maandag 24 september De positie van meertaligheid binnen het onderwijs en daarbuiten

19:30 - 22:00 uur bij HTIB-NL, Eerste Weteringsplantsoen 2c-sous, 1017 SJ Amsterdam

Welke dilemma’s en zorgen zijn er na de afschaffing van de OALT in 2004?

Meertaligheid zou eigenlijk een groot goed moeten zijn. Iemand die zijn of haar talen spreekt, heeft vaak een streepje voor. Vaak wordt het spreken van het Nederlands door migrantengemeenschappen gebruikt als graadmeter van het geïntegreerd zijn. De vraag is echter hoe meertaligheid daarbinnen past.

In de media was er de laatste tijd veel aandacht voor het voornemen van de Turkse overheid om de Turkse taal, cultuur en geschiedenis aan Turks-Nederlandse leerlingen via weekendscholen aan te bieden. We stellen vast dat het toenmalige Kabinet Balkenende-II per 1 augustus 2004 besloot tot beëindiging van de bekostiging van het onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Het zou goed zijn na te gaan wat deze afschaffing van OALT voor het huidige taalonderwijs en voor één- en meertaligheid heeft betekend. Een belangrijk argument voor de afschaffing was dat meer aandacht voor de Nederlandse taal, beter zou zijn voor de taalontwikkeling van migrantenkinderen. Je mag je nu dan ook afvragen wat die afschaffing heeft opgeleverd voor de taalvaardigheid en de onderwijsprestaties van die kinderen. De veranderingen in de demografie heeft de meertaligheid alleen maar vergroot, maar het reguliere onderwijs heeft geen mogelijkheden daar iets mee te doen. 

De vraag hoe je met meertaligheid zou moeten omgaan, blijft dan ook recht overeind staan. Je mag dan ook concluderen dat er enige krampachtigheid is terug te vinden in de omgang met bepaalde groepen minderheden. Als het om Friezen, Engelsen of Amerikanen gaat, kan meertaligheid op meer enthousiasme rekenen. Een pleidooi voor een rationele in plaats van een emotionele benadering, lijkt hier dan ook op zijn plaats. In de huidige situatie zijn de gemeenschappen zelf verantwoordelijk gemaakt voor onderwijs in eigen taal en daarbij kunnen blijkbaar bepaalde ongemakken ontstaan. 

Het doel van de bijeenkomst is dan ook reflecteren, vooruitkijken en de rol en de verantwoordelijkheid van de landelijke en plaatselijke overheid te bepalen als het gaat om een visie op taalvaardigheden in het primaire onderwijs en daarbuiten. Daarnaast is het geëigend de rol van de wetenschap bij het onderzoek naar de meest effectieve aanpak ten aanzien van meertaligheid te inventariseren. In de tussentijd zijn er in Nederland namelijk meer taalgroepen bijgekomen van Poolse, Bulgaarse, Roemeense, Hongaarse migranten uit de EU en van vluchtelingengroepen van buiten Europa. Hoe is het gesteld met het taalonderwijs in die groepen en waar liggen hun ambities?

Organisatie: HTIB en Platform Sociale Binding

Programma van maandagavond 24 september 2018:

19: 30 uur        Inloop

19:45               Introductie door moderator Peter Zwaga;

19:50               Stand van zaken aangaande meertaligheiddoor onderwijsspecialist Zeki Arslan;

20:10               Wat heeft afschaffing OALT bijgedragen aan verbetering van de onderwijsprestaties?door Guuske Ledoux, wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut (UvA);

20:30               Rol en ondersteuning van het onderwijs bij het omgaan met meertaligheiddoor Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoedingaan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden;

20:50               Vertegenwoordigers uit verschillende gemeenschappenvertellen over hun ervaringen, rol en benadering van onderwijs in eigen taal en cultuur:

Bozena KopczynskavanStichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa; Naime Yildirimvan Stichting Turks Onderwijs Centrum (STOC);en Mary van der Madevan de Chinese school Kai Wah;

21:10               De rol van landelijke en plaatselijke overheden als het gaat om meertaligheid met Marjolein Moorman(wethouder van de gemeente Amsterdam)  en Tweede Kamerlid  Jasper van Dijk (SP);

21:40               Vragen uit de zaal;

21:55               Afsluitende observaties door Zeki Arslan, voorzitter Platform Sociale Binding;

22:00               Einde bijeenkomst.
 

Aanmelding: 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar: info@htib.nl onder vermelding van Thema-avond Meertaligheid.

Nadere informatie: 

Peter Zwaga, coördinator Platform Sociale Binding, 06-54226818.

Delen: