierdoor vallen grote delen van het centrum en Zuid af.

Afghaanse jongeren demonstreren tegen NAVO-geweld

14 maart 2012 | 21:40

Morgen zal er op de Dam gedemonstreerd worden tegen het NAVO-geweld in Afghanistan. De demonstratie wordt georganiseerd door in Nederland woonachtige Afghaanse jongeren. Aanleiding is het bloedbad dat deze week werd aangericht door een Amerikaanse militair in Kandahar.

Hieronder het persbericht van de Afghaanse jongeren.

Islamitische jongens hebben relatief vaak betaalde seks

17 januari 2012 | 22:12

Religie speelt een bijzonder grote rol bij het seksueel gedrag van jongeren onder de 25. Er zijn vooral veel overeenkomsten tussen christelijke jongeren voor wie het geloof erg belangrijk is en islamitische jongeren. Gelovige meisjes van 12 tot en met 17 jaar hebben veel minder ervaring met seks dan meisjes die niet gelovig zijn of minder gelovig. Bij jongens speelt het geloof veel minder een rol. Opvallend is dat islamitische jongens veel vaker ervaring hebben met betaalde seks: een kwart van de islamitische jongens heeft wel eens seks gehad met een prostituee, tegenover 6% van de niet gelovige en christelijke jongens. Van de Surinaamse jongens is 16% wel eens naar de hoeren gegaan.

Dat blijkt uit het tweede onderzoek Seks onder je 25e. Het onderzoek is een vervolg op het eerste onderzoek dat in 2005 gedaan werd door Soa Aids Nederland en de Rutgers Nisso Groep (nu Rutgers WPF).

Tuig of slachtoffer?

10 december 2011 | 09:51

Tekst: Karim Khaoiri

Zijn Gucci pet strak op zijn hoofd. Zijn blow hangend tussen zijn lippen. Zijn knokkels kapot na een vechtpartij. Zijn oog is nog blauw/paars. Ondanks dat hij er toegetakeld uit ziet groet hij mij met een grote brede glimlach.

Ik ken de jonge knul al sinds hij nog in de luiers zat, zijn broers waren goede vrienden van mij. We zien elkaar meestal, ook nu weer, als ik mijn oude wijk Crooswijk in Rotterdam bezoek. Zoals altijd stel ik hem dezelfde vragen: “Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je broer? Wat doen jullie tegenwoordig?”. Ik krijg altijd dezelfde antwoorden, want het gaat altijd goed en ze doen nog altijd hetzelfde. Ik hoef nooit te vragen naar wat ze dan doen, want buiten drugs dealen en wiethokken opzetten om hebben ze nog nooit wat anders gedaan.

In oktober werd hij achttien jaar, maar feestelijk heeft hij zijn verjaardag niet kunnen vieren. Hij zat toen ‘binnen’ om een oude straf uit te zitten. Hij voegde daar grappend aan toe: “Ker, je weet toch. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.”

Marokkaanse jongvolwassenen: status van autochtoon is onbereikbaar

24 november 2011 | 10:08

Tekst: Jurriaan Omlo

Bijna niet meer te tellen zijn de studies naar integratie. Maar zelden is er aandacht voor hoe etnische minderheden zelf over integratie denken. Jurriaan Omlo bevroeg een aantal Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen over hun ervaringen. Juist de subtiele uitsluiting doet pijn.

Onderzoekers bepalen wat ertoe doet bij integratie. Zo zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (2009) weliswaar niet dat allochtonen de Nederlandse moderne opvattingen moeten overnemen, maar door deze criteria centraal te stellen wordt dit wel de norm. Wie niet is geseculariseerd en traditionele opvattingen uitdraagt, heeft een integratieachterstand. Maar hoe denken etnische minderheden daar zelf over? Om dat na te gaan heb ik diepte-interviews afgenomen onder 27 Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen (19-30 jaar). Het gaat om een groep die relatief succesvol is in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en waarover veel minder bekend is dan over criminele en radicaliserende groepen.

Allochtone kinderen halen achterstand in

27 september 2011 | 12:12

Allochtone kinderen verdienen vaker meer dan hun ouders in vergelijking met autochtone leeftijdgenoten. Vooral Marokkaanse en Turkse zoons en dochters verdienden in 2008 meer dan hun vaders in 1999. Ten opzichte van hun moeder maken autochtone zoons en dochters vaker een stap voorwaarts dan allochtone zoons en dochters.
Dat blijkt uit het onderzoek naar bevolkingstrends uit het derde kwartaal van 2011, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde.

Het CBS vergeleek de inkomsten van allochtonen van 25 tot en met 35 jaar met die van hun ouders (tot 65) en legde die weer naast de gegevens van autochtonen. De gegevens moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, aldus het CBS.

Het CBS keek ook naar het opleidingsniveau van autochtonen en allochtonen. Autochtone oudste kinderen (25-35 jaar) hadden in 2008 veel vaker een diploma in het hoger onderwijs dan allochtonen. De tweede generatie allochtonen doet het beter op school dan de eerste, aldus het CBS.

Turkse jongeren in Amsterdam

13 september 2011 | 14:18

woensdag 14 september 2011, 19.00 tot 22.00 uur
Gebouw HTIB, 1e Weteringsplantsoen 2c
1017 SJ Amsterdam

Bijeenkomst over feiten en het zoeken naar oplossingen. Presentatie FORUM Factbook Turkse Nederlanders. Met een focus op jongeren.

Naar aanleiding van de publicatie van de FORUM Factbook Turkse Nederlanders. Met een focus op jongeren organiseert FORUM in samenwerking met HTIB een bijeenkomst waarin de beide organisaties de feiten in kaart willen brengen en naar oplossingen willen gaan zoeken voor met name jongere Turkse Nederlanders in Amsterdam. Er wordt ingezoomd op hun situatie ten aanzien van onderwijs, arbeidsmarkt, (geestelijke) gezondheidszorg, drugs- en verslavingsproblematiek, hun maatschappelijk welbevinden en hun sociaal-economische situatie. De bijeenkomst is bedoeld voor Turks Nederlandse jongeren en ouders, gemeenteraad- en Tweede Kamerleden, ambtenaren, welzijnswerkers en andere belangstellenden.

Discriminatie kan leiden tot depressie

18 juli 2011 | 08:20

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat discriminatie op basis van etnische afkomst een negatieve invloed heeft op de gezondheid.
Studies uit Engeland en de Verenigde Staten laten zien dat discriminatie samenhangt met een slechter ervaren gezondheid, gebruik van verdovende middelen, hoge bloeddruk en een minder goede psychische gezondheid.

Uit onderzoek in opdracht van de GGD Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum onder 15- tot 24-jarige Turkse en Marokkaanse jongeren uit Amsterdam blijkt dat allochtone jongeren die zich gediscrimineerd voelen, vaak depressieve symptomen vertonen. Zowel Turken als Marokkanen ervaren meer discriminatie als groep dan als persoon.

Volgens het onderzoek is er een duidelijk verband tussen de mate waarin Turkse en Marokkaanse jongeren discriminatie ervaren en de mate waarin zij depressieve symptomen vertonen.

Allochtone jongeren eerder het huis uit dan Nederlandse jongeren

10 april 2011 | 23:08

Allochtone jongeren in Nederland verlaten het ouderlijk huis gemiddeld op jongere leeftijd dan Nederlandse jongeren. Dit concluderen NWO-onderzoekers Aslan Zorlu en Clara Mulder. De uitkomst van hun onderzoek is opmerkelijk. In de landen van herkomst gaan deze jongeren vaak op relatief late leeftijd het huis uit.

Dat jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst in Nederland op jonge leeftijd het huis uit gaan, zien de onderzoekers als een indicatie van integratie. Jonge Turken en Marokkanen in Nederland blijven niet hangen in hun ouderlijk huis, zoals in Turkije of Marokko gebruikelijk is, maar voelen zich vrij om hun vleugels uit te slaan. Dat jonge allochtonen eerder het nest verlaten dan autochtone jongeren, verbaast de onderzoekers. Mogelijk zijn de goede welvaartsvoorzieningen in Nederland een aanleiding om zelfstandig te gaan wonen. Spanningen tussen jonge allochtonen en hun ouders kunnen ook een belangrijke rol spelen.

Tegen de verwachtingen in gingen veel allochtone jongeren het huis uit om op zichzelf te gaan wonen. Ze doen dit eerder dan de jongeren uit hun eigen land van herkomst, maar ook eerder dan Nederlandse jongeren.

Allochtone jongeren werken aan eigen integratie dankzij internet

03 april 2011 | 21:37

Tekst: Ewoud Butter

Allochtone jongeren maken bijna net zo veel gebruik van nieuwe media als autochtone jongeren. Hiertoe behoren ook de zogenaamde ‘eigen media’. In hoeverre dragen deze media bij aan de deelname van allochtone jongeren aan de Nederlandse samenleving? En in welke mate wordt er bij het integratiebeleid rekening gehouden met het mediagebruik van allochtone jongeren?

Seksuele vorming als wapen tegen seksueel misbruik onder allochtonen

16 december 2010 | 12:44

Tekst: Rénie van der Putte

Allochtone kinderen en jongeren lopen een grotere kans slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan autochtone leeftijdgenoten. Tegelijk blijkt uit onderzoek dat allochtone jongens zelf vaker seksuele dwang toepassen en het ook vaker goedkeuren dat er enige druk wordt uitgeoefend op een meisje om seks te krijgen.

In allochtone gezinnen blijkt nauwelijks aandacht te zijn voor de seksuele ontwikkeling van de kinderen. Er is van thuis uit ook geen begeleiding bij hun seksuele en relationele vorming.

In dit eerste deel van de tweedelige artikelenreeks worden seksueel misbruik in het algemeen en onder allochtone groepen besproken. Ook wordt er gekeken naar oorzaken en oplossingen.

In het tweede deel (te verschijnen) ligt de focus op seksuele en relationele vorming van allochtone kinderen en jongeren als wapen tegen misbruik.

Geen verband tussen aantal allochtonen en criminaliteit in gemeente

06 december 2010 | 22:26

Niet het aantal allochtonen bepaalt de mate van criminaliteit in een gemeente, wel het aantal mensen dat werkloos is. Dat blijkt uit een studie van criminologen van de Universiteit Gent en politicologen van de Universiteit van Leuven die binnenkort in het British Journal of Criminology wordt gepubliceerd.

De conclusies sluiten niet aan bij een eerdere studie van Marion van San, die in 2000 stelde dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Volgens politicoloog Marc Hooghe van de Leuvense universiteit hield van San geen rekening met sociaal-economische factoren.

Hoe ziet mijn toekomst eruit als ik de islam wél praktiseer? (reactie op Tofik Dibi)

31 oktober 2010 | 14:39

Tekst: Nourdeen Wildeman

Op 16 oktober publiceerde de Volkskrant een column van Tofik Dibi (tweede kamerlid GroenLinks) met de titel "Wees moslim met opgeheven hoofd!". Dibi vertelt dat hij, net als ik overigens, sinds de verkiezingen veel vragen krijgt van jonge moslims. Zij blijken onzeker te zijn van de toekomst en vrezen de gevolgen van de monsterzege (een mooi gekozen aanduiding) van Wilders en zijn toenadering tot de macht. De kern van het betoog van Dibi komt mijns inziens tot uitdrukking in de afronding van zijn artikel, waar hij schrijft: "Wees mondig en vol zelfvertrouwen. Wees moslim met opgeheven hoofd. Word een voorbeeld voor anderen. Dát is het meest overtuigende en onweerlegbare bewijs van het ongelijk van Geert Wilders". Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Zo bezien bevat de column van Dibi een positieve en geruststellende boodschap voor de moslim jongeren die zich zorgen maken over de toekomst. Toch bekroop mij een erg ongemakkelijk gevoel bij het lezen van de column. De column moet de onzekerheid bij moslim jongeren wegnemen. Ik denk eerder dat het de reden van de onzekerheid bevestigd.

Vandaag in Argan: hoe tolerant is Amsterdam?

15 oktober 2010 | 08:31

Door geweld tegen homo’s en toenemende discriminatie van allochtone jongeren heeft het beeld van Amsterdam als tolerante en homovriendelijke stad schade opgelopen. Dit leidt onder meer tot een gevoel van onveiligheid onder homo’s en een gevoel van ontvreemding onder allochtone jongeren.

Veel Marokkaanse jongeren hebben het gevoel dat discriminatie tegen hen toeneemt en dat ze als groep worden gemarginaliseerd. Ze ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven. Terwijl onder de daders van anti-homogeweld relatief veel Marokkaanse jongens zijn.

Dat werpt de vraag op of discriminatie van Marokkaanse jongeren tegenover homo`s op zichzelf staat. Of komt hun gedrag (deels) voort uit het feit dat het te maken heeft met dat ook zij slachtoffers zijn van discriminatie?

Jongerencentrum Argan organiseert daarover vandaag een expertmeeting waarvoor jongeren, professionals en sleutelfiguren uit het maatschappelijk middenveld uitgenodigd. Ook burgemeester Van der Laan, wethouder Van Es en de stadsdeelbestuurders Achmed Baâdoud, Ronald Mauer ((beiden Nieuw-West), Lieke Thesingh (Oost), Marcel La Rose (Zuidoost) en Martien Kuitenbrouwer (West) zullen hun opwachting maken en het beleid op gebied van tolerantie verduidelijken.

Voor geïnteresseerde media:
Aanmelden via e-mail: Argan@sjadam.nl

Boks het voor elkaar: initiatief van zevenvoudig wereldkampioen Nourredin El Otmani

03 oktober 2010 | 17:50

En dan nu iets positiefs over (Marokkaanse) jongeren: meer dan vijftig jongeren uit de Amsterdamse wijk Slotervaart hebben de afgelopen maanden een pand opgeknapt in de Jacques Veltmanstraat. Maandag gaat het van start: Boks het voor Elkaar, een initiatief van zevenvoudig wereldkampioen kickboksen Noureddin El Otmani.

Het initiatief is voor alle jongeren uit Slotervaart en de rest van Amsterdam-West en brengt sport en educatie samen. In het nieuwe gebouw is er ruimte voor fitness, aerobic en de kickbokslessen van El Otmani.

De wereldkampioen werkt samen met Roemer van Oordt, die de educatieve kant op zich neemt. Jongeren kunnen bijvoorbeeld ook terecht voor huiswerkbegeleiding, sollicitatietrainingen en leer- en werktrajecten.

Momenteel begeleidt Boks het voor Elkaar al ongeveer 150 jongens en dertig meisjes. De verwachting is dat dat met de opening van het nieuwe centrum oploopt.

Sinds 2003 geeft El Otmani kickboksles aan jongeren. Na jaren van gymzaal naar gymzaal getrokken te hebben, heeft hij nu zijn eigen gebouw. ''Het is niet mijn droom om kampioenen op te leiden, maar om jongeren kampioenen van hun eigen leven te maken,'' zegt hij tevreden.

Marokkanen schrijven toekomstvisie voor nieuw kabinet

29 juni 2010 | 20:22

De vestiging van hoogwaardige culturele instellingen in achterstandswijken buiten de gebruikelijke ‘elitaire’ locaties, herwaardering van nabuurschap, de ontwikkeling van ‘een eigen Harvard’, bedrijven die parken en natuurgebieden sponsoren, het stimuleren van ‘circulaire migratie’ in plaats van de deuren te sluiten. Dit zijn enkele punten uit de toekomstvisie NL 2023 die een groep hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders heeft ontwikkeld in een poging het gepolariseerde maatschappelijke debat te doorbreken.

Veel Turkse en Marokkaanse jongeren zijn te zwaar

10 juni 2010 | 16:38

Voor het eerst sinds 1850 neemt de lengte van Nederlandse kinderen niet toe. Nederlandse kinderen worden niet langer, maar wel zwaarder. Vooral Turkse en Marokkaanse jongeren kampen vaak met overgewicht. Dat blijkt uit de landelijke groeistudie van het TNO.

Jongens die zijn uitgegroeid, zijn nu gemiddeld 183,8 centimeter lang. Bij de vorige meting in 1997 was dit nog 184 centimeter. Bij uitgegroeide meisjes nam de lengte sinds 1997 0,1 centimeter toe tot 170,7. Ten opzichte van 1850 zijn mannen gemiddeld zestien centimeter en vrouwen veertien centimeter langer.

De stagnatie kan volgens TNO een signaal zijn dat de leefomstandigheden van de jeugd niet verder verbeteren of zelfs achteruitgaan. Volgens het onderzoeksbureau kan dit komen doordat de welvaart sinds 2000 niet verder gegroeid is.

Moslimstudenten worden hard getroffen bij invoering leenstelsel

08 juni 2010 | 14:52

Jonge moslims zullen minder vaak gaan studeren wanneer de studiebeurs wordt omgezet in een sociaal leenstelsel, zoals de PvdA, D66 en de VVD graag willen. De islam verbiedt namelijk het betalen van rente. Dat hebben de studentenbonden LSVb en ISO Elsevier laten weten.

De bonden willen dat politieke partijen onderzoeken of moslimstudenten onevenredig hard zullen worden getroffen door het afschaffen van de studiebeurs.

Integratie 3.0: de nieuwste generatie Nieuwe Nederlanders (Floris Meijer)

02 juni 2010 | 16:19

Zoals zo vaak wordt benadrukt telt het multiculturele Nederland ruim 200 nationaliteiten, waarvan de Turken (380.000), Marokkanen (345.000) en Surinamers (340.000) de voornaamste groepen zijn. Ons land telt inmiddels ruim 1,8 miljoen allochtonen van niet-westerse en nog eens 1,4 miljoen allochtonen van westerse afkomst. Inmiddels kunnen we bij een groeiend aantal van deze ‘migranten-Nederlanders’ spreken van de derde generatie.* Bij veel van deze ‘nieuwste generatie’ allochtonen zijn grote verschillen aan te wijzen tussen hun sociaal-economische positie – een van de belangrijkste elementen in het integratieproces - en die van hun ouders en grootouders. Ze klimmen op de sociale ladder, met soms twee treden tegelijk. Integratie 3.0 dus.

Schoolcultuur versus straatcultuur (wes holleman)

07 april 2010 | 08:17

De jongerencultuur biedt een waardevolle voedingsbodem om de wereld van hun ouders en de heersende cultuur der volwassenen kritisch te evalueren. Wie de jongerencultuur de kop indrukt, verheerlijkt blind conformisme en blokkeert de weg naar culturele vernieuwing en naar een betere wereld.

Integratie in beeld (3): Marokkanen in de media

22 maart 2010 | 20:36

Hoe wordt er in de Nederlandse media bericht over criminaliteit en overlast van Marokkaanse jongeren? Worden de problemen die deze jongeren veroorzaken overdreven of is er juist sprake van onderschatting?

Een op acht jonge Turken en Marokkanen geen moslim

17 maart 2010 | 17:51

Twaalf procent van de tweede generatie Turken en Marokkanen zegt geen moslim te zijn, tegenover vijf procent van de eerste generatie. Hoogopgeleide Turken en Marokkanen doen echter meer met hun geloof dan laagopgeleiden, terwijl dat bij de eerste generatie juist andersom is.

vorige | volgende

Aanmelden nieuwsbrief

Ruim 2100 personen en instellingen zijn geabonneerd op de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Republiek Allochtonië. Wilt u ook een abonnement op de nieuwsbrief? Vul dan hieronder uw emailadres in.

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Republiek Allochtonië

Of neem een abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief.

Zoeken op trefwoord

Over republiek Allochtonië

Achtergronddossiers

Meest gelezen blogs

Banners

  • Polderislam
  • Doneren
  • Ewoud Butter

Laatste reacties

Archief


Republiek Allochtonië